Annons
Läkemedelsverket: Brist på viss ADHD-medicin

Läkemedelsverket: Brist på viss ADHD-medicin

Det är ont om viss ADHD-medicin. Men Läkemedelsverket kallar läget acceptabelt.

16 maj 2024, kl 16:00
0

Tillgången till olika typer av ADHD-medicin har tidvis varit svajig, både i Sverige och i övriga Europa. Som Läkemedelsvärlden kunde berätta i februari är läkemedlet Intuniv (guanfacin) restanmält och har varit slut i hela landet. Intuniv som behandlar ADHD hos barn och unga är fortfarande restanmält i en styrka i tablettform. Men situationen ska, enligt Läkemedelsverkets prognos, finnas redan i morgon.

Nu rapporterar Läkemedelsverket om nya problem med tillgången på ADHD-medicin. I ett pressmeddelande under torsdagen meddelar myndigheten att det är viss störning i tillgången på läkemedel innehållande guanfacin respektive atomoxetin i flytande form.

Läkemedelsverket vill därför informera förskrivare om situationen för att begränsa påverkan för de patienter som behandlas med dessa läkemedel. Då kan läkarna ta ett informerat beslut om vilka alternativ som finns och eventuellt skriva nya recept.

Tillgången på ADHD-medicin acceptabel

Myndigheten har fått signaler om brist på läkemedel för behandling av ADHD tidigare men anser att tillgången är acceptabel idag.

För ett mindre antal förpackningar pågår det, eller väntas det en restsituation. För majoriteten av patienterna bedöms detta inte ha betydande påverkan, eftersom det finns bytes- eller licensalternativ.

–  Vi ser idag inga patientsäkerhetsrisker som följd av bristande tillgänglighet till ADHD läkemedel, då läget är relativt stabilt och tillgången acceptabel, säger psykiatriker Mats Persson, utredare vid Läkemedelsverket i pressmeddelandet.

God tillgång på vissa läkemedel

Det finns fem olika substanser på den svenska marknaden med indikationen ADHD. Enligt Läkemedelsverket är det god tillgång på läkemedel som innehåller metylfenidat, lisdexamfetamin, dexamfetamin och atomoxetin och är i fast form. Det innebär att patienterna förväntas kunna hämta ut sina läkemedel på apotek som normalt.

När det gäller brist på atomoxetin i oral lösning så rekommenderas läkaren skriva ut kapslar i stället. Om patienten har svårt att svälja finns vägledning för hantering av kapslar i beslutsstödet ePed.

När det gäller alternativ till guanfacin kan läkemedlet skrivas ut på licens.

Läkemedelsverket uppmanar också läkarna att informera patienten om att vissa läkemedlet kan bytas ut, om det utskrivna alternativet är restanmält.

Läkarna rekommenderas också ta hjälp av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation och av Nationella vård och insatsprogrammet.