Annons

Förebyggande behandling med insulin testas

Det finns hopp om att kunna förebygga eller bromsa insjuknandet i typ 1-diabetes. En förebyggande behandling med oralt insulin till riskpersoner ska nu testas på ett antal kliniker runt om i världen, bland annat i Sverige.

17 sep 2012, kl 10:34
0

Med oralt insulin hoppas forskare kunna bromsa insjuknandet i typ 1-diabetes. Att injicera insulin i förebyggande syfte vet man att det inte fungerar.

Idag vet forskarna att personer med två autoantikroppar mot insulin har dubbelt så hög risk som andra att insjukna i typ 1–diabetes inom fem år.

– I studien kommer släktingar till patienter med den här diabetessjukdomen att tillfrågas om de vill testas, och de som sedan visar sig ha markörer för sjukdomen kan komma med i studien, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet och den som koordinerar den svenska delen i undersökningen.

Den här studien är en fortsättning på resultat från en tidigare studie gjord på 90-talet där man i en efteranalys fann att hos personer med höga halter av insulinautoantikroppar kunde man fördröja den kliniska diagnosen med upptill två år. Det är också just oralt insulin som visar effekt. Att i förebyggande syfte injicera insulinet har inte visat på effekt.

– När man sprutar under huden är det en annan del av immunsystemet som engageras, medan när man äter är det tarmens och förmodligen är det därifrån sjukdomen som sådan börjar, säger Åke Lernmark

– I studien använder vi oralt insulin för att toleransbehandla personerna så att immunsystemet inte längre ska uppfatta insulinet som främmande.