Annons
Ny studie stöder inte diabetesskydd av vaccin

Ny studie stöder inte diabetesskydd av vaccin

Vaccin mot rotavirus skyddade inte mot diabetes typ 1 i en ny studie. Men mer forskning behövs.

9 mar 2020, kl 17:09
0

Annons

Vaccin mot rotavirus skyddade inte mot diabetes typ 1 i en ny studie av drygt 387 000 barn i USA. Det innebär att studiens resultat gick emot några uppmärksammade tidigare studier som funnit ett sådant skydd.

Forskarna bakom den nya studien, som publicerats i Jama pediatrics, framhåller dock att frågan inte är slutgiltigt besvarad. Mer forskning om eventuella samband mellan tarminfektion av rotavirus, vaccin mot viruset och diabetes typ 1 behövs.

Diabetesskydd av vaccin under luppen

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Patientens kropp slutar att producera eget insulin och livslång insulinbehandling krävs.

Orsakerna till sjukdomen är ännu inte kända, men den dominerande hypotesen är att arv och miljö samverkar. Bland de mest diskuterade möjliga miljöfaktorerna finns infektioner i barndomen, inte minst tarminfektion av rotavirus. Något som Läkemedelsvärlden tidigare har uppmärksammat.

Laboratoriestudier har tidigare visat att rotavirus attackerar sådana celler. Och i januari i fjol publicerades den första epidemiologiska studien i världen som visade på ett samband mellan rotavirusvaccinering och diabetes typ 1. Studien kom från Australien där risken för diabetes typ 1 minskade med 14 procent efter införande av rotavirusvaccinering.

Nästa studie publicerades av forskare vid Michigan university, USA. Den använde anonymiserade sjukförsäkringsdata om hundratusentals barn födda före och efter rotavirusvaccinets introduktion i USA 2006. Även här syntes ett starkt statistiskt samband där barn som fått alla doser av rotavirusvaccin hade lägre risk för diabetes typ 1.

Såg inga samband

Den nu aktuella studien hade en längre uppföljningstid än sin föregångare. Forskare vid bland annat  Institute for health research vid Kaiser permanente Colorado i Aurora har gjort en retrospektiv studie av 386 937 barn födda 2006-2014. Forskarna följde dem i hälsoregister, antingen fram till en diabetes typ 1-diagnos eller till 31 december 2017.

Över 360 000 av barnen fick alla doser av rotavirusvaccin, närmare 16 000 fick minst en dos och bara cirka 11 000 fick inget vaccin alls.

Forskarna analyserade risken att få en diabetes typ 1-diagnos mellan åtta månaders och elva års ålder i de olika grupperna. De hittade då inga statistiskt signifikanta skillnader mellan vaccinerade och ovaccinerade barn. Ett resultat som alltså motsäger tidigare forskning.

Forskarna framhåller dock att det fanns vissa osäkerhetsfaktorer i studien. En var att gruppen ovaccinerade var så mycket mindre än gruppen vaccinerade barn. En annan var att det fanns vissa kända risk- och skyddsfaktorer som forskarna inte tog hänsyn till i sin analys. Dessutom följdes inte de flesta av barnen till 10-14-årsåldern, de åldrar då diabetes typ 1 oftast debuterar.

Forskarna anser att det är viktigt med fler stora studier för att fortsätta utvärdera eventuella samband mellan rotavirusvaccin och diabetes typ 1.

Effektivt vaccin

I artikeln framhåller de också att oavsett eventuellt diabetesskydd, är det viktigt att fortsätta ge barn vaccin mot rotavirus. Behovet av sjukhusvård på grund av mag-tarminfektion minskade med mellan 31 och 55 procent i USA när detta vaccin infördes.

Sedan hösten 2019 ingår vaccin mot rotavirus i Sverige i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Tidigare drabbade mag-tarminfektion av rotavirus varje år omkring 50 000 små barn i vårt land och cirka 20 000 av dessa behövde hjälp av sjukvården.