Hem Taggar Diabetes typ 1

Tag: Diabetes typ 1

Testar ny cellterapi mot diabetes typ 1 på patienter

För första gången testar forskare en ny cellterapi mot diabetes typ 1 på patienter. De hoppas på ett botemedel.
21 nov 2023, kl 09:30

Astrazeneca tar bort diabetes typ-1-indikation

Personer med diabetes typ 1 ska inte längre använda läkemedlet Forxiga meddelar tillverkaren Astrazeneca.
3 nov 2021, kl 10:02

Ofta försenad vård när barn insjuknar i diabetes

Fördröjd akutbehandling på sjukhus kan få allvarliga konsekvenser för barn som drabbas av diabetes typ 1.
23 aug 2021, kl 13:00

Svagt positivt resultat i studie om diabetes typ 1

Injektioner med läkemedelskandidaten GAD-alum hade effekt hos patienter som hade en viss typ av HLA-gen.
31 maj 2021, kl 09:50

Ny studie stöder inte diabetesskydd av vaccin

Vaccin mot rotavirus skyddade inte mot diabetes typ 1 i en ny studie. Men mer forskning behövs.
9 mar 2020, kl 17:09

Forskare vill ändra gräns för blodsocker

Det svenska målvärdet för blodsockerkontrollen hos barn och ungdomar med diabetes typ 1 är onödigt lågt satt, enligt en aktuell forskningsstudie.
30 aug 2019, kl 10:00

Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd

Ny forskning tyder på att vaccination mot rotavirus kan minska barns risk för diabetes typ 1.
14 jun 2019, kl 06:17

Immunterapi fördröjde debut av diabetes typ 1

Immunhämmande behandling sköt upp insjuknandet hos barn och vuxna med hög risk för diabetes typ 1.
11 jun 2019, kl 13:56

AI-studie gav kliniskt viktiga svar om diabetes

En mer aktiv behandling av riskfaktorer skulle minska diabetespatienters risk för hjärt-kärlsjukdom och död.
26 feb 2019, kl 10:21

Pilotstudie visar lovande resultat för diabetes typ 1

Linköpingsforskare har genom injektion av ett antigen lyckats behålla insulinnivåerna hos försökspersonerna.
15 feb 2017, kl 23:00

Diabetes typ I kan komma att förebyggas

En pilotstudie ger tecken på att diabetes typ I skulle kunna förhindras bland riskutsatta barn.
24 apr 2015, kl 11:15

Svårt att studera insulinpumpars säkerhet

Det saknas sammanhållen information för att säkert analysera eventuella risker med insulinpumpar menar diabetesorganisationer.
19 mar 2015, kl 14:45

Diamyd återuppstår

När diabetsvaccinet inte infriade förväntningarna delades bolaget i två. Nu har forskningsdelen återuppstått under det gamla namnet.
21 maj 2013, kl 09:16

Förebyggande behandling med insulin testas

Det finns hopp om att kunna förebygga eller bromsa insjuknandet i typ 1-diabetes. En förebyggande behandling med oralt insulin till riskpersoner ska nu testas på ett antal kliniker runt om i världen,...
17 sep 2012, kl 10:34

Dålig blodsockerkontroll ökar hjärtrisken

En god blodsockerkontroll minskar risken för hjärtsjukdom hos typ 1-diabetiker med över 40 procent enligt en svensk studie i tidskriften Diabetes Care.
29 apr 2010, kl 14:36