Annons

Månads arkivering april 2023

”Obestridlig nytta” viktigt för vaccinförtroendet

”Det måste finnas en obestridlig nytta med vaccination för att det ska vara motiverat med en rekommendation från en nationell myndighet.” Det skriver Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i dag i en debattartikel hos Läkartidningen.

Artikeln är ett svar på kritik mot myndighetens strategi när det gäller rekommendationer av vaccination mot covid-19. Kritiken har förts fram i olika sammanhang på senare tid. Den har handlat om att Folkhälsomyndigheten borde rekommenderat fler grupper i den vuxna befolkningen att ta påfyllnadsdoser än man gjort.

Kritik om kasserade doser

I februari blev det känt att Sverige har fått kassera 8,5 miljoner doser covid-19-vaccin till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor. Kritiker menar att svaga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bidragit till att färre vaccinerat sig så att många doser måste slängas.

Sådan kritik syns bland annat i den tidigare vaccinsamordnaren Richard Bergströms nya bok “Vaccinjägaren”.

Men Karin Tegmark Wisell har ingen förståelse för de resonemangen. Hennes debattartikel andas tvärtom en viss irritation över dem.

Vill slå vakt om förtroende

Det är inte Folkhälsomyndighetens sak att se till att allt inköpt vaccin kommer till användning, påpekar generaldirektören:

”Att utforma de svenska rekommendationerna för att motsvara de beställningar som gjorts, och därigenom undvika att kassera doser, ligger dock inte inom myndighetens uppdrag.”

Hon skriver att myndigheten konsekvent rekommenderar utifrån medicinska bedömningar och aktuellt kunskapsläge. Detta är, menar hon, viktigt för att behålla människors förtroende för vacciner och vaccinrekommendationer.

”Det höga förtroendet för vaccinationer i Sverige är resultatet av ett mångårigt förtroendeskapande arbete baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är angeläget att värna den tradition som bidragit till den höga och jämna vaccinationstäckningen.”

”Känner att vi verkligen gör skillnad”

Psykiatriprofessor Markus Heilig är en världsledande beroendeforskare. Själv invänder han vid faktakoll av sina citat att det låter för ”skrytigt”.

Obestridligt är att Markus Heilig har en imponerande meritlista. Alltför lång att helt redogöra för här. Men han är exempelvis är invald i en rad framstående sällskap, han har lett forskningen på USA:s statliga alkoholforskningsinstitut, fått fina vetenskapliga priser och publicerat sig i en rad framstående tidskrifter.

Hur kan det komma sig att du vill arbeta med den kanske mest stigmatiserade patientgruppen som finns i sjukvården?

– Jag tyckte endokrinolog och kardiologi också var jättekul. Men här finns så enormt stora behov som inte blir tillgodosedda, säger han och fortsätter:

– Jag känner att vi verkligen gör skillnad. Jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt.

Topprekrytering från USA till Linköping

”Världsledande psykiatriforskare till LiU” är rubriken i pressmeddelandet när han rekryterades från USA som professor i psykiatri vid Linköpings universitet och överläkare vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Markus Heilig både forskar och arbetar kliniskt med patienter. Centrum för social och affektiv neurovetenskap, där han är chef, gifter samman universitetsforskningen med patientarbetet på sjukhuset.

– Jag har sett marginaliserade patienter – sådana som tagit upprepade överdoser och man inte trott skulle överleva – praktiskt taget ta sin säng och gå. Som fått ett liv, berättar han entusiastiskt.

Stigmat kommer från båda håll. Patienterna skäms, söker vård sent eller kanske inte alls.

– De kanske ser sjaviga ut. Och vårdgivaren kanske ser patienterna som hopplösa, opålitliga och karaktärslösa.

Finns det några hopplösa fall?

– Ställ frågan annorlunda: Ska man någonsin ge upp hoppet? I så fall är svaret nej. Vi kan hjälpa jättemånga, säger han bestämt.

Evidensbaserad behandling räddar liv

Beroendesjukdomar är allvarliga med hög risk för följdsjukdomar och mycket hög överdödlighet. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Beroende av alkohol, vår socialt mest accepterade drog, har totalt sett mer negativa effekter på hälsa och liv än någon annan drog. Alkoholberoende personer som dricker oerhört stora mängder utgör 0,8 procent av de vuxna i en stor grupp EU-länder.

Denna grupp, med en extremt hög alkoholkonsumtion, dör 25-35 år tidigare än genomsnittet. Detta enligt en studie WHO-experten Jürgen Rehm lett.

Opioidberoende är betydligt mindre vanligt. Men det är det substansbruk som ger högst risk att dö i förtid. Generellt tiofaldigar opioidberoende risken att dö i förtid, visar en studie. Är bruket intravenöst är överdödligheten ännu högre, omkring 15 gånger.

Behandling halverar dödligheten

Rätt vård ökar livslängden. Behandling för opioidberoende halverar mortaliteten, enligt den senaste metaanalysen. Det är ett medelvärde, poängterar Markus Heilig. Med riktigt bra behandlingsinsatser kan risken att dö i förtid minska ännu mer.

– Det är tänkvärt hur dåliga vi är på att använda evidensbaserad behandling, konstaterar Markus Heilig.

Detta har varit ett problem under lång tid, Läkemedelsvärlden skrev om det redan 2005.

– Bara en fjärdedel med alkoholberoende får läkemedel med bevisad effekt. Bland patienter med opioidberoende är det kanske 40 procent som får effektiv behandling, men där är siffrorna mer osäkra.

Billig behandling har bästa evidens

Ju billigare behandling desto bättre är evidensen. Det visar metaanalyser, poängterar Markus Heilig.

Mot alkoholberoende finns sen länge gamla beprövade läkemedel som disulfiram (Antabus), akamprosat (Campral) och naltrexon som minskar risken för återfall och sug.

– Till en låg kostnad kan man ge patienten behandling med gediget evidensstöd. Men i stället skickas de till behandlingshem för flera tusen kronor per dygn och får sitta i ring och prata om sina erfarenheter, säger han och fortsätter:

– Ibland undrar man om det ens är någon idé att forska fram nya läkemedel när vi knappt använder de vi har.

När det gäller opioidmissbruk gör behandling med läkemedel som buprenorfin/naloxon, metadon eller buprenorfin ännu större nytta, berättar Markus Heilig.

Att många beroende inte får den mest effektiva behandlingen har flera orsaker. Ett bidragande problem är att sjukvård och socialtjänst har delat ansvar för beroendebehandling, tycker Markus Heilig.

– Det borde ligga hos sjukvården, anser han.

Viktigt utbilda andra läkare

Markus Heilig arbetar även utåtriktat för att sprida en ny syn på beroende – bland annat genom att skriva böcker.

Genom åren har han också lärt sig hur viktigt det är att utbilda andra läkare. Inte minst allmänmedicinare som kan fånga upp personer med beroendeproblem tidigare.

– Om man rutinscreenar för beroende kan man sen förskriva godkända, billiga, rimligt effektiva och väl tolererade läkemedel. Det gäller att odla det intresset.

Helt krasst är effektiv behandling billigare för både sjukvården och samhället.

– Vill man vara cynisk kan man säga: Även om du struntar i medmänniskan med beroendesjukdomen är det dyrt att inte ge effektiv behandling. Av ren snålhet borde vi kunna bättre.

