Annons

Månads arkivering maj 2023

Novo nordisk slåss om patentet på Ozempic i Kina

Novo nordisk ligger i rättstvist i Kina om patentet på Ozempic och Wegovy som båda innehåller den aktiva substansen semaglutid.

Kommer världsmarknaden att översvämmas av kinesiska kopior på företagets raketsäljare semaglutid? Det återstår att se.

Just nu pågår en rättslig tvist om rättigheterna till patentet i Kina mellan Novo nordisk och kinesiska läkemedelsföretaget Huadong Medicine.

Semaglutid marknadsförs idag under flera olika produktnamn, som Ozempic och Rybelsus mot diabetes typ 2 och Wegovy mot fetma. Läkemedlet säljs bland annat i Europa, Kina, Japan, USA och Kanada.

Hajpas av influencers på sociala medier

Ozempic är godkänt som behandling mot diabetes typ 2 i exempelvis Europa, USA och Kina. Bolagets läkemedel mot fetma, med samma aktiva substans (semaglutid), under namnet Wegovy har ännu inte lanserats på lika många marknader.

Det här har lett till en off-label användning av Ozempic för viktminskning.

Hajpen om semaglutid som ett mirakelmedel för viktnedgång är en bidragande orsak till den globala bristen på läkemedlet.

Efterfrågan drivs på av influencers som visar upp sina smala kroppar i sociala medier. Det förekommer exempelvis försäljning på nätet, andrahands- och svarthandel.

Väntar med lansering av Wegovy i Sverige

Bristsituationen har gjort att Novo nordisk avvaktar med att lansera semaglutid som viktminskningsläkemedel Wegovy på flera marknader, som Sverige.

Detta enligt Henrik Allard-Brorsson, bolagets svenska presskontakt.

– Vi vill att de diabetespatienter som redan står på Ozempic ska få tillgång till sina läkemedel. Vi har bland annat gått ut till förskrivande läkare om att följa den medicinska indikationen, värna om patienter som redan står på läkemedlet, samt att alternativ finns.

Bolagets patent utmanat i Kina

Även i Kina är semaglutid enbart godkänt som Ozempic mot typ 2 diabetes. Men bolagets patent utmanades i juni 2021 i Kina av Huadong medicine.

I september 2022 beslutade Kinas statliga immaterielrättsmyndighet att alla Novo nordisk kärnpatent för substansen var ogiltiga.

Efter domen överklagade Novo nordisk myndighetens beslut. Den 21 februari i år var första dagen för domstolsförhandlingen. Tvisten är ännu inte avgjord.

Bolaget Novo nordisk, varken i Sverige eller globalt, vill inte svara på Läkemedelsvärldens frågor om rättstvisten.

Fler kinesiska företag vill tillverka läkemedlet

Att Novo nordisk kommer att slåss hårt för att behålla sina patenträttigheter är högst sannolikt.

Flera kinesiska läkemedelstillverkare vill hoppa på semaglutidtåget.

Patentansökningar för läkemedlet har lämnats in på olika marknader, med skyddsperioder som sträcker sig från 2031 till 2034.

Några lämnades in av Sihuan Pharmaceuticals dotterbolag, Jilin Huisheng och Huadong Medicine, enligt Navlin Daily.

Finns som bantningsmedel i Sverige

Trots att bolaget ännu inte lanserat Wegovy i Sverige finns det ändå på vissa svenska apotek.

Det är parallellimportören Medartuum som köpt in ett antal förpackningar och packat om det för svenska marknaden, vilket Dagens Medicin var först att berätta om.

Priset är rejält tilltaget, hos Apoteket AB får patienten betala 3221 kronor för fyra veckors behandling, hos andra apotek ännu mer.

 ”Det är lagligt”

Som Läkemedelsvärlden var först med att avslöja finns även Ozempic att köpa på ett antal svenska apotek.

Men bara för patienter som kan betala hela kostnaden själva. En månads diabetesbehandling kostar närmare 2000 kronor, och det helt utan rabatt.

I det här fallet är det parallellimportören Ebb medical AB som ställt sig utanför förmånssystemet.

– Det är en väldigt ovanlig situation för oss, vi har inte varit med om det förut. Det är lagligt enligt EU:s lagstiftning. Jag kan inte ha någon åsikt om det, säger Henrik Allard-Brorsson.

”Svårt stå emot en stor global mediatrend”

Novo nordisk svenska presstalesperson kan inte uttala sig om ifall bantningshajpen på sociala medier och de olika formerna av udda handel med deras läkemedel påverkar bolagets rykte.

– Det kanske det gör. Vi är en seriös partner mot marknaden. Men det är svårt att stå emot en stor global social mediatrend.

Henrik Allard-Brorsson understryker att de informerar om vikten att följa medicinska indikationer och vara proaktiva kring vår leveranssituation.

– Det som påverkar oss mest är att vi är i en situation där vi inte riktigt når upp till efterfrågan.

Tror på full kapacitet 2024

Enligt presstalespersonen tror bolaget att de ska nå upp i full produktionskapacitet någon gång 2024. Novo Nordisk arbetar för att öka kapaciteten och bygger ut sina fabriker.

– Vi servar fler patienter än någonsin. Det jobbas dygnet runt på fabrikerna och vi levererar varje vecka. Men det räcker inte riktigt och vi får be om ursäkt, säger Henrik Allard-Brorsson.

Nytt ALS-läkemedel får sannolikt nej i EU

Det nya ALS-läkemedlet Relyvrio (natriumfenylbutyrat och tauroursodeoxikolsyra) har ett negativt utlåtande att vänta från läkemedelsmyndigheten EMA:s expertkommitté CHMP. Det meddelar företaget bakom den nya terapin, Amylyx pharmacetucals.

Företaget har fått förhandsinformation av CHMP om att kommittén vid sitt junimöte kommer att avråda från att ge läkemedlet godkännande i EU.

