Månads arkivering maj 2001

Roche vill behandla diabetes med Xenical

Runt 90 procent av personer med diabetes är också överviktiga eller feta och företagets ansökan syftar till att orlistat ska komplettera patienternas övriga diabetesbehandling.