Annons
LÄKEMEDELSBRISTERNA
Norden vässar samarbetet om läkemedel

Norden vässar samarbetet om läkemedel

Nya dyra viktiga läkemedel och läkemedelsbrister. Nu ska en ny nordisk strategi tackla problemen.

21 apr 2023, kl 10:50
0

Mikael Svensson

Nya innovativa behandlingar ökar sjukhusens och regionernas kostnader för viktiga och dyra läkemedel. Samtidigt måste regionerna se till att patienterna får tillgång till dessa viktiga behandlingar – i tid och till en rimlig kostnad.

Dessutom måste även tillgången till äldre läkemedel säkras.

Nu har Nordiskt läkemedelsforum, NLF, tagit fram en ny och uppdaterad strategi för att stärka det nordiska ländernas samarbete i läkemedelsfrågor.

– Vi ser att läkemedelskostnaderna ökar för regionerna, särskilt för nya innovativa behandlingar, och ett nordiskt samarbete är värdefullt då vi försöker hitta gemensamma lösningar och dela erfarenheter kring dessa utmaningar, säger Mikael Svensson, förhandlingskoordinator regionernas samverkansmodell för läkemedel, enligt Janusinfo.

Tufft att förhandla för små marknader

De nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 2015 en samarbete i samverkansformen Nordiskt läkemedelsforum (NLF). Den nya strategin ska öka samarbetet och höja ambitionsnivån.

De nordiska länderna har en rad gemensamma utmaningar. Bakgrunden till samarbetet är ökande utgifter på grund av en åldrande befolkning, och utveckling av nya, lovande och ofta dyra läkemedel. Dessutom den allt tuffare bristen på olika läkemedel.

Eftersom Norden är en liten marknad är förhandlingsläget sämre. Man har helt enkelt mindre möjligheter att pressa priserna och måste jobba hårdare för att vara attraktiva för läkemedelsindustrin, enligt strategin.

Norden vässar samarbetet om läkemedel

Strategin fokuserar på tre olika områden.

Utvecklad samverkan kring förhandling och upphandling är ett. Exempel på det är ökat samarbete kring förhandlingar om nya läkemedel.

Detta har man redan erfarenhet av när det gäller nya genterapier. Riktlinjer för sådana förhandlingar är under utveckling.

Danmark, Sverige och Norge har gått samman vad gäller ATMP, avancerade cell- och genterapier. Man vill också ha en gemensam miljövänlig agenda.

Diskutera gemensamt läkemedelslager

Det andra fokusområdet är försörjningsfrågor och leveranssäkerhet. Ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en åtgärd.

Det kan också bli aktuellt att diskutera om det behövs ett gemensamt läkemedelslager för de nordiska länderna för att förbättra försörjningstryggheten.

Ett annat exempel är att undersöka möjligheterna att samarbeta kring utveckling och produktion av olicensierade farmaceutiska preparat, särskilt i situationer med medicinsk brist.

Vill stärka Nordens röst

Ambitionen är också att stärka ”Nordens röst”. Organisationen vill synliggöra sig själv mer, bland annat genom att visa fram vad man redan uppnått.

NLF vill även ha dialog och samarbete med andra intressenter som myndigheter, nätverk, industri och leverantörer.

Detta bland annat för att föra fram sina förslag och farhågor när det gäller förändringar i läkemedelsområden, som lagstiftning och regleringar på europeisk och nationell nivå.

För Sveriges räkning deltar främst representanter från regionernas samverkansmodell för läkemedel.

– Strategin som nu tagits fram kommer kunna förbättra våra förutsättningar att samverka och göra att det blir tydligare vad NLF samverkan innebär och vad vi gemensamt prioriterar, säger Mikael Svensson, förhandlingskoordinator regionernas samverkansmodell för läkemedel, till Janusinfo.