Relyvrio ska bromsa nervnedbrytning

Den svåra neuromuskulära sjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros, drabbar mellan 220 och 250 personer i Sverige varje år. Sjukdomen gör att de nerver som kontrollerar musklerna bryts ned och dör. Detta leder till tilltagande muskelförtvining och förlamning. ALS leder oftast till döden inom några år.

Många forskare världen över arbetar för att försöka hitta botande behandlingar mot ALS, men ännu finns bara några få symtomlindrande läkemedel.

Inte heller Relyvrio är en botande behandling, men läkemedlet sägs kunna skydda nervcellerna mot fortsatt nedbrytning och sakta ned sjukdomsförloppet. Läkemedlet består av ett pulver som man löser i vatten.

Testat i Sverige

Läkemedlet är testat i kliniska prövningar i flera länder, bland annat i Sverige. Det har fått ett villkorat godkännande i Kanada och ett fullt godkännande i USA. Båda godkännandena var baserade på en 24 veckor lång placebokontrollerad fas II-studie.

I studien ingick 137 vuxna patienter som slumpmässigt fick antingen Relyvrio eller placebo. De patienter som fick läkemedlet upplevde att den dagliga funktionen minskade i en långsammare takt än vad de som fick placebo upplevde.

I en långtidsanalys såg forskarna också en något längre total överlevnad bland patienter som fick läkemedlet. De vanligaste biverkningarna var diarré, buksmärtor, illamående och övre luftvägsinfektion.

Amylyx pharmaceuticals genomför nu en fas III-studie för att bekräfta fördelarna med läkemedlet. Denna förväntas vara klar i slutet av 2023 eller i början av 2024.

FDA ville först vänta

Den nu aktuella EU-ansökan som mött motstånd hos EMA:s expertkommitté vilar på samma fas II-studie som de amerikanska och kanadensiska godkännandena. Och även i USA var läkemedelsmyndigheten FDA inledningsvis tveksam till läkemedlets effekt.

FDA sade först nej till att godkänna Relyvrio och ansåg att det var bättre att invänta resultat från den pågående fas III-studien. Men detta väckte starka reaktioner bland ALS-patienter och anhöriga.

Motreaktionerna ledde till att FDA tog det ovanliga beslutet att kalla till ett nytt möte för att ompröva sitt ställningstagande. Och denna gång gick omröstningen åt andra hållet. FDA vidhöll dock att det finns ”en viss grad av kvarvarande osäkerhet” om bevisen på effektivitet.

Tänker begära omprövning

Företaget är av motsatt uppfattning. I pressmeddelandet om det väntande avslaget från EMA-kommittén CHMP uttalar sig Tammy Sarnelli, global chef för regulatoriska frågor hos Amylyx. Hon menar att resultaten från fas II-studien Centaur bör räcka för ett godkännande.

– Vi håller inte med om CHMP:s nuvarande bedömning och litar fortsatt på data från Centaur-studien, säger hon.

– Om CHMP slutgiltigt avger ett negativt utlåtande kommer vi att begära en formell förnyad granskningsprocedur.

Det sistnämnda är en möjlighet som ansökande företag har om CHMP säger nej. En sådan omprövning av ansökan brukar ta några månader.

Magnus Gisslén ny statsepidemiolog

Professor Magnus Gisslén, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, blir Sveriges nya statsepidemiolog. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på tisdagen.

Magnus Gisslén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.  Han är också överläkare på infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och sedan länge ansvarig för hivvården där.

Under covid-19-pandemin blev han medicinskt ansvarig för covid-19-vården i Västra Götalandsregionen. Han var en av de experter som Läkemedelsvärlden och andra medier gärna intervjuade om allt ifrån covid-läkemedel till smittskyddsåtgärder.

Han spelade även både som forskare och debattör en framträdande roll i kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen under pandemin.

Hans kommer att tillträda det nya jobbet som statsepidemiolog 11 september. Hans företrädare som ordinarie statsepidemiolog var Anders Tegnell, som dock lämnade posten redan i fjol. Sedan dess har Dalarnas tidigare smittskyddsläkare Anders Lindblom varit tillförordnad statsepidemiolog. Han blir kvar tills Magnus Gisslén börjar.

Ny rapport ger bild av TBE-ökningen

TBE-ökningen ledde 2022 till det näst högsta antalet fall någonsin. Under fjolåret rapporterades 467 fall av TBE, Tick borne encephalitis eller fästingburen hjärnhinneinflammation. Det var visserligen färre än året innan då antalet fall var 533, men fortfarande en mycket hög siffra.

Det framhåller Folkhälsomyndigheten i sin årsrapport om TBE 2022 som nu är klar.

TBE-ökningen har pågått länge

Den månad då flest rapporter om TBE-fall kom in var augusti, och majoriteten blev smittade i Sverige.

Enligt Folkhälsomyndigheten beror det stora antalet fall i fjol troligen bland annat på att det var många smågnagare 2021 vilket gynnar fästingarna. Dessutom gjorde väderleken 2022 att många människor gärna var ute i skog och mark och kunde träffa på fästingar.

Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) av TBE i Sverige har ökat med i genomsnitt fem procent per år sedan 2005 och den utvecklingen ser ut att fortsätta.

TBE-området växer

En annan tydlig trend är att TBE förekommer i ett allt större geografiskt område i Sverige. I årsrapporten presenterar Folkhälsomyndigheten en karta över kommuner med hög risk att bli TBE-smittad. Myndighetens definition av förhöjd TBE-förekomst är fler än 1 fall per 100 000 invånare under en femårsperiod.

Området med hög TBE-risk täcker i dag stora delar av Götaland och Svealand. Under fjolåret rapporterades också TBE-smitta från elva kommuner som tidigare inte haft några fall alls.

