Annons
Medicintekniska produktrådet:
Försiktigt ja till ryggmärgsstimulering
Foto: Istock

Försiktigt ja till ryggmärgsstimulering

När annat inte hjälper kan man ge ryggmärgsstimulering mot kronisk smärta, anser MTP-rådet.

5 apr 2024, kl 11:03
0

Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, ger i en ny rekommendation till regionerna försiktigt klartecken för tre produkter för ryggmärgsstimulering.

Ryggmärgsstimulering är en smärtbehandling som i dag är betydligt lättare att få i vissa regioner än i andra. Med sin rekommendation vill MTP-rådet bidra till en mer jämlik användning.

Blockerar smärtsignaler

Vid ryggmärgsstimulering opererar man in en dosa, lik en pacemaker, under huden vid ryggslutet. Den gör att man via en elektrod kan skicka elektriska impulser in i ryggmärgen.

Syftet är att impulserna ska blockera smärtsignaler så att de inte kan nå hjärnan. Därigenom upplever patienten smärtlindring.

Fem medicintekniska produkter för ryggmärgsstimulering ingick i MTP-rådets granskning. Rådet bad Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att göra en hälsoekonomisk utvärdering av dem.

Klartecken för tre produkter

Företagen bakom två av produkterna – Senza IPG från Nevro och Evoke från Saluda Medical – avstod från att medverka med underlag till utvärderingen. Dessa två produkter rekommenderar nu därför MTP-rådet ej eftersom de inte har kunnat granskas.

Däremot anser MTP-rådet att regionerna kan använda övriga tre produkter hos patienter med långvarig neuropatisk smärta i nedre delen av ryggen och benen. Men bara hos vissa patienter som inte får hjälp av konventionell behandling och där ryggmärgsstimuleringen ger effekt.

De tre produkter som MTP-rådet ger denna rekommendation är Intellis från Medtronic, Proclaim från Abbot och Wavewriter från Boston Scientific.

Tunn evidens för ryggmärgsstimulering

Samtidigt framhåller rådet att regionerna bör avstå från att använda metoden mer generellt. Detta eftersom det saknas tillräcklig vetenskaplig evidens för att den har positiva hälsoeffekter.

– Ryggmärgsstimulering kan ha positiva effekter för enskilda patienter. Men när vi granskat det vetenskapliga underlaget, som för övrigt är ganska tunt, är de kliniska effekterna av ryggmärgsstimulering generellt sett osäkra. Och det är därför vi utformat rekommendation som vi gjort, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet, i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas nu att rekommendationen blir ett stöd för regionerna och en vägledning vid val av behandlingsmetod för smärtlindring på det här området. Vi efterlyser också studier på området som kan visa på kliniska långtidseffekter jämfört med de behandlingsmetoder som vanligtvis används idag.