Annons
Kampen mot läkemedelsbristerna
Egenberedskap riskerar leda till skadlig bunkring
Johan Wallér Foto: Sveriges apoteksförening

Egenberedskap riskerar leda till skadlig bunkring

Ny rekommendation om egenberedskap med läkemedel för en månad väcker både kritik och frågor.

2 mar 2023, kl 09:16
0

Från och med den första mars rekommenderar Socialstyrelsen alla patienter som stadigvarande har förskrivna läkemedel eller förbrukningsartiklar att se till att ha så kallad  egenberedskap, vilket Läkemedelsvärlden rapporterat om. Med det menar myndigheten att patienterna ska se till att patienter ska ha en buffert som räcker en månad så att de klarar eventuella kriser och bristsituationer.

– Under senare tid har det blivit uppenbart att systemet vi levt med är sårbart. Leveranskedjan är lång, det kan saknas läkemedel och medicintekniska hjälpmedel på apoteket och patienterna kan bli utan, sade Urban Nylén, läkare och medicinalråd på Socialstyrelsen, till Läkemedelsvärlden då.

“Vi på apoteken är vana vid det här”

Apoteksföreningen, som varit med och yttrat sig som remissinstans, är i grunden positiv till rekommendationen.

– Vi tycker att det är en högst rimlig och vettig rekommendation. Det här är vi på apoteken vana vid, att uppmana patienterna att hämta ut läkemedel i god tid och inte komma i sista stund, säger Johan Waller, VD för Sveriges Apoteksförening.

Rekommendationen, som tillkommit på uppdrag av regeringen, ska naturligtvis ses mot bakgrund av den senaste tidens ökande brist på läkemedel.

Nyordningen har redan väckt reaktioner, inte minst bland patienter som redan idag tycker att det är problematiskt när de kommer för att hämta ut sina läkemedel på apoteket men får gå hem tomhänta. Läkemedelsvärlden har fått mejl och kommentarer av patienter som ifrågasätter hur de då ska klara av att ha lager för en månad hemma.

Nästan 800 läkemedel saknas

Att viktiga läkemedel saknas skapas stor oro hos patienterna, poängterar Johan Waller.

– Ibland kan det ju röra sig om viktiga, ibland livsviktiga, läkemedel patienten kommer för att hämta som saknas. Jag har all respekt för att patienter kan uppleva det som ett hån att de rekommenderas att ha ett lager för en månad hemma. Jag har all respekt för den frustrationen, säger Johan Waller.

Just nu är omkring 783 läkemedel restade, det vill säga slut, vilket motsvarar drygt 4 procent av det totala antalet läkemedel, enligt Johan Waller.

– Så man ska komma ihåg att det ändå gäller en minoritet av läkemedlen. Men det är ett ökande problem och självklart allvarligt, säger han.

Både för- och nackdelar med egenberedskap

Apoteksföreningens VD Johan Waller ser både fördelar och vissa risker med Socialstyrelsens nya rekommendationen om egenberedskap. Positivt att det ger apoteken, som ofta måste lägga energi och tid på att hjälpa patienten få sin medicin eller en likvärdig ersättning.

– Det går i regel att lösa, exempelvis genom att byta till ett likvärdigt eller annat preparat. Men då behöver apotekspersonalen många gånger försöka få tag på förskrivande läkare, och det vet du ju själv hur svårt det kan vara att få tag på läkare, säger han och fortsätter:

– Ofta måste vi be patienten att kontakta sin läkare för ett nytt recept, och det är ju inte så roligt besked att vare sig få eller ge.

Rekommendationen ger apoteken rådrum

Ibland finns inte ens läkemedlet tillgängligt i Sverige utan måste importeras på licens utomlands. Då måste behörig läkare först skriva en licensmotivering för att få importera medlet och apoteket ska göra en licensansökan och får betala för att ta in läkemedlet. Sedan beslutar Läkemedelsverket om licensen ska godkännas.

– Allt detta är en process som både kostar pengar och tar en massa tid, förstås. Om patienten har läkemedel hemma för en månad så får vi i alla fall lite extra tid att ordna det, lite rådrum.

Apoteksföreningen har i många år lobbat för olika lösningar för att hjälpa patienter, exempelvis att om en patient har en medicin på 60 mg så kan de istället ge patienten läkemedel på 30 mg som hen får ta två av istället.

– Våra förslag löser inte det ökande problemet med restnoteringar. Men vi kan hjälpa fler patienter på ett enkelt och smidigt sätt.

Egenberedskap kan riskera bunkring

Trots att Johan Waller är generellt positiv ser han en risk med rekommendationen om egenberedskap. Att patienter ska bli så uppskrämda att de bunkrar läkemedel för flera månader. Den som har råd kan ju betala själv för större mängder läkemedel utanför läkemedelsförmånssystemet.

– Det skulle kunna leda till en ökad bristsituation på läkemedel, säger han.

Apotekare har även hört av sig till Läkemedelsvärlden och påpekat att Socialstyrelsens rekommendation om patienters egenberedskap var en nyhet för dem och att de inget fått veta.

– Läkemedelsvärlden och apotekspersonalen fick Socialstyrelsens information samtidigt. Kedjorna kommer att instruera sin personal om vad de ska säga. Men det är Socialstyrelsens ansvar att informera allmänheten, jag vet inte på vilket sätt det kommer att göras, men det startar först om en månad, säger Johan Waller.