Annons

Blodtryck bör mätas i båda armarna

En skillnad i blodtryck mellan höger och vänster arm kan vara tecken på underliggande hälsoproblem. Därför bör det vara rutin att mäta trycket i båda, anser forskare.

30 jan 2012, kl 11:51
0

Annons

De brittiska forskarna som presenterar sin studie i den medicinska tidskriften Lancet fann att stor skillnad mellan trycket i armarna kan innebära ökad risk för kärlsjukdom och död.

I sin översyn
analyserade forskarna 28 studier på området. Deras slutsats är att en skillnad i systoliskt tryck på 10 mm Hg kan identifiera patienter med hög risk för asymtomatisk perifer kärlsjukdom och att en skillnad på 15 mm Hg en ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom.

Forskarnas slutsats
är att mätning av blodtrycket i båda armarna bör bli rutin. I en kommentar till översynen menar andra forskare att studien stödjer de riktlinjer som finns, som just säger att trycket bör mätas i båda, men att det samtidigt behövs mer forskning för att klargöra om väsentliga skillnader också innebär förändrad behandling.