Utreder vaccinrekommendationer

Som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat utreder Folkhälsomyndigheten för närvarande om den ska rekommendera TBE-vaccination för vissa grupper. I utredningen ingår också att se vilka vaccinationsscheman som då bör gälla. Myndigheten räknar med att få detta jobb klart under 2023.

En kartläggning som Läkemedelsvärlden nyligen gjorde visar att det fortfarande är stor skillnad mellan olika regioner när det gäller att subventionera TBE-vaccin eller ej. Folkhälsomyndighetens slutsatser väntas få betydelse för beslut om eventuella subventioner i många regioner.

Penicillin ger var fjärde kvinna underlivsbesvär

Penicillin V, däribland Kåvepenin (fenoximetylpenicillinkalium), är Sveriges mest sålda antibiotika. Det används mot en rad vanliga bakteriella infektionssjukdomar, oftast mot halsfluss orsakad av bakterier av typen grupp A-streptokocker.

Nu visar en ny avhandling av Karin Rystedt, allmänspecialist och forskare vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet, att den rekommenderade tio dagar långa antibiotikabehandlingen kan ställa till med rejäla besvär i förhållande till nyttan.

– För den enskilda patienten är vanliga biverkningar svamp och diarréer, visar våra studier. Ur ett samhällsperspektiv är antibiotikaresistens ett av våra allra största folkhälsohot, säger Karin Rystedt.

Läker oftast ut av sig själv

Halsfluss är en av de 20 vanligaste diagnoserna i primärvården, med omkring 300 000 fall per år, enligt viss.nu.

Oftast beror infektionen på virus, ungefär vart tredje fall orsakas av bakterier. Halsfluss är i regel okomplicerad och läker för det mesta ut av sig själv, berättar Karin Rystedt.

– Vid bakteriell halsfluss skriver vi ut antibiotika för symtomlindring. Studier av vuxna visar att det förkortar sjukdomsperioden med en enda dag.

Enligt dagens riktlinjer behandlas bakteriell halsfluss med en tio dagar lång penicillinkur.

– Det är en förhållandevis lång tid, jämfört med exempelvis fem dagar för öroninflammation.

Kort behandling lika bra som lång

I en studie slumpades 422 patienter vid 17 deltagande vårdcentraler endera till den rekommenderade tiodagarskuren eller till behandling i fem dagar.

Resultatet: Halverad behandlingstid hade lika god klinisk effekt.

Även tidigare studier har visat att kortare antibiotikakurer kan vara lika effektiva som längre. Det gäller exempelvis behandling av små barn med okomplicerad lunginflammation, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat om.

Men biverkningarna av den långa behandlingen var desto vanligare. Var tredje patient drabbades av diarré, jämfört med var fjärde i femdagarsgruppen.

Penicillin ger var fjärde kvinna underlivsbesvär

Kvinnor riskerar dessutom ytterligare besvär av den långa antibiotikakuren.

Så många som var fjärde drabbades av underlivsbesvär som ökade flytningar och klåda, ofta orsakat av svamp. I femdagarsgruppen var andelen knappt var sjunde.

– Jag har ju mött de här kvinnorna i mitt arbete på vårdcentralen. Svamp kan vara ett gissel som plågar kvinnor. Förutom flytningar och klåda kan man få brännande smärta som gör det svårt att sitta, stå och gå – ja till och med att tänka.

Okänt att underlivsbesvär är så vanligt

Att underlivsbesvär är en så vanlig biverkan hos kvinnor är inte känt sen tidigare.

– Det är intressant att underlivsbesvär inte anges i Fass som en mycket vanlig biverkan av Sveriges mest sålda typer av antibiotika som Kåvepenin.

Med så många kvinnor med i forskargruppen var det självklart att ta med underlivsbesvär i studien, konstaterar Karin Rystedt torrt.

Hon hoppas förstås att studieresultaten ska minska antibiotikaförskrivningen. Det är viktig kunskap för både läkarna och kvinnorna själva, poängterar hon.

Om kvinnorna själva får information om biverkningarna kan de göra ett bättre informerat val, om de tycker att nyttan med antibiotika är värd den stora risken för biverkningar

– Min kliniska erfarenhet är att många kvinnor tackar nej till antibiotika, att det inte är värt biverkningarna för en dags förkortad sjukdomstid. Det gäller inte minst kvinnor som redan har underlivsbesvär, berättar Karin Rystedt.

Redan lett till ändrade riktlinjer

Forskningen har redan lett till förändringar. Efter att studien publicerades i BMJ, British medical journal, har Norge ändrat sina riktlinjer till den förkortade behandlingen.

Det har Strama i Västra Götaland också gjort.

– Nu ska de svenska nationella riktlinjerna göras om, det ska bli väldigt intressant att se om det blir någon förändring.

Avföringsprover före och efter behandling hos 31 patienter visade dessutom på en signifikant ökning av tarmbakterier som är resistenta mot den här typen av antibiotika. Forskarnas studie är publicerad i JAC-Antimicrobial Resistance.

Även detta är ny kunskap, vilket kan tyckas underligt med tanke på att penicillin använts i 80 år, konstaterar Karin Rystedt.

– Våra fynd talar för att penicillin V ska användas med försiktighet och bara när nyttan överväger riskerna.

Nyttan för barn okänd

Nu vill hon gå vidare och se om den här typen av antibiotika har någon symtomlindrande effekt alls för barn med halsfluss.

Några tydliga bevis för det finns inte idag, menar hon.

– Dessutom bär barn ofta på typ A-streptokocker i näsa och svalg utan att ha några symtom. Risken är stor att man ställer fel diagnos och ger barn med virusorsakad halsfluss antibiotika i onödan.

Barns sammansättning av tarmbakterier är dessutom plastisk och mer lättpåverkad än vuxnas.

– Det kan vara så att risken för att barns mikrobiota påverkas negativt är större. Behandlingens biverkningar behöver också undersökas, avslutar Karin Rystedt.