Stigmatiseringen är gammaldags och förhoppningsvis på väg bort. Åtminstone ser Markus Heilig en tendens till det bland unga medicinare i sitt forskarteam.

– Många av de mest begåvade och ambitiösa söker sig till beroendemedicin och beroendeforskning. Vi måste faktiskt säga nej till en del för att vi inte kan ta emot fler.

”Varför tar vi inte livet av oss?”

För Markus Heilig finns inget mer fascinerande än psykiska sjukdomar som beroende, hur våra hjärnor fungerar och varför vi tänker, känner och gör det vi gör.

– På ett sätt är det den biomedicinska medicinens last frontier. Hur kan våra hjärnor fungera på så sätt att vi gör sådant som vi vet är fel och självdestruktivt. Som att använda droger eller alkohol trots att det får så negativa konsekvenser?

I beroendemedicin, tycker Markus Heilig, möter komplicerade biomedicinska mekanismer det existentiella, djupt mänskliga. Vad är det som får oss att gå upp ur sängen på morgonen, varför går vi till jobbet, vilka är våra drivkrafter?

Eller för att, som Markus Heiligs favoritförfattare, Albert Camus, dra det till sin spets: Varför fortsätter vi det här levandet, varför tar vi inte livet av oss?

Utbränt belöningssystem

Men beroendesjukdomar förändrar hjärnans normala funktion. I början ger drogen hjärnan belöningskickar. Men dessa varar inte.

– När vi möter patienterna får vi en helt annan bild. Man skulle kunna säga att kickarna bränt ut och mattat ut hjärnans belöningssystem.

Den känslomässiga jämvikten förskjuts. Personen får en sjuklig aktivering av stress- och orossystemet, sömnstörningar, ökad nedstämdhet samt stresskänslighet.

Hjärnans GABA-system, som mycket förenklat spelar stor roll för vårt psykiska mående, störs.

– Man tar drogen för att orka leva, för att kunna sova, inte vilja dö. Det blir en negativ förstärkning, säger Markus Heilig.

Detta leder vidare till en ny infallsvinkel inom forskning och behandling. Att på olika sätt motverka den negativa spiralen, exempelvis genom läkemedel som förbättrar GABA-systemets funktion.

– Det minskar ångest, stress och sömnsvårigheter. På så sätt kan man styra om systemet så personen kan göra andra och friskare, goda, val.

Läkemedel finns redan

Läkemedel som kan ha sådan effekt finns redan på marknaden. Fast på andra indikationer, som gabapentin mot nervsmärta, baklofen som är mot spasticitet, vareniklin för rökavvänjning och antiepileptiska topiramat,

– Men patenten på de här läkemedlen har gått ut så de har ingen kommersiell potential för företagen. Men vi använder dem off label.

Markus Heilig tror på ett skifte. Forskning pågår intensivt på läkemedel som på olika vis påverkar våra neurobiologiska system, både i Sverige och andra länder.

– Vi arbetar med ett par kandidater själva just nu, med snar klinisk prövning, berättar han.

CHMP positiva till första vaccinet mot RS-virus

0

RS-virus, Respiratory syncytial virus, är en vanligt förekommande luftvägsvirus. Det återkommer regelbundet under vinterhalvåret.

Oftast orsakar viruset milda luftvägssymtom och förkylningsliknande besvär. De flesta återhämtar sig inom en till två veckor.

Men för vissa grupper är viruset farligt. Blir de smittade kan RS-viruset orsaka svåra luftväginfektioner, leda till sjukhusinläggning och död.

Små barn, personer som är 60 år eller äldre, de som har försvagat immunförsvar eller personer med diabetes, kronisk hjärt- och lungsjukdom är exempel på sköra grupper som kan bli hårt drabbade.

Första vaccinet någonsin kan snart vara här

Idag saknas godkänd behandling eller vaccin mot RS-virus. Men forskningen är intensiv. Och snart kan det första vaccinet någonsin vara här.

Igår gick Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ut med ett pressmeddelande om att deras expertkommitté för humanmediciner, CHMP, rekommenderar ett godkännande för försäljning av vaccinet Arexvy i Europa.

Vaccinet skyddar äldre, 60 år och över, mot smittan. Glaxosmithkline, GSK, ligger bakom det efterlängtade vaccinet. I Europa orsakar RS-viruset nämligen 250 000 sjukhusinläggningar samt 17 000 dödsfall på sjukhus varje år hos personer som är 65 år och äldre, enligt EMA.

Förhindrar infektion av viruset

Vaccinet innehåller en konstruerad version av ett protein som är nödvändigt för att viruset ska kunna infektera kroppen. Det är också huvudmålet för de antikroppar kroppen bildar för att bekämpa infektionen.

Arexvy innehåller också ett adjuvans, ett ämne som hjälper kroppen att stärka immunsvaret mot vaccinet, kroppen producerar antikroppar och T-celler som hjälper till att förhindra infektion av viruset.

Eftersom viruset både är vanligt och farligt för äldre utvärderas det under EMA:s “snabbspår” för bedömning. Detta eftersom det anses vara av stort folkhälsointresse att skydda den äldre befolkningen mot RS-virus.

Ger över 80 procents skydd

Det positiva beskedet från CHMP baseras på data från en randomiserad och placebokontrollerad studie av 25 000 vuxna i 17 länder. Resultaten visar ett uppskattningsvis 83 procentigt skydd mot nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-viruset under minst sex månader.

Vanligaste biverkningarna var huvudvärk, trötthet, muskelsmärta, ledvärk och smärta vid injektionsstället.

Studier pågår fortfarande. Exempelvis ska GSK utvärdera effekten av en engångsdos under flera säsonger med RS-virus och behovet av omvaccination. Även säkerhetsprofilen övervakas.

CHMP:s rekommendation skickas nu vidare till EU-kommissionen somfattar slutligt beslut om godkännande. Kommissionen följer normalt EMA:s rekommendation. Om kommissionen beviljar ett godkännande för försäljning ska sedan varje medlemsstat ta sina egna beslut, exempelvis om införande, pris och subventionering.

Fler läkemedel och vaccin på gång

Fler läkemedel mot RS-virus är i pipeline och kan komma snart. Som Läkemedelsvärlden skrev förra året rekommenderade EMA:s expertkommitté ett marknadsgodkännande av läkemedlet Beyfortus (nirsevimab) som förebyggande behandling till nyfödda och spädbarn.

Beyfortus är ett biologiskt läkemedel, en monoklonal antikropp. NT-rådet, regionernas samverkansmodell för läkemedel, har beställt en hälsoekonomisk utvärdering av TLV.  NT-rådet avvaktar utvärderingen. Rådet ska även samråda med barnmedicinsk expertis och ta särskild hänsyn till säkerhet före ett eventuellt införande.

Ytterligare vaccin mot RS-virus är under utveckling. Pfizer har en kandidat i fas 3-studier De testar vaccin på gravida, med förhoppningen att antikroppar mot RS-virus ska gå över till det nyfödda barnet.

Som Läkemedelsvärlden tidigare skrivit fick exempelvis barnen till mammorna som fick RSV-vaccinet ett skydd på nära 82 procent mot allvarliga infektioner i de nedre luftvägarna under de första 90 dygnen efter födelsen. Under det första halvåret var skyddseffekten drygt 69 procent. I en annan studie har vaccinet getts till äldre med gott resultat.

