Hem Taggar Diabetes

Tag: Diabetes

Ok för Lantuskopia

Insulinet Lantus från Sanofi kan förvänta sig konkurrens när EU nu sagt ja till en biosimilar till preparatet.
11 sep 2014, kl 10:11

Diabetespenna fick ja av FDA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt Astrazenecas Bydueron Pen för behandling av diabetes.
3 mar 2014, kl 12:22

Astrazenecas diabetesmedel granskas

FDA ska granska om Astrazenecas diabetesmedel Onglyze medför en ökad risk för hjärtsjukdomar.
13 feb 2014, kl 09:52

Tar ensamt hand om diabetesforskningen

Astrazeneca köper ut Bristol-Myers Squibb från den gemensamma diabetesforskningen och tar över fler än 4 000 anställda.
19 dec 2013, kl 13:17

Onödiga skillnader i hälsa

Skillnaderna i hälsa är stora men behandling med läkemedel densamma.
17 dec 2013, kl 11:00

Metformin kopplas till lägre dödsrisk

Män med prostatacancer som också behandlas med metformin mot diabetes har lägre risk att dö av sin cancer, antyder en ny studie.
1
16 aug 2013, kl 10:35

Goda nyheter på diabeteskongress

En ny version av Lantus var bättre på att kontrollera blodsockernivåerna under hela dagen och patienter gick ned mycket i vikt med Lillys diabeteskandidat.
25 jun 2013, kl 08:44

Diabetesläkemedel blir subventionerade

TLV har beslutat att Forxiga och Tresiba ska ingå i läkemedelsförmånen med begränsning.
24 jun 2013, kl 15:42

Plasminogen kan bota kroniska sår

Proteinet plasminogen kan bli lösningen för kronisk sårbehandling.
20 maj 2013, kl 11:06

Permanent stress en riskfaktor

Män som upplever permanent stress har en ökad risk att drabbas av diabetes typ II. Det visar en stor svensk studie.
28 jan 2013, kl 11:07

Hörselnedsättning en följd av diabetes

Diabetiker tycks ha dubbelt så hög risk att få nedsatt hörsel. Det visar en nyligen publicerad japansk studie.
3 dec 2012, kl 10:33

Nytt sätt att behandla diabetes

Genom att blockera signaleringen av ett protein har forskare kunnat förhindra att fett lagras på skadliga platser i kroppen. Det har lett till att cellerna åter klarar av att reagera på insulin....
26 sep 2012, kl 19:58

Förebyggande behandling med insulin testas

Det finns hopp om att kunna förebygga eller bromsa insjuknandet i typ 1-diabetes. En förebyggande behandling med oralt insulin till riskpersoner ska nu testas på ett antal kliniker runt om i världen,...
17 sep 2012, kl 10:34

Insulin gav inte minskad hjärtrisk

Långvarig behandling med insulin gav inte personer med störda blodsockernivåer någon ökad risk för cancer, men inte heller en minskad risk för hjärt-kärlhändelser, enligt en studie.
12 jun 2012, kl 19:19

Inflammation i fettväven tros bidra till diabetes

Övervikt och framför allt bukfetma ökar risken att utveckla typ 2-diabetes. Den bakomliggande orsaken kan vara en inflammation i fettväven enligt en doktorsavhandling vid Umeå universitet.
20 apr 2012, kl 12:35

Okunskap om målvärde för långtidsblodsocker

Åtta av tio personer med diabetes upplever att de vet vad det innebär att ha bra blodsockerkontroll. Samtidigt känner en av tre inte till vilket målvärde för långtidsblodsockret de ska sträva efter....
10 nov 2011, kl 13:12