Nya läkemedlet mot blodsjukdom dras tillbaka

Läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att EU återkallar godkännandet av läkemedlet Adakveo (krizanlizumab). Läkemedlet blev godkänt för knappt tre år sedan för att förebygga smärtsamma episoder med igentäppta blodkärl hos personer från 16 års ålder med det ovanliga tillståndet sickelcellsjukdom.

Men fortsatt forskning efter det villkorade godkännandet bekräftade inte tidigare data om klinisk effekt. I den nya fas III-studien såg forskarna ingen klinisk effekt alls av behandlingen och EMA menar därför att fördelarna med Adakveo inte uppväger riskerna.

Svår ärftlig sjukdom

Sickelcellsjukdom (sickelcellanemi) är en ärftlig sjukdom som förändrar blodets hemoglobin. De röda blodkropparna blir stelare och ändrar form. De går från den normala runda formen till att bli formade som skäror (sickles på engelska).

Förändringarna gör att de kan klumpa ihop sig och blockera blodflödet i blodkärl. Detta kan orsaka smärtsamma sjukdomskriser. Dessa kan bland annat påverka bröstet och magen, men även andra delar av kroppen.

Upprepade sådana kriser kan också leda till permanenta skador på grund av syrebrist.

Tidigare förekom sjukdomen knappt alls i vårt land. Men migration från områden där den är vanlig har gjort att antalet patienter med sickelcellsjukdom har ökat i Sverige på senare år.

Såg lovande ut för Adakveo

När Adakveo fick sitt godkännande av EU i slutet av 2020 var beslutet baserat på en studie där behandlingen minskade patienters sjukdomskriser med 45 procent, jämfört med placebo. Läkemedlet hade då redan fått godkännande i USA på samma data.

Det årliga antalet smärtsamma sjukdomskriser var i median 1,63 bland de studiedeltagare som fick behandlingen. I placebogruppen var siffran 2,98. Antalet årliga sjukhusdagar minskade också något med Adakveo.

I Sverige gav NT-rådet, regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier, klartecken för Adakveo 2022. Detta sedan ett sekretessbelagt avtal med tillverkaren Novartis minskat kostnaden för behandlingen för regionerna.

Höll inte vad det lovade

Ett villkor för EU-godkännandet var att företaget skulle fortsätta att följa upp läkemedlets nytta och säkerhet och rapportera in dessa data. Denna uppföljning gjorde man inom fas III-studien STAND.

När preliminära data från denna blev klara i början av 2023 kom det som en kalldusch för dem som hoppats att behandlingen kunde hjälpa patienter med sickelcellsjukdom. Forskarna såg ingen statistiskt signifikant skillnad i antalet sjukdomskriser mellan behandlingsgrupp och placebogrupp.

Efter att EMA:s expertkommitté CHMP granskat de nya data rekommenderar myndigheten nu därför att EU ska återkalla godkännandet. Det slutliga beslutet fattas av EU-kommissionen som normalt följer EMA:s rekommendation.

Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv

Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv. Idag står 550 Stockholmare i en halvårslång kö för att få behandlingen, så kallad preexpositionsprofylax, Prep, mot hiv.

Idag är det bara Venhälsan vid Södersjukhuset som erbjuder behandlingen.

Från och med halvårsskiftet ska även Karolinska universitetssjukhuset Huddinge erbjuda behandlingen enligt avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, skriver Vårdgivarguiden.

Under hösten ska regionen också utreda om vårdgivare inom Vårdval sexuell hälsa ska få erbjuda Prep.

Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv

Jon Gjønnes är verksamhetsansvarig hiv/STI-prevention vid RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Han välkomnar beskedet att fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv.

– Vi är väldigt positiva till att ytterligare en mottagning i Stockholm nu får det här uppdraget så att kötiderna kan kortas och personer i behov av Prep snabbare kan få tillgång till det, säger han.

Väntetiden till behandling kan vara upp till vårdgarantins 90 dagar. Kan inte den egna regionen hålla tidsgränsen går det att få remiss till annat landsting.

Jukka Aminoff är seniorrådgivare för Riksförbundet Noaks Ark. Han har arbetat med frågor kring Prep under lång tid.

– Långa väntetider kan i värsta fall betyda att personer hinner få hiv under under kötiden.

Prep är ett billigt sätt att skydda mot hiv

Hivvårds-veteranen poängterar att Prep också är ett billigt sätt att minska hivspridning.

– Läkemedlet kostar inte mycket, särskilt som det idag finns generika. Jämför det med livskostnaden för en ung människa som behöver ta läkemedel och leva med hiv resten av sitt liv. Därför vill vi inte att det ska finnas köer.

År 2020 gjorde RFSL en kartläggning av hur det ser ut över landet. Region Stockholm hade då ett års kö på 750 personer och Skåne ett halvt års kö på 100 personer.

Pandemin minskade möjligheten att få Prep. Sju regioner svarade att den påverkade tillgängligheten.

Storstadsregionerna dominerar

Samtliga regioner skriver ut Prep men storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland dominerade, och gör det fortfarande. I övriga regioner varierar antalet behandlade mellan 2 och 50 personer.

Det finns också den privata vårdgivare, cordiscare.se, men då får patienten betala 1800 kronor privat plus läkemedel.

Enligt RFSL finns det regionala skillnader i fråga om hur generös man är i förskrivningen av Prep – vissa regioner är mer restriktiva än andra.

Organisationen överväger att göra en ny kartläggning och även fråga målgrupperna hur de upplever mötet med vården.

Kan användas ”on demand”

Prep tas som en tablett och ingår i läkemedelsförmånen. Behandlingen kan tas dagligen.

Den kan även tas ”on demand”, 2-24 timmar före samlag och därefter en tablett dagligen till och med två dagar efter senaste sexuella kontakten.

Behandlingen rekommenderas främst till män som har sex med män, MSM, och transpersoner som har en betydande risk för att få hiv.

