Stora skillnader i överlevnad i lungcancer

Femårsöverlevnaden i lungcancer är dubbelt så hög i Sverige som i
Storbritannien. Det visar en genomgång av alla lungcancerfall i de tre
länderna mellan 1996 och 2004 som publiceras i dag i tidskriften Thorax.
Skillnader i behandling kan vara orsaken.

29 apr 2010, kl 13:54
0

Annons

Svenska, norska och brittiska forskare har jämfört femårsöverlevnaden i lungcancer hos närmare 300 000 patienter i de tre olika länderna mellan 1996 och 2004 och de finner stora skillnader.

Hur forskarna än delade in patienterna i ålder, kön eller uppföljningstid så var överlevnaden klart lägre i Storbritannien jämfört med de båda nordiska länderna.

För män var femårsöverlevnaden 11,3 procent i Sverige, 9,3 procent i Norge och 6,5 procent i Storbritannien. För kvinnor var motsvarande siffror 16 procent i Sverige, 13,5 procent i Norge och 8,4 procent i Storbritannien.

Studien pekar på att det finns stora skillnader i överlevnad i lungcancer mellan tre länder med likartade sjukvårdssystem och liknande sjukvårdskostnader, enligt professor Lars Holmberg vid King?s College i London, som har ansvarat för studien.

Orsaken till varför det är på detta sätt kan inte studien avgöra, men forskarna pekar på två möjliga orsaker. En faktor är att lungcancerpatienter i Storbritannien söker vård något senare jämfört med i Sverige. Andelen patienter i den tidigaste fasen av sjukdomen är 15 procent i Storbritannien och 18 procent i Sverige. Men den kanske troligaste faktorn handlar om skillnader i behandling. I Storbritannien erbjuds endast 10 procent av patienterna kirurgisk behandling jämfört med 16 och 17 procent i Norge och Sverige. När det gäller läkemedelsbehandling lämnas 48 procent av de brittiska patienterna utan antitumörbehandling jämfört med 40 procent i Norge och endast 19 procent i Sverige.

?Vi kan inte utesluta att skillnaderna i behandlingsaktivitet har en betydelse?, skriver forskarna på sitt försiktiga vis.