Fler äldre behöver ta vaccin mot covid-19

0

Fler äldre behöver ta vaccin mot covid-19. Det framhåller Folkhälsomyndigheten som från och med 1 mars rekommenderar alla som är 80 år eller äldre, eller bor i särskilt boende för äldre, att ta två påfyllnadsdoser mot covid-19. En nu under våren och en till hösten.

Hittills har det inte gått med raketfart. Sen den 1 mars har bara 38 procent av personer som är 80 år eller mer, ibland kallat ”de äldre äldre” fått sin boosterdos. Om det gått mer än sex månader sedan senaste dos är det viktigt att personer 80 år och äldre och de som bor på särskilt boende vaccinerar sig.

– Det är angeläget att fler vaccinerar sig eftersom de har ökad risk för allvarlig sjukdom och död. Äldre tappar även sitt immunskydd från tidigare vaccination snabbare än yngre, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Äldre behöver ta vaccin

Antalet rapporterade smittfall av covid-19 har ökat något senaste veckorna, om än från låga nivåer.

Men viruset cirkulerar fortfarande och vi har en samhällsspridning. Det är viktigt att inte glömma av det och skydda utsatta grupper, tycker Sören Andersson.

– Det är vår och visst är det mycket annat än covid-19 som är på agendan och nyheterna. Vi vill helt enkelt påminna om att det är viktigt för den här gruppen att vaccinera sig för att få ett gott skydd mot covid-19.

Under onsdagen gick myndigheten därför ut med ett pressmeddelande med uppmaningen till de äldre själva, deras anhöriga och vårdpersonal att se till att vaccinationen blir av.

En del i gruppen kan förstås själva gå och vaccinera sig medan andra kan behöva assistans av exempelvis anhöriga eller vård- eller omvårdnadspersonal för att ta sig till vaccinationsmottagningen. Inte minst gäller det den skörare gruppen som bor på särskilt boende.

”Kan nå högre än så”

Mindre än 40 procent av personer 80 år och äldre har alltså tagit den rekommenderade påfyllnadsdosen sedan 1 mars. Sören Andersson säger först att det vore bra om dubbelt så många, 80 procent, i gruppen blev vaccinerade före sommaren.

Sen rättar han sig och poängterar att det inte finns någon bestämd procentsiffra som regionerna är tillsagda att uppnå. Tidigare hade regionerna målrelaterad ersättning, så är det inte idag.

– Men vi kan absolut nå högre nivåer än knappt 40 procent. Fler äldre än hittills behöver vaccinera sig för att få ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

En annan anledning att se till att vaccinationen blir av snart är att tillgängligheten till vaccination kan bli sämre om man väntar till sommar och semestertid.

Stänger vaccinationsmottagningar

Ett exempel på det är Region Norrbotten. Förra veckan gick regionen ut med ett pressmeddelande med uppmaningen: ”Vaccinera dig innan sommaren”.

Regionen framhåller också att det främst är personer som är 80 år och äldre som rekommenderas att vaccineras nu, och sen ännu en gång i höst.

Öppethållandena för vaccination mot covid-19 är begränsade i sommar i Region Norrbotten. Vaccinationsmottagningarna håller sommarstängt juni, juli och augusti. ”Passa på att vaccinera dig om du väntat med det.” råder Region Norrbotten. Dock erbjuds akuttider till vaccination.

Information om vad som gäller för din region finns på 1177 eller regionens hemsida.

Reformpaket ska omdana EU:s läkemedelsmarknad

I dag lägger EU-kommissionen fram sitt något försenade förslag till reformpaket på läkemedelsområdet. Förslaget är en revidering och vidareutveckling av den nuvarande EU-lagstiftningen på området, för övrigt en av EU:s äldsta med cirka 20 år på nacken.

– Var du lever ska inte avgöra om du lever eller dör, sa hälsokommissionär Stella Kyriakides vid onsdagens webbsända presskonferens om förslaget och citerade därmed enligt egen uppgift artisten Bono.

Tillgång ska bli jämlikare

Hon syftade på ett av kommissionens övergripande mål med förslagen till ny lagstiftning; att skapa en jämlikare tillgång till effektiva läkemedel i EU-området.

– Vår hittillsvarande läkemedelslagstiftning har gett oss säkra läkemedel av god kvalitet, men den har inte gett oss jämlik tillgång till dessa läkemedel, sa Stella Kyriakides.

Den ojämlikhet kommissionen vill åtgärda består i att medborgarna i västliga medlemsländer har betydligt bättre tillgång till EU:s godkända läkemedel än de som bor i östra Europa. En skillnad som syns i att stora västländer har tillgång till 90 procent av de godkända läkemedlen medan siffran i vissa östländer är så låg som 10 procent.

Förslag i tre delar

Reformpaketet innehåller tre delar. De första två är bindande lagstiftningsförslag – ett förslag till en ny EU-förordning och ett förslag till ett nytt EU-direktiv.

Den tredje delen av reformpaketet är en så kallad rådsrekommendation. Sådana är inte bindande för medlemsländerna. Den föreslagna rådsrekommendationen gäller olika åtgärder mot antibiotikaresistens.

Förutom förbättrad och jämlikare tillgång vill EU-kommissionen med sina förslag även bidra till läkemedelspriser som patienter och vårdgivare har råd med, minskade problem med läkemedelsbrister, ökad konkurrenskraft för europeisk läkemedelsindustri, miljövänligare läkemedel och att motverka antibiotikaresistens.

Vouchers mot antibiotikaresistens

Redan före dagens offentliggörande har det som läckt ut om reformpaketet skapat kritik och debatt. Och diskussionen kommer med all säkerhet att fortsätta kring flera av förslagen.

Något som väckt en hel del frågor är förslaget om ”vouchers” som ska stimulera företag att utveckla helt nya antibiotika. Detta som en av åtgärderna i kampen mot antibiotikaresistens. Ett företag som tar fram en ny antibiotikaprodukt ska kunna få en sådan voucher som belöning.

Vouchern ger ett extra års dataskydd innan företaget måste offentliggöra sina data om läkemedlet. Företaget kan även välja att använda vouchern för ett annat läkemedel i stället, eller överlåta den till ett annat företag.

På onsdagens presskonferens ställdes frågan om detta kan komma att leda till en handel med sådana vouchers, något som hälsokommissionär Kyriakides inte besvarade helt och hållet.

– Vi måste arbeta på många olika nivåer för att nå våra mål, menade hon.

Generika snabbare till marknaden

I dag har ett nytt innovativt läkemedel i normalfallet minst tio års ensamrätt till EU-marknaden. EU-kommissionen föreslår att möjligheterna till olika typer av skydd som ger marknadsexklusivitet ska utökas.

På så vis kommer vissa läkemedel att vara skyddade kortare tid än i dag, medan andra kan få förlängt skydd i upp till 12 år.

Förkortat skydd gör att billigare kopior – generiska läkemedel och biosimilarer – kommer ut på marknaden snabbare. På så sätt vill kommissionen både pressa priser och öka tillgängligheten till läkemedel.

Förlängt skydd som morot

Samtidigt ska förlängning av marknadsskyddet användas som ett verktyg för att belöna företag i olika situationer. Ett företag som introducerar ett läkemedel i samtliga medlemsstater kan till exempel få två års extra skydd. Kommissionen tror att detta kan bidra till jämlikare läkemedelstillgång.

Ett läkemedel mot en sällsynt sjukdom som uppfyller ett stort medicinskt behov är ett annat exempel på läkemedel som kan få förlängt skydd. Detta som ett sätt att stimulera företagen till innovation.