Det kan handla om tillfälliga sexuella kontakter utan kondom med med okänd tillfällig partner, sex i samband med droganvändning eller personer som köper och säljer sex.

– Det finns mängder av skäl som kan göra att man inte skyddar sig själv. Det kan vara livsomständigheter som att man inte kan säga nej till oskyddat sex eller att man tar av andra skäl tappar kontrollen. Men det kan också vara ett informerat val, en praktisk metod för att skydda sig, säger Jukka Aminoff.

Ger en större trygghet

Även heterosexuella och cis-personer med betydande risk för hivsmitta kan få behandlingen. Det kan exempelvis handla om att man reser till länder med hög hiv-prevalens och har tillfälligt sex utan kondom, exempelvis med personer som säljer sex.

Sådana personer som använder droger och säljer sex kan efter individuell bedömning av hivrisk också få Prep.

Personer under behandling kallas till vården var tredje månad. Det tas prover även för andra könssjukdomar än hiv, de kan även få annat stöd som kuratorskontakt och hjälp med drogavvänjning.

Fångar personer med ökad risk

Jukka Aminoff tycker att beskedet från Region Stockholm är glädjande. Nu ska fler få läkemedelsbehandlingen Prep som skyddar mot hiv

– Behandlingen ger en trygghet, man slipper vara orolig efteråt. Dessutom fångar man upp personer med ökad risk för sexuellt överförda sjukdomar, screenar och hjälper dem i de seriösa behandlingsprogram vi har i Sverige, säger Jukka Aminoff.

Skyddet mot hiv är högt men inte 100-procentigt. Det varierar mellan olika studier och olika länder. Enligt Jukka Aminoff är Prep är ett mycket effektivt verktyg för att minska hiv.

Resultaten i Sverige är bra, menar han, tack vare de strukturerade och ambitiösa behandlingsprogrammen.

– Det är mycket bättre än om man köper på nätet eller lånar av kompisar.

”Det är ett paradigmskifte”

Efterfrågan på Prep har ökat mer än förväntat. Jukka Aminoffs åsikt är att det beror på att medvetenheten om att behandlingen finns har ökat.

– Det vi ser är ett paradigmskifte. Man kanske tar behandlingen innan man åker till Barcelona för att festa. Man skyddar sig i stället för att få en livslång infektion i kroppen, säger han och fortsätter.

– Indirekt ökar alltid sådant här när det är sommar och sol, man är utomhus och festar.

Jukka Aminoff anser att stigmat kring hiv har minskat. Det finns behandling, det går att leva med sjukdomen.

– Det är inte lika dramatiskt längre. Dagens unga har inte varit med om att se sina vänner dö i aids som vi gamlingar har.

Stängt apotek i Västerås får öppna igen

0

Ett apotek i Västerås får nu öppna dörrarna för kunderna igen sedan Läkemedelsverkets inspektörer gett klartecken. Det handlar om Bäckby apotek som drivs av Swedland pharma AB.

För en månad sedan stängde Läkemedelsverket tillfälligt apoteket för att skydda patientsäkerheten. Läkemedelsverket hade vid en granskning sett olika brister som apoteket måste åtgärda för att få fortsätta.

Nu visar en förnyad granskning att de ansvariga gjort nödvändiga åtgärder och att apteket ”har förutsättningar för att åter kunna bedriva verksamhet”, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Myndigheten kommer att fortsätta följa upp verksamheten så att nya arbetssätt och vidtagna åtgärder fungerar.

 

Regeringen remissar läkemedelspaketet

Det så kallade läkemedelspaketet från EU-kommissionen går nu på remiss till 121 svenska myndigheter, företag och organisationer.

Regeringen vill ha in synpunkter på det reformpaket för läkemedelslagstiftningen som kommissionen presenterade för en månad sedan. Paketet innehåller förslag till nya regler om humanläkemedel, dels en ny EU-förordning och dels ett nytt direktiv.

Förutom att skapa jämlikare tillgång till läkemedel, vill EU-kommissionen med sina förslag även bidra till lägre läkemedelspriser, minskade läkemedelsbrister och miljövänligare läkemedel.

Ett förslag som fått hård kritik från industrin är att korta tiden med ensamrätt på marknaden för nya läkemedel. Ett annat förslag som också redan blivit omdiskuterat är ett system med vouchers för förlängt marknadsskydd som ska stimulera företag att utveckla helt nya antibiotika.

Den svenska regeringen skickar läkemedelpaketet på remiss till 121 instanser. Bland dessa finns samtliga regioner, ett flertal kommuner, domstolar, myndigheter på läkemedelsområdet, forskningshuvudmän, stora läkemedelsföretag, branschorganisationer och fackliga organisationer.

Senast 25 september vill regeringen ha remissvaren.

Ny studie: Ketamin minst lika bra som elbehandling

Narkosmedlet ketamin är ett möjligt behandlingsalternativ mot svårbehandlad depression som intresserar många forskare, bland annat i Sverige. Nu publicerar amerikanska forskare en ny studie där de jämförde ketaminbehandling med elbehandling (elektrokonvulsiv behandling, ECT).

Jämförde narkosmedlet ketamin med ECT

I studien, som publicerats i New England journal of medicine, medverkade 403 försökspersoner. De led av svår depression och hade prövat vanliga antidepressiva läkemedel utan resultat.

– ECT har varit ”gold standard” för att behandla svår depression i över 80 år, säger en av forskarna, psykiatriprofessorn Amit Anand, i ett pressmeddelande.

Han är chef för translationell klinisk psykiatriforskning inom Mass general Brigham och professor i psykiatri vid Harvard medical school. Forskarna vid Mass general Brigham ledde studien där även fyra andra kliniska centra i USA deltog.

Elbehandling är bevisat effektiv mot svårbehandlad depression.

– Men det är också en kontroversiell behandling eftersom den kan orsaka minnesproblem, kräver sövning och är förknippad med socialt stigma, säger Amit Anand.

