Rustar för fortsatt ökning av RS-virus

Rustar för fortsatt ökning av RS-virus

Vården behöver ha förebyggande läkemedel mot RS-virus i beredskap i höst, framhåller Folkhälsomyndigheten.

24 aug 2021, kl 10:00
0

AnnaSara Carnahan

AnnaSara Carnahan. Foto: Lena Katarina Johansson.

Under coronapandemin har det skett en tydlig minskning i antalet fall av RS-virus. Detta beror på att de restriktioner som har funnits i samhället på grund av covid-19 även har bidragit till en minskad spridning av andra virus. Men nu när restriktionerna börjar hävas har man i flera länder börjat se en ökning, trots att RS-virus vanligtvis sprids under vintern. Så även i Sverige.

‒ Nivåerna är inte så höga att vi skulle kalla det en epidemi men vi ser en viss smittspridning och har vi har fått rapporter från flera håll om att barn har blivit inlagda på sjukhus. Vi väntar oss en tidigare start än vanligt för en hög smittspridning av RS-virus, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Intensiv spridning av RS-virus vartannat år

RS-virus (respiratory syncytial virus) orsakar akut luftvägsinfektion med symtom från en lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. Oftast är sjukdomen lindrig, men barn under ett år och barn som tillhör en riskgrupp riskerar att bli allvarligt sjuka.

Utbrott av RS-virus kommer i årliga epidemier under vinterhalvåret och i Sverige finns ett mönster med kraftigare epidemier vartannat år. Under vintern 2019-2020 var det lågsäsong för RS-virus, och därför väntades en mer intensiv epidemi under förra vintern, men denna uteblev alltså på grund av de restriktioner som fanns för covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten skulle den höga smittspridningen därför kunna bryta ut denna vinter i stället.

‒ Hur intensivt det blir beror förstås på vilka restriktioner vi fortsätter att ha för covid-19. Vi har ju inte återgått helt till det vanliga livet än, men om vi skulle göra det riskerar det att bli en hög smittspridning av RS-virus, säger AnnaSara Carnahan.

Utifrån de prognoser som hittills har gjorts finns det också en risk att en epidemi bryter ut tidigare än vanligt.

‒ Det är ett möjligt scenario som vi vill uppmärksamma både vården och småbarnsföräldrar på, säger AnnaSara Carnahan.

För tidigt födda får förebyggande läkemedel

Vid en mild RS-virusinfektion krävs inte någon specifik behandling. Om en person drabbas av svåra luftvägssymtom kan det dock behövas behandling med syrgas, och i vissa fall i respirator. Ibland behandlas svåra infektioner också med antivirala läkemedel i inhalationsform, men det finns ingen bevisad positiv effekt av dessa.

Det finns inget vaccin mot RS-virus, men som förebyggande åtgärd mot en infektion kan den monoklonala antikroppen palivizumab ges. Denna behandling är dock mycket dyr och är reserverad till för tidigt födda barn i riskgrupp under RS-säsong. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation gäller barn födda före graviditetsvecka 26 som är yngre än sex månader vid starten på säsongen samt barn med allvarlig hjärtsjukdom eller svår lungsjukdom.

‒ Det vården måste göra nu är att se till att läkemedlet köps in och att det finns tillräckligt med doser till de barn som kan tänkas behöva det. I år kan vården behöva börja använda detta läkemedel lite tidigare än vanligt, säger AnnaSara Carnahan.

Finns det en risk att det tar slut?

‒ Vi ser inget problem med det just nu. Det brukar räcka till de som behöver.

Kommer man att göra någon förändring i vilka barn som ges läkemedlet om det skulle bli en hög smittspridning?

‒ Nej, samma riskgrupper som brukar få läkemedlet kommer att få det även i år enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Flera årskullar saknar immunitet

Nästan alla barn får en infektion av RS-virus under de första två levnadsåren, och bildar därmed antikroppar mot viruset. Att spridningen av RS-virus nästintill uteblev förra året, och att den året dessförinnan var på låg nivå, har dock lett till att många barn nu saknar denna immunitet.

‒ Eftersom det är flera årskullar som inte har drabbats av något utbrott av RS-virus, finns det en större grupp barn än vanligt som riskerar att smittas i år, säger AnnaSara Carnahan.

Hur hanterar ni på Folkhälsomyndigheten den situationen? 

‒ Vi kommer nu att sätta i gång med övervakning och komma med veckovisa rapporter över smittläget. Genom dessa vill vi informera vården och medierna om smittläget, och därigenom även familjer med småbarn.