Bland de många förslagen i reformpaketet finns också flera som berör procedurerna hos läkemedelsmyndigheten EMA. Bland annat ska standardtiden för granskning av en ansökan om marknadsgodkännande kortas från 400 till 180 dagar.

Kritik om senfärdighet

Arbetet att få fram de omfattande reformförslagen har tagit tre år. Nu ska de diskuteras både av Europaparlamentet och ministerrådet.

Även denna process kommer sannolikt att ta tid och frågan är om de nödvändiga besluten hinner bli klara före EU-valet nästa år. Kommissionen har fått kritik för att läkemedelsförslagen kommer så här sent under dess innevarande mandatperiod.

Stella Kyriakides bemötte denna kritik vid presskonferensen. Hon menade att lärdomarna från EU-arbetet med vacciner och andra läkemedel under pandemin varit avgörande för de förslag som kommissionen nu lägger. Och att det först nu när pandemin gått in i en lugnare fas gått att dra de rätta slutsatserna:

– Därför anser jag att förslagen kommer vid en bra tidpunkt.

Stöder enklare metod att upptäcka cancerspridning

En enklare metod att upptäcka cancerspridning vid bröstcancer får nu klartecken av Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet. I en ny rekommendation skriver rådet att metoden fungerar lika bra som standardmetoden, men kan vara resurssparande och enklare att använda.

MTP-rådet ingår i regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Enklare metod att upptäcka cancerspridning

Inför en bröstcanceroperation undersöker man bland annat om cancern verkar ha spridit sig till andra delar av kroppen. Därigenom tar man reda på vilket stadium sjukdomen är i. Att veta det är viktigt för prognosen och valet av behandling.

En central del av denna bedömning inför operationen är att undersöka de så kallade portvaktskörtlarna. Dessa är de lymfkörtlar i lymfsystemet som lymfvätska från tumörområdet först når. De har fått sitt namn eftersom de utgör en sorts portvakter till övriga lymfsystemet för spridning från tumören.

Genom att operera ut portvaktskörtlar och se om de innehåller några tumörceller får läkarna en uppfattning om risken att cancern spridit sig.

Standardmetod använder radioaktivitet

Standardmetoden för att hitta och kunna operera ut portvaktskörtlar heter portvaktskörtelskintigrafi. Den innebär att vårdpersonalen injicerar ett radioaktivt märkt ämne i tumören. Med en gammakamera och gammaprobe går det då att spåra radioaktiviteten och hitta de lymfkörtlar som lymfvätska från tumörområdet färdas till.

Denna metod kräver alltså tillgång till nuklearmedicinsk teknik i form av gammakamera och -probe, vilket inte finns på alla sjukhus.

Metod med magnetiskt spårämne

En del sjukhus har börjat använda en annan metod att hitta portvaktskörtlar och det är denna metod som MTP-rådet nu har utvärderat. Med denna metod behövs ingen nuklearmedicinsk utrustning. I stället använder man två produkter som heter Magtrace och Sentimag.

Magtrace är ett magnetiskt spårämne som injiceras nära tumören i bröstet och färdas med lymfvätskan till portvaktskörtlarna där det ansamlas. Sentimag är en sensor som känner av Magtrace-ämnet.

Med hjälp av sensorn kan kirurgen hitta portvaktskörtlarna och operera ut dem för undersökning.

Något dyrare men enklare

MTP-rådet bedömer att forskning och klinisk erfarenhet talar för att denna teknik fungerar lika bra som dagens standardmetod. Men en fördel med metoden med magnetiskt spårämne är att det inte krävs nuklearmedicinsk utrustning. Det gör att fler sjukhus kan göra undersökningen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,TLV, har också gjort en hälsoekonomisk analys och kommit fram till att kostnaden för Magtrace och Sentimag visserligen är något högre än kostnaderna för portvaktskörtelskintigrafi, men att de andra fördelarna kan överväga.

Stöd till regionerna

MTP-rådet skriver därför i sin rekommendation att sjukvården kan använda den nya metoden.

– Den här metoden används redan idag på några sjukhus, men vi har nu gjort en bedömning av evidensläget och hälsoekonomin och kommit fram till att produkterna sannolikt är lika bra som dagens standardmetoder plus att de medför större flexibilitet när det gäller utrusning, lagerhållning och logistik, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet, i ett pressmeddelande.

– Rekommendationen ska ses som ett stöd till regionerna att besluta om användning av produkterna.

Ny stängning av apotek efter inspektion

0

Läkemedelsverket har åter beslutat om en stängning av apotek. Denna gång handlar det om Bäckby apotek i Västerås. Apoteket drivs av företaget Swedland pharma AB.

Det var vid en uppföljande inspektion som Läkemedelsverkets inspektörer konstaterade så pass allvarliga brister att verksamheten inte fick fortsätta. Stängningen är dock tillfällig. Om apoteket rättar till bristerna i patientsäkerheten kan myndigheten ta förnyad ställning och eventuellt låta verksamheten öppna igen.

– Det ska vara patientsäkert att handla på apotek. De brister som har framkommit är allvarliga. Det är sammantaget några grundläggande delar inom kvalitet och säkerhet som saknas för att apoteket ska kunna hålla öppet. Vad bristerna rör sig om i detalj kan vi inte berätta, med hänvisning till sekretess, säger Mariann Rinse, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Förbudet gäller omedelbart och fram till dess Läkemedelsverket fattar ett nytt beslut. Läkemedelsverket har inte fått några rapporter från kunder som besökt det aktuella apoteket.

Enligt Läkemedelsverket är apoteksstängningar ovanliga åtgärder. Men detta är tredje gången hittills under 2023 som myndighetens inspektörer stänger ett apotek. Årets första apoteksstängning gällde ett apotek på Sveavägen i Stockholm. Det har senare fått öppna igen.

I ett annat fall i år var dock bristerna så allvarliga att apoteket miste sitt tillstånd och måste stänga permanent.

”Var förberedd med allergimediciner”

Pollensäsongen är redan här – åtminstone i vissa delar av landet.

Allergi- och lungläkare bekymras av att viktiga läkemedel mot allergi är svåra att få tag på, eller ibland är helt slut.

Detsamma gäller läkemedel mot astma och kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som dessutom förvärras om man samtidigt är allergisk.

– Det är en otrygghet för patienterna, säger Christer Janson, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i lung- och allergisjukdomar vid Uppsala universitet och fortsätter:

– Det händer att jag får sitta tillsammans med patienten och leta i Fass efter att hitta ett apotek där läkemedlet finns. Det tar förstås extra tid för oss läkare, och tid är som bekant pengar, konstaterar han.

Vissa läkemedel saknas helt

Läkemedelsverkets lista över restnoterade läkemedel, medicinförpackningar som företagen inte kan leverera, saknas det på tisdagen 835 stycken olika förpackningar.

Vilka typer av läkemedel som fattas varierar med tiden. Lagom till att pollensäsongen snart drar igång på allvar tycks nu mediciner mot allergi samt läkemedel mot lungsjukdomar som förvärras av allergi segla upp som en bristvara.

– Ofta kan man ju hitta alternativ, som en annan tillverkare av samma aktiva substans eller en annan förpackningsstorlek. De stora problemen är när en viss typ av läkemedel inte alls går att få tag på, konstaterar Christer Janson.