Minskad depression och bättre livskvalitet

Forskarna genomförde studien under perioden mars 2017 till september 2022. De 403 patienterna randomiserades till en av två grupper. Den ena fick elbehandling tre gånger i veckan under tre veckor och den andra fick lika länge intravenöst ketamin två gånger i veckan.

Forskarna följde patienterna i sex månader efter behandlingen. Patienterna fick rapportera hur de mådde med hjälp av frågeformulär om självupplevd hälsa och livskvalitet. De fick också göra minnestest.

Resultatet visade att 55 procent av dem som fått ketamin rapporterade förbättrad livskvalitet och en minst 50-procentig förbättring av depressionssymtomen. Förbättringarna hööll i sig under de sex uppföljningsmånaderna.

Elbehandlingen orsakade minnesproblem hos en del patienter. En vanlig biverkning av ketaminet var overklighetskänslor och liknande psykiska fenomen vid behandlingstillfällena.

Stort lidande vid svårbehandlad depression

Forskarna påpekar att en begränsning med studien är att den bygger på deltagarnas egna rapporter och att de visste vilken behandling de fått. Detta skulle kunna påverka resultaten.

Men trots det anser forskarna att studien ger ytterligare stöd för att narkosmedlet ketamin kan utvecklas till ett användbart behandlingsalternativ för patienter med svårbehandlad depression.

– Personer med svårbehandlad depression lider mycket så det är uppmuntrande att studier som denna hittar nya möjligheter för dem, säger Amit Anand.

Hans forskarteam går nu vidare med en studie som ska jämföra ketamin och elbehandling för patienter med självmordstankar.

Malin Sund ny ordförande i forskningsnämnd

Malin Sund är cancerforskare och överläkare i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hon är även professor i kirurgi vid både Umeå universitet och Helsingfors universitetssjukhus. Och nu får hon också den inflytelserika rollen som ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Hon efterträder professor Klas Kärre som lett forskningsnämnden de senaste tio åren.

– Att efterträda Klas – en cancerforskare med internationell stjärnglans – är självklart en stor ära, men också förknippat med stort ansvar, säger Malin Sund i ett pressmeddelande.

Finansierar svensk cancerforskning

Under 2022 delade Cancerfonden ut 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning. En kraftig ökning jämfört med föregående års 851 miljoner kronor.

Det är Cancerfondens forskningsnämnd som bedömer alla ansökningar om forskningsanslag som kommer in, och beslutar vilka projekt som ska få finansiering. Nämnden fattar också beslut om särskilda satsningar, till exempel på eftersatta forskningsområden eller för vissa sjukdomar.

Vill nå patienterna snabbare

Denna verksamhet kommer Malin Sund nu att leda.

– Vi har fantastisk cancerforskning i Sverige både inom grundforskningen och i den kliniska forskningen och inom omvårdnadsforskning. Däremot kan jag ibland tycka att det tar för lång tid innan resultaten överförs till kliniken och att grundforskning kommer till nytta för patienterna. Jag skulle vilja se att detta gick snabbare med hjälp av satsningar, säger hon i en intervju på Cancerfondens webbplats.

Själv forskar hon bland annat om den svårbehandlade cancerformen bukspottkörtelcancer.

Dom som friade från forskningsfusk står fast

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ärendet om Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright. Det innebär att kammarrättens friande dom står fast.

Ärendet gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare eller ansvarig sistaförfattare.

Nämnd fällde Karin Dahlman-Wright

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. NPOF fällde henne enligt den lagstiftning som börjat gälla 1 januari samma år. Nämnden ansåg att forskarna hade manipulerat bilder, och att Karin Dahlman-Wright hade varit grovt oaktsam som inte upptäckt och åtgärdat detta.

Efter turer i flera instanser nådde ärendet kammarrätten som ansåg att Karin Dahlman-Wright inte var skyldig till oredlighet i forskning.

Kammarrätten bedömde visserligen att bilderna var förfalskade och utgjorde allvarliga avvikelser från god forskningssed. Och att den tidigare prorektorn hade brustit i sitt ansvar när hon godkänt bilderna utan att säkerställa att de var korrekta. Men kammarrätten ansåg ändå inte att hon varit grovt oaktsam. Därmed friades hon.

Ville ha prejudikat

NPOF gick då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde prövningstillstånd i ärendet.

I sin motivering till överklagandet framhöll nämnden att tolkningen av den nya lagen har stor betydelse för kommande ärenden. NPOF ansåg att kammarrättens tolkning innebar att väldigt få av de forskare som fabricerar, förfalskar och plagierar faktiskt skulle kunna anses skyldiga till oredlighet i forskning.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd innebär nu att kammarrättens friande dom står fast.

”Hovrättens dom kan inte reparera förtroendet”

ANALYS. Macchiarinimålet avslutas nu i hovrätten. Det kan då vara på sin plats att titta tillbaka på hur tingsrätten i Solna i sin Macchiarinidom resonerade kring principiellt viktiga frågor i gränslandet mellan juridik och medicin.

Rättens resonemang illustrerar några av de stora gapen mellan juridik och medicinsk etik och praxis. Domstolens fokus ligger på rättssäkerheten för den åtalade, medan patientsäkerheten väger tyngre i den medicinska etiken.

Olika syn på vad som är försvarligt

Var transplantationerna försvarliga? Enligt tingsrättens domskäl genomfördes samtliga transplantationer ”i nöd i brottsbalkens mening”. De två första ingreppen ansåg rätten därför ”inte oförsvarliga”. I dubbla negationer säger man att de var försvarliga.

För att Macchiarini skulle straffas för de ingreppen krävde rätten att åklagaren skulle visa att patienterna hade levt längre om de behandlats med någon annan metod. Här finns ett gap mellan juridik och medicinsk etik. Även om de två första patienterna hade cancer, fanns inget akut livshot mot någon av dem – bådas allmäntillstånd beskrevs som gott när de skrevs in på Karolinska universitetssjukhuset.

