Ozempic finns trots brist – för dem som betalar själva
Till höger Måns Ahlén. Foto: Anna Bäsén

Ozempic finns trots brist – för dem som betalar själva

Läkemedlet säljs till nästan dubbla priset. ”Jag förstår att kunderna blir besvikna,” säger apotekschef Måns Ahlén.

12 maj 2023, kl 13:25
0

Det råder stor och långvarig brist på diabetesläkemedlet Ozempic (semaglutid) som även börjat användas off label mot fetma. Läkemedelsföretaget Novo nordisk, som äger patentet på Ozempic, räknar med att restsituationen kommer att bestå till slutet av året.

Men på ett flertal svenska apotek finns parallellimporterat Ozempic just nu att köpa – fast bara för kunder som kan och vill betala fullt pris utan högkostnadsskydd. Denna ovanliga situation har uppstått eftersom ett av de företag som parallelimporterar Ozempic har valt att lämna läkemedelsförmånen.

Företaget, Ebb medical AB, vill inte svara på varför, men följden blir att det råder fri prissättning på Ozempic från just detta företag.

Nästan dubbelt så dyrt

TLV har beslutat att Ozempic ska ingå i läkemedelsförmånen för patienter med diabetes typ 2. TLV:s beslutade pris inom förmånen för en månads förbrukning i styrkan 0,5 mg är 1042 kronor.

Patienten betalar tack vare högkostnadsskyddet dock som mest 2600 kronor under en tolvmånadersperiod och resten betalar samhället.

Men när det gäller Ebb medicals parallellimporterade produkt bestämmer företaget efter utträdet ur förmånen själv priset apoteken får betala. Apoteken bestämmer i sin tur själva vad patienterna får betala för läkemedel utanför förmånssystemet.

Priset på Ebbs medicals parallellimporterade Ozempic 0,5 mg varierar därför exempelvis från 1838 kronor hos Kronans Apotek, 1894 kronor hos kedjan Apotek Hjärtat till 1962 kronor hos nätapoteket Apotea.

Det är alltså nästan dubbla priset jämfört med förmånspriset.

”Det är klart det blir märkligt”

Måns Ahlén är chef på Apotek Hjärtat vid Mariatorget i Stockholm. Hans apotek är bara ett av flera apotek och apotekskedjor, som köpt in Ozempic från Ebb medical AB.

Han tycker hela situationen är olycklig.

– Det är klart att det blir märkligt när det parallellimporterade från Ebb kostar omkring 1800 kronor, 700 kronor mer än det som kommer direkt från Novo nordisk, säger han och fortsätter:

– Det är tråkigt att det inte ingår i förmånen och att patienterna måste betala själva. Men det är hårda fakta, konstaterar han.

Bolaget begärde utträde ur förmånen

När Apotek Hjärtat vid Mariatorget gjorde sin beställning var alla förpackningar av Ozempic hos olika leverantörer restnoterade, utom de hos Ebb medical, berättar Måns Ahlén:

– Men då ingick deras förpackningar i förmånen.

Sedan begärde Ebb medical utträde ur läkemedelsförmånen från och med 1 februari.

– Nu sitter vi med en massa askar som vi inte kan sälja inom förmånssystemet, utan som patienterna måste betala helt själva.

Just nu har Apotek Hjärtat ett 50-tal askar från Ebb Medical i lager och säljer ett par i veckan.

”Jag förstår att kunderna blir besvikna”

Eftersom bristen är så stor hänvisar andra apotek som inte har Ozempic i lager sina kunder till Apotek Hjärtat vid Mariatorget.

Personalen där får lägga ned en hel del tid på att försöka förklara för kunder som fått medicinen mot diabetes typ 2 inom förmånssystemet, att de måste betala själva om de vill ha sitt läkemedel.

–  Vi får försöka berätta varför det är så här för kunderna, men systemet är komplicerat och inte så lätt att förklara. Jag förstår att kunderna blir besvikna, om de räknat med att få läkemedlet inom förmånen, säger Måns Ahlén.

Väldigt ovanlig situation

Maria Bjurö, kommunikationschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, instämmer i att den situation som uppstått inte är bra för patienterna. Hon menar också att den är väldigt ovanlig.

Det ovanliga ligger i att Ozempic finns i förmånerna i flera styrkor och från flera leverantörer, att det ändå råder brist – och att läkemedlet samtidigt finns tillgängligt utanför förmånerna.

Maria Bjurö förklarar att det högsta pris som parallellimportörer kan ta ut inom läkemedelsförmånen är det pris som TLV bestämt för originalläkemedlet. Men hon vet inte varför Ebb medical lämnat förmånerna.

Företaget har inte gjort någon prishöjningsansökan.

“Det betyder att Ebb får svara på varför de lämnar förmånerna”, skriver Maria Bjurö i ett mejlsvar.

“Avböjer att kommentera vidare”

Ingen av de tre personer på Ebb medical Läkemedelsvärlden får kontakt med vill dock svara på Läkemedelsvärldens frågor över telefon.

VD och pressansvarig Robert Tollerud skriver i ett mejl att: “Det är marginella volymer vi kunnat köpa in och importera med syfte att öka tillgången av produkten i Sverige. Vi har inte kunskap om den globala situationen och avböjer att kommentera vidare.”

Beträffande volymerna kan Läkemedelsvärlden dock konstatera att det i vart fall är ett antal apotek runt om i landet som har Ebbs Ozempic i lager.

I skrivande stund har exempelvis åtminstone elva apotek centrala Stockholm den inne, enligt FASS. Enligt Apoteket AB:s hemsida har 53 av apoteken landet runt Ebbs förpackningar och 17 av av Kronans apotek har den på lager.

Ökat sin omsättning

Ebb medical AB ökade sin omsättning från 115 miljoner kronor 2017 till 181 miljoner kronor 2021, enligt allabolag.se.

VD Robert Tollerud vill inte svara på varför företaget begärde utträde ur läkemedelsförmånen.

Han vill inte heller kommentera det faktum att deras Ozempic nu bara är tillgängligt för patienter som betalar hela kostnaden själva.

“Som nämnts avböjer vi vidare kommentarer”, avslutar han i ett mejl.

Text: Anna Bäsén, Helene Wallskär

Det här är parallellimport

Parallellimport och parallellhandel är försäljning av läkemedel i ett annat land inom EES (EU plus Norge, Island och Liechtenstein) än produkten ursprungligen var avsedd för. Eftersom läkemedel säljs till olika pris i olika länder inom EES-regionen, kan en importör köpa läkemedlet i ett land där priset är lägre, och sedan sälja det i annat land till ett högre pris.

Det parallellimporterade läkemedlet har samma tillverkare som det direktimporterad, men en annan distributör. Läkemedlen är medicinskt likvärdiga.

Men de kan se olika ut. Ett läkemedel som parallellimporteras till Sverige packas eller märks om så att det får svensk märkning och svensk bipacksedel. Det gör att förpackningarna av två helt identiska läkemedel kan ha olika utseende och olika pris.

Källa: Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen LIF

 

Föregående artikel WHO blåser av globalt nödläge även för Mpox
Nästa artikel Lågt vaccinsvar kopplat till hög risk för svår covid-19