Ovanliga men viktiga läkemedel saknas

Vissa läkemedel mot allergi- och lungsjukdomar saknas redan nu helt. En del är inte så vanliga men de är viktiga och kan behövas vid allvarliga tillstånd. Låg efterfrågan kan vara en orsak till att de tar slut, tror Christer Janson.

– Det är ett elände när ett läkemedel helt försvinner, tycker Christer Janson.

Vissa märken av flytande mediciner som används vid akut försämring av astma och kol är slut. Dessa används med hjälp av en nebulisator som skapar en fin dimma – aerolsol – som är lätt att andas in. De vidgar luftvägarna, gör det lättare att hosta upp slem och patienten får lättare att andas.

Ofta går det dock att hitta ersättare.

Slut på storsäljare

Extra påtagligt blir läkemedelsbristerna om läkemedel väldigt många patienter använder tar slut. När storsäljaren nässprayen Dymista (azelastin och flutikasonpropionat) försvann från hyllorna blev det problem. Sprayen används mot inflammation i nässlemhinnorna orsakad av pollenallergi och många pollenallergiker har den förskriven.

– Det är en skandal att just en så stor och vanlig produkt försvinner. Tack och lov kom det en liknande nässpray, Ryaltris (mometasonfuroat och olapatadin), säger Christer Janson.

För en relativt vanlig astmaspray, Innovair (beklometasondipropionat och formoterol), finns idag inga utbytbara läkemedel alls för en styrka. En annan styrka får parallellimporteras från Finland.

Knepigt att byta modell

En särskild problematik som kan uppstå är när man av bristskäl måste ändra sitt sätt att ta sitt läkemedel.

En professor och forskare som pekar på just det problemet är Kjell Larsson, professor emeritus i lungmedicin, vid Karolinska institutet.

Det kan handla om att patienten måste byta typ av inhalator. För korrekt inhalationsteknik kan vara svårt, understryker han. Det har en rad studier visat.

– När man byter inhalator för luftvägsmedel kan det bli problem. Många patienter gör fel redan när de inhalerar med sin vanliga inhalator. Även om patienten får noggranna instruktioner om hur inhalationen ska gå till gör många fel igen redan efter tre eller sex månaders behandling, har studier visat, säger Kjell Larsson.

”Svårare för patienten göra rätt”

Han tycker att det är upprörande när patienternas läkemedel inte finns på apoteket.

Nästan alla inhalatorer har sina egna speciella instruktioner om förvaring och hantering, konstaterar Kjell Larsson.

En del ska exempelvis skakas och andra inte, vissa ska förvaras i kylskåp, en del ska inhaleras med större kraft och andra långsammare somliga får inte vändas upp och ned inför inhalation.

– Det är jättemånga faktorer att ta hänsyn till. När man måste byta inhalator blir det ännu svårare för patienten att göra rätt.

Alla patienter som får en ny inhalator måste,vid starten för den nya behandlingen, alltid få noggranna instruktioner av en sjuksköterska, gärna en som är specialiserad inom området.

Dessa instruktioner kan man inte ge på apoteket utan det ska göras vid ett besök på vårdcentralen, säger Kjell Larsson.

Livräddande adrenalinpennor olika

Samma problem gäller med adrenalinpennor mot akut anafylaktisk allergichock, berättar Christer Janson. Tidvis har vissa varit slut.

Pennorna är livräddande. Det är livsviktigt att patienten själv, anhöriga och arbetskamrater vet hur den ska användas.

– Det finns tre olika adrenalinpennor. Även om de är exakt lika i effekt, måste man vid ett byte lära sig hur den nya pennan fungerar, säger Christer Janson.

Han råder även allergiker att titta i Fass.se för att se vilket apotek deras medicin finns på. Om läkemedlet är helt slut – ta kontakt med din vårdcentral för att få ett annat alternativ. Christer Janson påpekar att både läkare och patienter nu måste ta hänsyn till läkemedelsbristerna.

– Tänk efter i förtid. Var förberedd och ha medicin hemma innan pollensäsongen drar igång ordentligt, råder Christer Janson.

Börja medicinera i tid

Dymista – eller dess nya motsvarighet – är ett exempel på en medicin pollenallergiker bör börja med i tid.

– Det kan man göra redan nu. De andra allergimedicinerna kan man ta när man börjar få besvär, säger Christer Janson.

Ibland kan receptbelagda allergiläkemedel som är slut istället finnas receptfritt.

– Det är en fördel, men nackdelen är att det blir dyrare för patienten. De ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vill slippa pollenstorm

Christer Janson påminner om att det numera går att tablettvaccinera sig inte bara mot gräspollen, utan även björkpollen. Inför denna säsong är det dock för sent att börja.

Med jämna mellanrum kommer värmen snabbt vilket gör att många växter slår ut och sprider pollen samtidigt. Det finns forskning som tyder på att det är klimatrelaterat.

– Det finns en viss cyklicitet. Att det efter en period med lite pollen sen kommer ett år med jättemycket pollen. Det blir ett enormt pollentryck, vi kallar det pollenstorm. Jag hoppas att det inte blir så i år, säger Christer Janson.

Ny databas hjälper till att hitta kliniska studier

Många patienter är intresserade av att hitta kliniska studier där de kan delta och vara med om utvecklingen av nya behandlingar. Men det är ofta svårt att ta reda på om någon passade studie pågår i Sverige och i så fall var.

Det problemet möter nu Läkemedelsindustriföreningen Lif med att öppna en ny databas som är tillgänglig via webbplatsen www.hiks.se. Hiks står för Hitta kliniska studier.

Företagsinitierade prövningar

Databasen samlar sådana kliniska prövningar av bland annat läkemedel som företag tar initiativ till. Den ska göra det enklare att just hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar. Detta är något som även många patientorganisationer brukar efterfråga.

Lif hoppas också att databasen ska göra Sverige mer attraktivt för läkemedelsföretag som prövningsland. Detta genom att underlätta företagens rekryterings- och urvalsprocesser när de söker efter lämpliga deltagare att inkludera i sina prövningar..

– Patienter, deras anhöriga och behandlande läkare har förut inte haft förutsättningarna att på ett enkelt sätt hitta den information som gör det möjligt att finna och bli utvärderad för att delta i prövningar oavsett var i Sverige de genomförs, säger Jenny Söderberg, projektledare för Hiks, i ett pressmeddelande.

Hitta kliniska studier vidareutvecklas

Hiks startades först i liten skala, men är nu fullt etablerad med ett rikstäckande utbud. Enligt webbplatsens förstasida finns just nu 61 företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige där behandling pågår.

Det finns även 58 studier där rekrytering av patienter pågår.

I dagsläget innehåller tjänsten bara information om godkända, företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar ska längre fram breddas till att även omfatta företagsinitierade medicintekniska prövningar.

På sikt ska den dessutom kunna visa akademiska prövningar och övriga kliniska studier.

Apoteksvaror håller ställningarna i e-handeln

0

E-handelns omsättning minskade enligt Svensk handels e-handelsindikator i genomsnitt med tre procent under mars månad, jämfört med samma period i fjol. Men fyra branscher avviker från den minskande trenden.

En av dessa är försäljningen av läkemedel och andra apoteksvaror där försäljningen ökade, om än bara med blygsamma en procent. Den bransch som ökade allra mest var nikotin- och tobaksprodukter, följd av kläder och skor, följd av bil-, båt- eller mc-tillbehör.