Att en patient lider av sjukdom som på sikt skulle kunna leda till döden kan, enligt den medicinska etiken, inte rättfärdiga vilka experimentella ingrepp som helst.

Skilda bedömningar av risktagandet

Fanns uppsåt? Juridiken talar om olika slags uppsåt. Ett av dem är insiktsuppsåt. Från sin tidigare verksamhet i Italien och Spanien var Macchiarini känd för att ta mycket höga risker med sina patienter.

När han nu började transplantera syntetiska luftstrupar i Stockholm fanns inga djurförsök till stöd för den metod han använde, man hade inte övat operationstekniken på större försöksdjur, de olika syntetiska materialen i de transplanterade luftstruparna var oprövade, ett av de tillväxtfrämjande läkemedel som användes var inte godkänt för humant bruk, ett annat gavs i mångdubbelt högre doser än vad som rekommenderas.

För mig ter det sig högst osannolikt att Macchiarini helt skulle sakna insikt om vilka risker han tog och vilka skadorna skulle kunna bli. Men tingsrätten gjorde en annan bedömning.

Graderingen av lidande

Hur svårt led patienterna? Tingsrätten graderade patienternas lidande. Den första patienten hade långvarigt lidande, inget sägs om den andra patientens lidande, den tredje hade inte bara långvarigt utan också svårt lidande.

För mig som är fostrad i en annan yrkeskultur är det obegripligt att inte den patient som i månader tynar bort på sjukhus, drabbad av upprepade allvarliga infektioner och svår andnöd innan han/hon till slut dör har något annat än mycket svårt långvarigt lidande.

Vård eller forskning?

Var det klinisk forskning? Varför denna fråga? Jo, är det forskning ska projektet etikgodkännas. Med så bräckligt vetenskapligt underlag och så stora risker är det ytterst osannolikt att projektet godkänts.

Nog kan det ha funnits ett humanitärt inslag (compassionate use) när man tog beslut att transplantera – det gör det ofta när man erbjuder patienter att delta i vetenskapliga studier, särskilt vid svåra sjukdomar. Ett humanitärt inslag minskar inte behovet av granskning enligt etikprövningslagen.

Enligt Macchiarini och Karolinska universitetssjukhuset handlade transplantationerna inte om forskning, stället var det rena sjukvårdsingrepp. I sin dom kom tingsrätten fram till att åklagarna inte bevisat att ingreppen utgjorde forskning.

Håller inte med tingsrätten

I den utredning av Macchiarinis kliniska verksamhet som jag ledde på uppdrag av det dåvarande landstinget, listade vi en rad argument för att det faktiskt handlade om klinisk forskning.

När jag nu ser listan på nytt, tycker jag att argumenten fortfarande håller. Frågan om klinisk forskning har även granskats av fyra andra instanser, samtliga har bedömt att etikgodkännande hade krävts. Men tingsrätten fann det alltså inte vara bevisat att det rört sig om klinisk forskning.

Hovrättens dom avgör inte klinisk praxis

Nu kommer vi snart att få en ny dom i fallet, från Svea hovrätt. En fråga är om hovrättens dom kommer att påverka klinisk praxis? Att tingsrätten lutar sig mot nödbestämmelsen i brottsbalken skulle möjligen kunna uppfattas som ett klartecken för att pröva helt nya experimentella behandlingsmetoder utan krav på vetenskapligt underlag, detta så länge någon (patienten? läkaren?) bedömer att nöd föreligger.

Själv tror jag att vårdpersonalens etiska kultur rustar dem för att stå emot den villfarelse som tingsrättens domskäl i Macchiariniärendet innebär. Detta hoppas jag även kommer att gälla vare sig hovrätten nu går på samma linje som tingsrätten eller inte.

Bara förebyggande arbete återskapar förtroendet

Kommer hovrättens dom att påverka allmänhetens förtroende för klinisk forskning? Enligt Kantar Sifos mätningar hade Karolinska Institutet högst förtroende hos allmänheten av alla lärosäten i under 2010-talets första år. Efter Macchiarini sjönk anseendet till extremt låga nivåer. Och ännu har förtroende inte hämtat sig helt, långt därifrån.

Andra mätningar har visat att även allmänhetens förtroende för medicinsk forskning i stort fick sig en rejäl törn. Tyvärr tror jag att den förtroendeskadan inte kommer att repareras av en dom i hovrätten, i vilken riktning den än går.

Det som på sikt betyder något kommer att vara akademins och sjukvårdens förebyggande arbete för att förhindra nya skandaler av av Macchiarinityp.

Kjell Asplund
Professor emeritus i medicin, Umeå universitet

Macchiarinifallet avslutas i hovrätten i dag

För nästan ett år sedan dömde Solna tingsrätt Paolo Macchiarini till villkorlig dom för ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott.

Både åklagaren och Macchiarini överklagade till hovrätten och förhandlingarna där startade i april. I dag, onsdag, avslutar Svea hovrätt förhandlingen. Åklagaren Jim Westberg kommer att yrka på att Macchiarini döms till fängelse för tre fall av grov misshandel. Försvaret yrkar däremot på frikännande.

Macchiarini dömdes i ett fall

Målet gäller ingrepp som Macchiarini utförde på Karolinska universitetssjukhuset i Solna 2011 och 2012, då tre patienter fick syntetiska luftstrupar inopererade. Alla tre fick svåra komplikationer och avled senare.

Tingsrätten kom i sin omdiskuterade dom fram till att Macchiarini i två av fallen hade handlat i nöd på grund av patienternas tillstånd. Den tredje transplantationen, som gällde en 22-årig kvinna från Turkiet, borde kirurgen dock enligt tingsrätten aldrig ha genomfört. Detta med tanke på de komplikationer som drabbat de två tidigare patienterna. För det ingreppet dömdes han därför för vållande till kroppsskada, grovt brott.

