Annons
Konstgjord bukspottkörtel normaliserar glukosvärden

Konstgjord bukspottkörtel normaliserar glukosvärden

Diabetespatienter med ett slutet system för glukos-
mätning och insulin fick längre tid med normala värden.

19 apr 2018, kl 11:14
0

Annons

Nästan två och en halv timme längre tid med normalt blodsocker hade patienter med diabetes typ 1 som använde en ”konstgjord bukspottkörtel” jämfört med de som fick standardbehandling. Det visar en metaanalys som är publicerad i BMJ.

En konstgjord bukspottkörtel består av ett slutet system där blodsockret mäts kontinuerligt och informationen skickas till en insulinpump som beräknar och frisätter nödvändig mängd insulin till blodet. Patienten behöver alltså inte själv kontrollera sitt blodsocker eller injicera insulin.

I metaanalysen har ett grekiskt forskarlag analyserat 40 studier, med totalt 1 027 patienter, publicerade fram till och med den 2 februari 2018. I de randomiserade och kontrollerade studierna ingick icke gravida patienter med diabetes typ 1 som antingen använde en konstgjord bukspottkörtel eller fick annan insulinbaserad behandling.

Det primära effektmåttet var andel tid med normala blodsockervärden, definierade som värden mellan 3,9 och 10,0 mmol per liter. Det sekundära effektmåttet var andel tid under eller över normalvärdena.

Resultaten visar att patienterna med en konstgjord bukspottkörtel hade två timmar och tjugo minuter längre tid med normala blodsockervärden än patienterna som fick standardbehandling, både när det användes över natt och under en 24-timmarsperiod. Skillnaden var statistiskt signifikant.

Resultaten visade också att tiden med för höga blodsockervärden, över 10 mmol per liter, var två timmar kortare i gruppen med konstgjord bukspottkörtel. Även tiden med för låga värden, under 3,9 mmol per liter, var kortare, men här skilde bara 20 minuter mellan grupperna.

Forskarna konstaterar att metaanalysen visar att användning av konstgjord bukspottkörtel är både ett effektivt och säkert alternativ för personer med diabetes typ 1. De framhåller dock att översikten har svagheter som att många av de inkluderade studierna var små, hade pågått under kort tid och hade en del felkällor, och att resultaten därför ska tolkas med viss försiktighet.

Nyligen godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA det första glukosmonitoreringssystemet som kan kopplas ihop med ett automatiserat insulindoseringssystem, något som Läkemedelsvärlden.se skrev om. Prislappen för detta är ännu inte känd, men kommer att vara väsentligt mycket högre än de standardbehandlingar som finns på marknaden i dag.

Forskarna föreslår att mer bör göras för att bedöma kostnadseffektiviteten för att stödja införandet av konstgjord bukspottkörtel i klinisk praxis. Vidare föreslår de att systemet bör undersökas och utvärderas även för patienter med diabetes typ 2.