Nätförsäljningen av till exempel byggvaror, möbler, heminredning, alkohol, böcker och hemelektronik minskade däremot kraftigt.

E-handelsindikator följer e-handeln

Branschorganisationen Svensk handel kartlägger löpande vår e-handelskonsumtion genom sin e-handelsindikator. Den görs på uppdrag av Svensk handel av undersökningsföretaget Novus i form av en månatlig webbenkät till en riksrepresentativ panel av konsumenter.

Marssiffrorna visar även att apoteksvaror var den varukategori som har den största andelen av e-handelskonsumenterna. 46 procent av dem som e-handlar köper apoteksvaror. Kläder och skor kom tvåa med 43 procent. I botten låg byggvaror med fem procent.

Handlar för lägre summor

Att e-handeln som helhet minskar beror enligt undersökningen inte på att det är färre som e-handlar, den andelen är oförändrad. I stället är det köpbeloppen som minskar. Minskningen i mars var fyra procent jämfört med 2022 och 20 procent jämfört med 2021.

Även rapporten E-barometern har tidigare visat att nätapoteken är ett undantag från den minskande försäljningen i den svenska e-handeln i stort.

Norden vässar samarbetet om läkemedel

Nya innovativa behandlingar ökar sjukhusens och regionernas kostnader för viktiga och dyra läkemedel. Samtidigt måste regionerna se till att patienterna får tillgång till dessa viktiga behandlingar – i tid och till en rimlig kostnad.

Dessutom måste även tillgången till äldre läkemedel säkras.

Nu har Nordiskt läkemedelsforum, NLF, tagit fram en ny och uppdaterad strategi för att stärka det nordiska ländernas samarbete i läkemedelsfrågor.

– Vi ser att läkemedelskostnaderna ökar för regionerna, särskilt för nya innovativa behandlingar, och ett nordiskt samarbete är värdefullt då vi försöker hitta gemensamma lösningar och dela erfarenheter kring dessa utmaningar, säger Mikael Svensson, förhandlingskoordinator regionernas samverkansmodell för läkemedel, enligt Janusinfo.

Tufft att förhandla för små marknader

De nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 2015 en samarbete i samverkansformen Nordiskt läkemedelsforum (NLF). Den nya strategin ska öka samarbetet och höja ambitionsnivån.

De nordiska länderna har en rad gemensamma utmaningar. Bakgrunden till samarbetet är ökande utgifter på grund av en åldrande befolkning, och utveckling av nya, lovande och ofta dyra läkemedel. Dessutom den allt tuffare bristen på olika läkemedel.

Eftersom Norden är en liten marknad är förhandlingsläget sämre. Man har helt enkelt mindre möjligheter att pressa priserna och måste jobba hårdare för att vara attraktiva för läkemedelsindustrin, enligt strategin.

Norden vässar samarbetet om läkemedel

Strategin fokuserar på tre olika områden.

Utvecklad samverkan kring förhandling och upphandling är ett. Exempel på det är ökat samarbete kring förhandlingar om nya läkemedel.

Detta har man redan erfarenhet av när det gäller nya genterapier. Riktlinjer för sådana förhandlingar är under utveckling.

Danmark, Sverige och Norge har gått samman vad gäller ATMP, avancerade cell- och genterapier. Man vill också ha en gemensam miljövänlig agenda.

Diskutera gemensamt läkemedelslager

Det andra fokusområdet är försörjningsfrågor och leveranssäkerhet. Ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en åtgärd.

Det kan också bli aktuellt att diskutera om det behövs ett gemensamt läkemedelslager för de nordiska länderna för att förbättra försörjningstryggheten.

Ett annat exempel är att undersöka möjligheterna att samarbeta kring utveckling och produktion av olicensierade farmaceutiska preparat, särskilt i situationer med medicinsk brist.

Vill stärka Nordens röst

Ambitionen är också att stärka ”Nordens röst”. Organisationen vill synliggöra sig själv mer, bland annat genom att visa fram vad man redan uppnått.

NLF vill även ha dialog och samarbete med andra intressenter som myndigheter, nätverk, industri och leverantörer.

Detta bland annat för att föra fram sina förslag och farhågor när det gäller förändringar i läkemedelsområden, som lagstiftning och regleringar på europeisk och nationell nivå.

För Sveriges räkning deltar främst representanter från regionernas samverkansmodell för läkemedel.

– Strategin som nu tagits fram kommer kunna förbättra våra förutsättningar att samverka och göra att det blir tydligare vad NLF samverkan innebär och vad vi gemensamt prioriterar, säger Mikael Svensson, förhandlingskoordinator regionernas samverkansmodell för läkemedel, till Janusinfo.

”Förvånad över bristen på studier om könsdysfori”

Att ge hormoner mot könsdysfori hos unga påverkar sannolikt skelettet och kan därför bidra till benskörhet senare i livet. I övrigt är det vetenskapliga kunskapsläget om behandlingens hälsoeffekter bristfälliga. Det gäller såväl andra eventuella fysiska hälsoeffekter som hur behandlingen långsiktigt påverkar den psykiska hälsan.

Det konstaterar svenska forskare i en systematisk översikt av forskningen på området som nu publiceras i Acta paediatrica.

Ändrade råd om hormoner mot könsdysfori

Det är forskare vid Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Umeå universitet samt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) som kartlagt kunskapsläget om hormonbehandling till unga under 18 år med könsdysfori. Deras slutsatser låg också bakom förra årets kursändring på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen uppdaterade då sitt kunskapsstöd för hormonbehandling till unga med könsdysfori. Detta inte minst på grund av den bristfälliga kunskapen om behandlingens långtidseffekter. Även den snabba ökningen av förskrivningen av hormonläkemedel till unga med könsdysfori bidrog.

Socialstyrelsen rekommenderar numer att hormonbehandling mot könsdysfori hos unga bara ska ske inom ramen för forskningsstudier. Samma slutsats drar författarna i forskningsöversikten i Acta paediatrica.

Få studier om pubertetsblockerande terapi

Bland över 9 900 studier i 15 forskningsdatabaser sållade forskarna bakom översikten fram 24 relevanta studier. De fokuserade på undersökningar av psykisk hälsa, skelettpåverkan, kroppssammansättning och metabola effekter hos barn under 18 år med könsdysfori som behandlas med GnRH-agonister, så kallade pubertetsblockerande läkemedel.

– Jag är förvånad över bristen på studier inom området. Vi fann inga randomiserade studier om hormonbehandling av unga med könsdysfori, och bara 24 relevanta observationella studier, säger studiens försteförfattare Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Efterlyser fler och bättre studier

I forskningsöversikten lyfter författarna fram en rad frågor som behöver belysas.

De menar bland annat att man behöver veta mer om hälsan på längre sikt om man har könsdysfori och inte får pubertetsblockerande läkemedel. Kan könsdysforin gå över av sig själv ? Hur ska man i så fall veta hos vilka den gör det respektive inte? Vad blir långtidseffekterna av hormoner mot könsdysfori?

Författarna efterlyser också studier av högre vetenskaplig kvalitet än hittills. De föreslår att man ska hitta sätt att göra placebokontrollerade randomiserade studier. Eftersom det handlar om en sårbar patientgrupp kan dock sådana studier, framhåller de, behöva läggas upp på anpassade sätt.