Upprepar sina ståndpunkter

Båda parter har i hovrätten fört fram samma ståndpunkter som i tingsrätten. Åklagaren menar att ingen av patienterna var så nära döden att de oprövade ingreppen var motiverade.

Macchiarini och hans advokat Björn Hurtig hävdar i sin tur att patienternas tillstånd var så dåligt att det saknades alternativ.

Hovrätten kommer att meddela sin dom 21 juni.

Ännu ej klart i Sverige för världens dyraste läkemedel

Genterapin Hemgenix (etranakogen/dezaparvovek) mot den sällsynta blödarsjukan hemofili B fick i vintras EU-godkännande. Den kallades då världens dyraste läkemedel. Terapin är en engångsbehandling med ett officiellt pris som då låg på 3,5 miljoner dollar, drygt 36 miljoner svenska kronor.

Hemgenix väntar på värdering

Det återstår dock fortfarande att se om Hemgenix blir tillgänglig för svenska patienter. NT-rådet (regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier) rekommenderar i ett nytt beslut vården att avvakta med att införa behandlingen.

NT-rådet vill att regionerna ska vänta med att använda genterapin tills rådet hunnit göra en sammanvägd bedömning av behandlingens värde. För att göra detta behövs en hälsoekonomisk värdering som rådet beställt och väntar på från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Genom att invänta NT-rådets bedömning undviker regionerna enligt beslutet ”införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet”.

Svår och sällsynt sjukdom

Hemofili B är en sällsynt, genetisk sjukdom som bara drabbar pojkar och män. Enligt en tidigare bedömningsrapport från NT-rådet finns det omkring 120-150 personer i Sverige med sjukdomen.

Den orsakas av mutationer i genen för koagulationsfaktor IX. Det är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera när en blödning uppstår.

Mutationerna leder till att detta livsviktiga protein antingen inte produceras alls eller att det produceras i för små mängder. Följderna kan bli allvarliga blödningar i leder, muskler och inre organ, däribland hjärnan.

Livslång behandling med infusioner

Dagens behandling är livslång och består av återkommande intravenösa infusioner med faktor IX-ersättning. Även med sådan behandling kan patienterna råka ut för blödningar, till exempel vid olyckor, och behöva extra behandling med faktor IX-ersättning.

EU-godkännandet av Hemgenix bygger på data från två öppna, icke blinda studier med endast en studiearm. Deltagarna var män med måttlig eller svår hemofili B.

Sammantaget minskade genterapin antalet blödningar per år i genomsnitt från 4,19 till 1,51. De flesta av deltagarna kunde sluta med de regelbundna infusioner med faktor IX-ersättning.

Genterapin minskar blödningsrisk

Genterapin Hemgenix baseras på ett virus som har modifierats så att det inte kan orsaka sjukdom hos människor. Kopior av en normal gen för koagulationsfaktor IX kopplas till viruset som förs in i en ven hos patienten genom infusion.

Viruset tar då med sig de normala genkopiorna till levern där de tas upp av leverceller som börjar producera normalt faktor IX-protein. Det minskar blödningsepisoderna.

Världens första AMR-ambassadör vill ha kollegor

Om en vecka, måndag 29 maj, medverkar Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape vid ett frukostmöte som Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten bjuder in till. Men vi på LmV kunde inte hålla oss, utan försnackade lite med Malin.

För drygt ett år sedan lämnade hon Folkhälsomyndigheten och flyttade in på socialdepartementet. Den dåvarande regeringen hade utnämnt Malin Grape till Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens, AMR. En huvuduppgift skulle bli att vara med och lyfta AMR-frågorna under Sveriges EU-ordförandeskap januari-juni 2023.

Fullt upp för AMR-ambassadören

Med en månad kvar av det svenska ordförandeskapet har Malin Grape nu extra bråda dagar. Det gäller att få så mycket som möjligt klart på hennes område innan nästa ordförandeland, Spanien, tar över 1 juli.

– Nu ligger vi i. Vi vill bland annat gärna få medlemsländernas förhandlingar om kommissionens nya förslag till rådsrekommendationer om AMR klara under Sveriges ordförandeskap, berättar hon för Läkemedelsvärlden

Har EU-ordförandeskapet gett AMR-frågorna den skjuts som du hade hoppats?

– Ja, jag tycker att vi har haft stora möjligheter att lyfta de frågorna. Bland annat vid ett högnivåmöte som socialminister Jakob Forssmed stod värd för.

– Vi har haft särskilt fokus på två områden. Dels hur EU kan bidra i det globala arbetet mot AMR. Och dels hur EU-länderna kan arbeta för en säkrare tillgång till antibiotika, både befintliga och nya. Det har varit väldigt intressanta diskussioner.

Knepigt läge för AMR-arbetet i världen

Du är världens första AMR-ambassadör – vad har du mött för reaktioner på denna roll från andra länder?

– Sveriges initiativ att tillsätta en särskild ambassadör för arbetet mot AMR verkar ha väckt stort intresse i andra länder. Jag vet också att några länder diskuterar att följa vårt exempel. Det är väldigt roligt. Jag vill gärna ha kollegor!

Hur ser du på det politiska läget just nu för arbetet mot antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens i världen?

– Bilden är sammansatt för närvarande. Covid-19-pandemin fick AMR att tillfälligt mer eller mindre försvinna från den politiska agendan. Men samtidigt har pandemin också underlättat AMR-arbetet genom att skapa en större förståelse för smittsamma sjukdomar som hälsohot och hur ojämlikt hälsokriser drabbar.

– Ett nytt problem är dock att kriget i Europa, energikris och livsmedelskris gör att intresset för hälsofrågor sjunker. Nu måste vi återta intresset för AMR-frågorna och visa vad det kostar i liv och ekonomi om vi inte lyckas bättre med att motverka resistensutvecklingen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng