Annons
Kommande reglerna om distansapotek
Förbud mot lättstulna leveranser kvar i slutförslag
Läkemedelsverket. Foto: Anna Bäsén

Förbud mot lättstulna leveranser kvar i slutförslag

Läkemedelsverket har nu skickat förslaget om nya regler för distansapotek till EU-kommissionen.

16 maj 2024, kl 11:30
0

Annika Babra

Annika Babra.
Foto: Läkemedelsverket

Läkemedelsverket behåller ett kontroversiellt förbud mot lättstulna leveranser av läkemedel i förslaget till nya regler för distansapotek. Detta trots den omfattande kritik i två remissomgångar som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat om.

Det dröjer dock innan myndigheten kan fatta slutligt beslut om de nya reglerna. Den 6 maj anmälde Läkemedelsverket via Kommerskollegium regelförslaget som så kallade tekniska föreskrifter till EU-kommissionen.

Enligt EU-bestämmelser infaller nu en “frysningsperiod” på tre månader innan man får fatta slutligt beslut.

Vill få bort lättstulna leveranser

Förslaget om nya föreskrifter för distansapotek har blivit en riktig långkörare. Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat kom ursprungsförslaget i november 2022. Det mötte stark kritik från olika håll.

Det gällde inte minst förslaget att kräva id-koll med legitimering vid alla leveranser av receptbelagda läkemedel. Många remissinstanser invände att detta skulle minska tillgängligheten till läkemedel, främst i glesbygd.

Samma kritik riktades mot ett föreslaget förbud mot lättstulna leveranser av läkemedel, alltså att lämna läkemedelsförsändelser “lätt gripbara” utanför adressatens bostad.

Regel mot lättstulna leveranser kvar

Läkemedelsverket lyssnade på protesterna och kom i december 2023 med en omarbetad version. Myndigheten hade mildrat legitimationskravet som nu bara gäller det som kallas särskilda läkemedel – narkotiska läkemedel, tillväxthormon och andra extra stöldbegärliga preparat.

Regeln mot lättstulna leveranser fanns dock kvar, vilket flera remissinstanser uppmärksammade i en andra remissrunda. Bland andra Sveriges apoteksförening ifrågasatte förbudet att lämna läkemedelsförsändelser synliga utanför ytterdörren om adressaten inte är hemma.

Enligt Apoteksföreningen gör ett sådant förbud att de flesta av dagens leveranstjänster inte går att använda.

”Sammanfattningsvis ser vi att tillgängligheten för konsument som distanshandlar kommer att minska jämfört med idag. Läkemedelsverket har i sin konsekvensutredning inte beskrivit detta fullt ut och det har inte heller värderats eller satts i relation till de tänkta kvalitetsvinsterna”, menar föreningen.

Beslut i höst?

Den sista svarsdagen för remissrunda nummer två var 1 februari i år.

– Efter det har vi gjort vissa justeringar i förslagen med anledning av synpunkter som inkommit, säger Annika Babra, chef för Läkemedelsverkets apotekstillsyn, i ett pressmeddelande.

Men trots dessa justeringar finns förbudet mot lättstulna leveranser kvar i det slutförslag som myndigheten nu har skickat till EU-kommissionen.

Tidigare har Läkemedelsverket sagt att man skulle fatta beslut om de nya distansapoteksreglerna under våren 2024. Men på grund av EU-bestämmelsen om frysningsperiod kommer beslutet senare, förklarar Annika Babra:

– Beslut om föreskrifterna kan Läkemedelsverkets styrelse fatta tidigast under hösten 2024.