Vaccinforskare blir krisexpert på KI

Karolinska institutet, KI, förstärker sitt växande Centrum för hälsokriser med vaccinforskaren och infektionsöverläkaren Helena Hervius Askling.

Helena Hervius Askling har en mycket lång och bred erfarenhet av infektionssjukdomar i allmänhet och vaccinforskning i synnerhet.

Hon har ett brett kunnande, som överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt specialistcentrum, Region Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset, samt docent vid institutionen för medicin på KI Solna.

Stärker centrumets vaccinkompetens

Hennes långa erfarenhet inom infektionssjukdomar och vaccinområdet, kommer att stärka centrumets kompetens, skriver KI i sitt pressmeddelande.

Som Läkemedelsvärlden tidigare skrivit om är hon även delaktig i EU-projektet Vaccelerate.

Projektet syftar till att stärka klinisk vaccinforskning för att kunna möta kommande pandemier. Där leder hon ett forskningsprojekt med volontärer, bland annat från Sverige, för att försöka hitta det maximalt bästa tidsspannet mellan boosterdoser mot covid-19.

Vill ha jämlikare TBE-vaccination

Helena Hervius Askling har sedan länge också ett stort engagemang för en jämlikare TBE-vaccination, vilket hon nyligen skrivit en debattartikel i Läkemedelsvärlden om.

Idag gör regionerna väldigt olika. Det kan kosta allt från noll kronor till flera hundralappar för en dos. För familjer med fler barn kan det bli väldigt dyrt. Beklämmande att nationell strategi saknas, tycker hon.

Med sitt brinnande intresse är hon sen slutet av mars även expertkoordinator på Centrum för hälsokriser.

– I allt jag gör vill jag verka för att stärka vaccinkompetens och vaccinförtroende i normalläge, eftersom jag vet att det är så vi bäst hanterar tillit till vaccinationsutveckling och behov när det behövs i kristid. Det som fungerar i vardagen fungerar också i kriser, säger Helena i pressmeddelandet från KI.

Ska stärka KI:s krisstöd

Med sin breda kompetens och kontaktnät vill hon bidra till att stärka KI:s möjlighet hjälpa samhället i krissituationer.

I början kommer hennes arbete att handla om att identifiera samarbeten, relevanta projekt och utbildningsbehov. Att hitta förbättringsåtgärder utifrån erfarenheterna av den ojämlika vaccineringstäckningen mot covid-19 i Sverige och globalt är ett annat uppdrag.

KI skriver i sitt pressmeddelande att deras expertkoordinatorer besitter djup kunskap och har stora nätverk inom sina ämnesområden.

Centrum för hälsokriser verkar även ämnesöverskridande för att kunna hantera hälsokrisers komplexitet på bästa sätt, i såväl forskning, utbildning, samverkan, policyrådgivning som i den allmänna debatten.

Nya riktlinjer från Strama om scharlakansfeber

Nätverket Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, har för första gången gett ut en behandlingsrekommendation om scharlakansfeber (scarlatina). Rekommendationen finns både på Stramas webbplats och i Strama-appen.

– Vi har inte haft någon rekommendation om scharlakansfeber tidigare eftersom sjukdomen varit så ovanlig. Men nu kommer mycket frågor om den, bland annat från primärvården och vi såg ett behov av att sammanställa den information som finns, säger Anna-Lena Fastén, allmänläkare på Strama Stockholm och en av författarna till det nya dokumentet.

Scharlakansfeber ökar

Scharlakansfeber är inte en anmälningspliktig sjukdom så det finns ingen officiell statistik om antalet fall. Men lokala medier runt om i landet rapporterar om att den tidigare nästan försvunna barnsjukdomen ökar. Och Folkhälsomyndigheten, liksom Strama, får liknande signaler från vården.

– Om man lägger örat mot marken så tycks scharlakansfeber ha ökat på senare tid, säger Anna-Lena Fastén.

Det finns olika teorier om vad ökningen beror på. Många menar att smittskyddsåtgärderna under pandemin har bidragit bland annat genom att temporärt ha minskat infektionsspridningen. Barn har då träffat på färre bakterier och virus än normalt och inte kunnat bygga upp lika god immunitet.

Mycket smittsam barnsjukdom

En annan möjlig förklaring som diskuteras är förändringar hos de bakterier, grupp A-streptokocker, som orsakar bland annat scharlakansfeber. Dessutom skulle det kunna vara så att den mediala uppmärksamheten kring grupp A-streptokocker i Europa leder till att fler söker vård och att fler fall därmed upptäcks.

Innan antibiotikan kom var scharlakansfeber en fruktad barnsjukdom som kunde vara livsfarlig. I dag behandlas sjukdomen vanligtvis med antibiotika och de flesta blir helt återställda inom en vecka. Obehandlad är scharlakansfeber mycket smittsam, men behandlingen minskar även smittsamheten.

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer, men i enstaka fall kan man drabbas av halsböld. Andra komplikationer är njurinflammation och reumatisk feber, men dessa är extremt sällsynta i Sverige.

Ovanlig hos vuxna

Scharlakansfeber förekommer sällan hos äldre tonåringar och vuxna även om de kan få andra typer av streptokockinfektioner.

Inkubationstiden för scharlakansfeber är 2-4 dagar. Till de vanligaste symtomen hör feber, halsont, huvudvärk, magsmärtor, illamående och svullna halsmandlar med vitgula varproppar på ytan. Ett annat symtom är det som brukar kallas smultrontunga, tungan blir glänsande röd, med små svullna upphöjningar.

Efter någon dag kommer också de typiska, småknottriga hudutslagen som kan sprida sig över större delen av kroppen. De orsakas av ett gift (exotoxin) som bakterien utsöndrar. Efter några dagar börjar hudutslagen att fjälla.

Bakterier med många ansikten

Grupp A-streptokocker är bakterier som kan vara allt ifrån helt ofarliga till livsfarliga. Det är vanligt med friska bärare, särskilt bland barn. Många har periodvis grupp A-streptokocker i svalget utan att märka det.

Ibland kan bakterien dock orsaka scharlakansfeber, halsfluss eller svinkoppor. Och den kan också ge ett allvarligt sjukdomstillstånd som kallas invasiv streptokockinfektion och innebär att bakterier finns i blodet. Personen insjuknar då ofta akut med hög feber och påverkat allmäntillstånd.

Även invasiva streptokockinfektioner rapporteras liksom scharlakansfeber ha ökat bland barn på senare tid i Europa. I flera länder har också dödsfallen på grund av invasiva streptokocker ökat bland barn.

“Viktigt vara uppmärksam”

Anna-Lena Fastén framhåller dock att man inte ska blanda ihop scharlakansfeber och invasiv streptokockinfektion. Risken att halsfluss eller scharlakansfeber ska övergå till invasiv infektion är mycket låg.

– De som blir svårt sjuka av grupp A-streptokocker blir det vanligen direkt, så man behöver inte vara rädd att varenda streptokockinfektion är livsfarlig, säger hon.

– Samtidigt är det bra att vården är uppmärksam på detta så att man direkt uppmärksammar patienter som verkligen är allvarligt sjuka.

”Läkemedelsbristerna väcker min inre prepper”

KRÖNIKA. Ska jag bli en prepper? Tanken slår mig varje gång jag tittar på Läkemedelsverkets lista över restade läkemedel, förpackningar som inte finns.

