Annons

Dålig blodsockerkontroll ökar hjärtrisken

En god blodsockerkontroll minskar risken för hjärtsjukdom hos typ
1-diabetiker med över 40 procent enligt en svensk studie i tidskriften
Diabetes Care.

29 apr 2010, kl 14:36
0

Annons

Forskarna har följt närmare 7 500 diabetiker i det svenska Diabetesregistret mellan 2002 och 2007 och registrerat utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom hos dessa. Resultatet visar en stadig ökning av hjärtrisken med ökade blodsockervärden, mätt i HbA1c, ett mått som visar den genomsnittliga blodsockernivån de senaste två månaderna.

När forskarna delade upp patienterna i två grupper med lågt, respektive högt HbA1c såg de ett tydligt samband. Gruppen med låga blodsockervärden (HbA1c 5-7,9 procent, medel 7,2 procent) hade 41 procent lägre hjärtrisk jämfört med gruppen med höga värden (HbA1c 8-11,9 procent, medel 9,0 procent).