Annons
Ofta försenad vård när barn insjuknar i diabetes

Ofta försenad vård när barn insjuknar i diabetes

Fördröjd akutbehandling på sjukhus kan få allvarliga konsekvenser för barn som drabbas av diabetes typ 1.

23 aug 2021, kl 13:00
0

Fyra av tio barn med diabetes typ 1 fick inte omedelbar akutbehandling med insulin och sjukhusvård när familjerna sökte i primärvården. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. Studien är publicerad i Pediatric diabetes. Utan insulinbehandling riskerar barn med symtom på nydebuterad diabetes typ 1 syraförgiftning (ketoacidos).

– Syraförgiftning är en potentiellt livshotande komplikation till diabetes som helt kan undvikas om insulinbehandling startar i tid, och därför är omedelbar handläggning på sjukhus vid misstanke om diabetes av yttersta vikt, säger i ett pressmeddelande studiens försteförfattare Johan Wersäll.

Han är doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och läkare inom anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Primärvården missar barn med diabetes

Studien utgick från 237 barn i åldrarna 0-18 år. De kom under åren 2015-2017 in på sjukhus med nydebuterad diabetes typ 1 och syraförgiftning. Både barnens vårdnadshavare och vårdpersonal kring barnen bjöds in att besvara en enkät. Om barnet var över 15 år besvarade barn och vårdnadshavare enkäten gemensamt. Forskarna kompletterade enkätsvaren med uppgifter från det nationella diabetesregistret.

Enligt riktlinjer ska primärvården kontrollera blodsockret hos barn med symtom som kan tyda på diabetes typ 1. Symtom att vara uppmärksam på är exempelvis sängvätning hos ett barn som tidigare varit torrt, att barnet behöver dricka ovanligt mycket, trötthet, illamående, kräkningar, buksmärtor, ansträngd andning och viktnedgång.

Vid förhöjd blodsocker ska primärvården omedelbart remittera patienten till sjukhus för behandling samma dag. Men i 43 procent av de fall där sjukhusinläggningen hade föregåtts av kontakt med primärvården, och där turerna kunde kartläggas, hade primärvården inte följt dessa riktlinjer. Det hade lett till att insulinbehandlingen blev fördröjd. Fördröjning var nästan lika vanlig i de fall då vårdnadshavaren misstänkt diabetes typ 1 som i övriga fall.

Kan få långsiktiga följder

I studien framhåller forskarna att syraförgiftning är ett mycket allvarligt tillstånd. Med tilltagande syraförgiftning ökar symtomen, bland annat illamående, kräkningar och orkeslöshet. Tillståndet kan i förlängningen leda till medvetslöshet och i värsta fall död.

Men det finns också en växande kunskap om att syraförgiftning kan få långsiktiga neurologiska konsekvenser för barnet med negativ påverkan på den intellektuella utvecklingen.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att kunskapen i primärvården om barn och diabetes typ 1 behöver förbättras.