Varje vecka tycks antalet förpackningar som saknas att öka. Jag följer Läkemedelsverkets restlista slaviskt. Förra veckan var det 821 läkemedel som inte finns. I skrivande stund är det 829.

Läkemedelsbristerna väcker min inre prepper.  Kanske ska jag fixa en BOB – bug out bag på prepperlingo – fylld med förnödenheter. Inte minst nödvändiga läkemedel för en längre tid.

För att inte tala om den nyväckta tanken på en BOL – bug out location – en säker och avskild plats att fly till.

Brist på antibiotika och febernedsättande

I dag skickade Läkemedelsverket ut ett smått dystopiskt pressmeddelande om bristen på läkemedel.

En osäker omvärld och att det cirkulerat ett stort antal infektionssjukdomar har lett till ökat behov av antibiotika och febernedsättande läkemedel. Detta enligt ny statistik för första kvartalet 2023.

I perioder har det exempelvis varit brist på antibiotika som amoxicillin, flytande paracetamol och flytande ibuprofen. Läkemedelsföretagen kan inte tillgodose befolkningens behov.

Så här stor brist har det bara varit en gång tidigare. Det var under början av pandemin, mars och april 2020.

Påverkas av osäker värld och inflation

Enhetschef Johan Andersson på Läkemedelsverket konstaterar i pressmeddelandet att om din medicin finns på apoteket eller inte påverkas av det rådande världsläget.

– Liksom andra industrier påverkas även läkemedelsförsörjningen av en ökad osäkerhet i omvärlden med inflation och höjda priser på exempelvis energi och frakt, säger han.

Myndighetens bedömning är att läkemedelsbristen idag är ”en måttlig påverkan på tillgängligheten till läkemedel i Sverige”.

I början av april offentliggjorde Läkemedelsverket också för första gången någonsin resultatet av sin omvärldsbevakning, kallat ”Omvärldsrapport”. Tidigare har den här typen av omvärldsbevakning varit internt arbetsmaterial.

– Du har rätt i att det är första gången den publiceras offentligt. Det finns en efterfrågan, en förväntan, framför allt från beslutsfattare, att Läkemedelsverket redovisar hur man ser på situationen så att man kan agera därefter, säger pressansvarige Thomas Ekelund.

Omvärldsrapport dyster läsning

En viktig orsak till att myndigheten släpper på sin information är förstås den ökande bristen på läkemedel, vad den beror på och vad som görs. Myndigheten ska komma med omvärldsrapport minst en gång per år, kanske oftare, enligt Thomas Ekelund.

Vid en första anblick är det djupt dyster, för att inte säga nattsvart, läsning.

Rysslands krig mot Ukraina, cyberattacker, allmänt allvarligt globalt säkerhetsläge, ekonomisk kris, energikris, attacker på demokratier, resistensutveckling hos läkemedel och klimatförändringar.

Allt detta elände efter en allvarlig pandemi som fortfarande sätter sina spår i människors minnen, utmattad vårdpersonal, vårdköer och obehandlad sjuklighet.

Men i de flesta fall går det faktiskt att byta förpackning, beredningsform eller i värsta fall byta till ett nytt läkemedel. Detta orsakar dessvärre stor tidsspillan, krångel och kostnader för apotek, vård och patienter.

Hotar patientsäkerheten

Läkemedelsbristen kan hota patientsäkerheten. Socialstyrelsen rekommenderar numera en månads egenberedskap, att alla som stadigvarande har receptbelagda läkemedel eller förskrivna hjälpmedel ska ha minst fyra veckors förbrukning hemma.

Men i Läkemedelsverkets nya pressmeddelande finns ändå glimtar av hopp. Mycket görs för att motverka bristerna.

Alla inblandade aktörer samverkar för att få överblick och öka beredskapen, exempelvis i organisationen ADL, Aktörsgemensamt dialogmöte om läkemedelstillgänglighet.

Straffavgift gav effekt direkt

Ett stort problem har tidigare varit att företagen inte anmäler i förväg om det kommer att bli brist på ett läkemedel, trots lagkrav. Riksdagen har beslutat att företag som anmäler sent, från och med i sommar, kan straffas med en sanktionsavgift från Läkemedelsverket.

Trots att straffavgiften ännu inte börjat gälla är den redan till stor nytta, och företagen anmäler tidigare, enligt Läkemedelsverkets Johan Andersson.

Vård, apotek och patienter hinner förbereda sig bättre. Det finns även förslag på att farmaceuter ska få göra enklare läkemedelsbyten så de eller patienten slipper jaga läkaren.

Situationen är fortfarande osäker. Men jag väntar nog med att komma ut som prepper. Däremot ska jag ta en ordentlig titt på mitt hemapotek. Gör det du med.

Ny antikropp ”skyddar mot alla kända varianter”

Läkemedelsföretaget Astrazeneca presenterar lovande data om en ny experimentell antikropp mot covid-19. Läkemedelskandidaten går under beteckningen AZD3152. Astrazeneca köpte den i fjol för 157 miljoner US-dollar av det lilla brittiska bioteknikföretaget RQ bio.

Ska skydda vid nedtryckt immunförsvar

Astrazenecas chef för vacciner och immunterapier, Iskra Reic, uttalar sig om AZD3152 i ett aktuellt pressmeddelande:

– Covid-19 fortsätter att oroa och drabbar nu framför allt personer med försämrat immunförsvar. Våra första in vitro-data om nästa generations långverkande antikropp AZD3152 visar dess potential att skydda dessa patienter mot alla hittills kända virusvarianter av särskild betydelse.

De studier hon talar om är alltså provrörsstudier där den nya antikroppen ska ha neutraliserat samtliga kända covid-19-virusvarianter av dem som anses ha särskild betydelse för sjukdomsspridningen och virusets utveckling. Bland dessa finns ett flertal undervarianter av omikron.

Tillgänglig i år?

Enligt Iskra Reic samråder företaget med läkemedelsmyndigheter om den nya antikroppen. Den testas nu också i en klinisk fas I/III-studie där den kombineras med den redan befintliga antikroppen cilgavimab.

Hon räknar därför med att den nya behandlingen ska kunna bli tillgänglig för patienter redan under det andra halvåret 2023.

Personer som saknar fungerande immunförsvar är en sårbar grupp som fortfarande kan drabbas hårt av covid-19. Dessa personer har ofta sjukdomar eller sjukdomsbehandlingar som angriper de vita blodkroppar som kallas B-celler.

Virusmutationer ger resistens

Det är B-cellerna som utvecklas till att producera antikroppar (immunglobuliner, Ig) för att försvara oss mot infektioner. Utan fungerande B-celler kan kroppen varken svara på vaccinering eller på en infektion genom att bilda antikroppar. Bland dem som saknar fungerande B-celler finns bland andra patienter med cancersjukdomen B-cellslymfon och MS-patienter och andra som medicinerar med immunterapin rituximab.

De svarar ofta dåligt eller inte alls på vaccin. Men läkemedel med antikroppar riktade mot viruset kan ge dem det skydd mot covid-19 deras egen kropp inte kan producera.

Ett problem med de monoklonala antikroppsläkemedlen är dock att de kan bli verkningslösa när viruset muterar. Astrazenecas befintliga antikroppsläkemedel Evusheld (tixagevimab/cilgavimab) har exempelvis tappat i effekt på senare tid när nya omikronvarianter tagit över.

Men företaget hoppas nu att den nya antikroppsbehandlingen kommer att lösa det problemet.