Ny rekommendation från Medicintekniska produktrådet
Stöder enklare metod att upptäcka cancerspridning
Foto: Istock

Stöder enklare metod att upptäcka cancerspridning

En ny metod att upptäcka cancerspridning vid bröstcancer får ja av MTP-rådet.

26 apr 2023, kl 09:26
0

Annons

En enklare metod att upptäcka cancerspridning vid bröstcancer får nu klartecken av Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet. I en ny rekommendation skriver rådet att metoden fungerar lika bra som standardmetoden, men kan vara resurssparande och enklare att använda.

MTP-rådet ingår i regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Enklare metod att upptäcka cancerspridning

Inför en bröstcanceroperation undersöker man bland annat om cancern verkar ha spridit sig till andra delar av kroppen. Därigenom tar man reda på vilket stadium sjukdomen är i. Att veta det är viktigt för prognosen och valet av behandling.

En central del av denna bedömning inför operationen är att undersöka de så kallade portvaktskörtlarna. Dessa är de lymfkörtlar i lymfsystemet som lymfvätska från tumörområdet först når. De har fått sitt namn eftersom de utgör en sorts portvakter till övriga lymfsystemet för spridning från tumören.

Genom att operera ut portvaktskörtlar och se om de innehåller några tumörceller får läkarna en uppfattning om risken att cancern spridit sig.

Standardmetod använder radioaktivitet

Standardmetoden för att hitta och kunna operera ut portvaktskörtlar heter portvaktskörtelskintigrafi. Den innebär att vårdpersonalen injicerar ett radioaktivt märkt ämne i tumören. Med en gammakamera och gammaprobe går det då att spåra radioaktiviteten och hitta de lymfkörtlar som lymfvätska från tumörområdet färdas till.

Denna metod kräver alltså tillgång till nuklearmedicinsk teknik i form av gammakamera och -probe, vilket inte finns på alla sjukhus.

Metod med magnetiskt spårämne

En del sjukhus har börjat använda en annan metod att hitta portvaktskörtlar och det är denna metod som MTP-rådet nu har utvärderat. Med denna metod behövs ingen nuklearmedicinsk utrustning. I stället använder man två produkter som heter Magtrace och Sentimag.

Magtrace är ett magnetiskt spårämne som injiceras nära tumören i bröstet och färdas med lymfvätskan till portvaktskörtlarna där det ansamlas. Sentimag är en sensor som känner av Magtrace-ämnet.

Med hjälp av sensorn kan kirurgen hitta portvaktskörtlarna och operera ut dem för undersökning.

Något dyrare men enklare

MTP-rådet bedömer att forskning och klinisk erfarenhet talar för att denna teknik fungerar lika bra som dagens standardmetod. Men en fördel med metoden med magnetiskt spårämne är att det inte krävs nuklearmedicinsk utrustning. Det gör att fler sjukhus kan göra undersökningen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,TLV, har också gjort en hälsoekonomisk analys och kommit fram till att kostnaden för Magtrace och Sentimag visserligen är något högre än kostnaderna för portvaktskörtelskintigrafi, men att de andra fördelarna kan överväga.

Stöd till regionerna

MTP-rådet skriver därför i sin rekommendation att sjukvården kan använda den nya metoden.

– Den här metoden används redan idag på några sjukhus, men vi har nu gjort en bedömning av evidensläget och hälsoekonomin och kommit fram till att produkterna sannolikt är lika bra som dagens standardmetoder plus att de medför större flexibilitet när det gäller utrusning, lagerhållning och logistik, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet, i ett pressmeddelande.

– Rekommendationen ska ses som ett stöd till regionerna att besluta om användning av produkterna.