Annons
Ökad efterfrågan orsakar brist på diabetesläkemedel
Foto: Novo Nordisk

Ökad efterfrågan orsakar brist på diabetesläkemedel

Det råder brist på diabetesläkemedlet Ozempic, vars aktiva substans semaglutid även främjar viktminskning.

1 dec 2022, kl 08:21
0

Annons

Björn Ehlin. Foto: Peter Wahlström.

Niels Abel Bonde. Foto: Novo Nordisk.

En ökad efterfrågan på diabetesläkemedlet Ozempic (semaglutid) har lett till återkommande bristsituationer som enligt företaget förväntas fortsätta in i 2023.

Bristen kan leda till att diabetespatienter inte får tillgång till Ozempic vilket kan få konsekvenser som till exempel högt blodsocker.

Ozempic tillverkas av det danska företaget Novo Nordisk och är i EU godkänt som ett läkemedel mot diabetes typ 2. Patienter med diabetes typ 2 tar Ozemic som injektioner för att kontrollera blodsockret.

Men läkemedlets aktiva substans semaglutid har också visat sig vara effektivt för viktminskning. Semaglutid är godkänt i EU även för detta användningsområde, då under produktnamnet Wegovy som också tillverkas av Novo Nordisk. Detta läkemedel är dock ännu inte lanserat i Sverige.

Semaglutid är en så kallad GLP1-analog. GLP-1 är ett fysiologiskt hormon som påverkar regleringen av glukos och aptit. Läkemedlet minskar blodglukos genom att stimulera insulinutsöndringen och sänka glukagonutsöndringen när blodglukosen är hög. Det minskar även aptiten och leder därmed till ett minskat energiintag hos patienten.

Ozempic används för viktminskning

Även om Ozempic inte är godkänt för indikationen viktminskning så har läkare möjlighet att förskriva läkemedlet off label, det vill säga i ett annat syfte än vad det är godkänt för.

Rapporter från både Norge och Finland tyder på att personer har fått Ozempic förskrivet för viktminskning, och att det är det som har lett till den ökade efterfrågan.

Norsk rikskringkasting, NRK, skriver om att information om läkemedlet florerar på sociala medier och om att en kvinna delar inlägg på Tiktok där hon tar Ozempic i syfte att gå ner i vikt. Även finska Hufvudstadsbladet skrev i september om att Ozempic var slut på landets apotek och att orsaken till den ökade efterfrågan var att det även användes för att främja viktminskning.

Detta är något som även Diabetesförbundet i Sverige har hört talas om.

– Då läkemedel får fler användningsområden behöver tillgången säkerställas innan det börjar förskrivas till nya patienter. Det är viktigt att prioritera patienter som redan använder Ozempic, säger Björn Ehlin, ordförande på Diabetesförbundet.

Vad har bristen för betydelse för diabetespatienter?

– Det beror på hur stor den blir. För individen blir det såklart ett stort problem och om det skulle bli en total brist skulle ju många patienter bli drabbade. I så fall krävs att alla behöver träffa läkare och få annan behandling.

Semaglutid finns även som tablett

Semaglutid finns även godkänt i tablettform som behandling mot diabetes typ 2. Läkemedlet går då under produktnamnet Rybelsus, som även det tillverkas av Novo Nordisk.

När det gäller den orala behandlingen råder det ingen brist och vården uppmanas därför att förskriva denna beredningsform till nya patienter. Det berättar Niels Abel Bonde som är vd för Novo Nordisk Sverige.

Det går dock inte att byta från att få behandlingen som injektion till att få den oralt utan en ny ordination av läkare.

– Det är viktigt att trycka på att semaglutid mot diabetes typ 2 också finns i en annan beredningsform. Även om det inte bara går att byta till denna rakt av så kan patienter som påbörjar behandling med semaglutid i stället få läkemedlet som tablett, säger Niels Abel Bonde.

Han bekräftar också den ökade efterfrågan på Ozempic.

– Vi har sett en påtaglig högre efterfrågan, inte bara i Sverige utan även i Europa och globalt, säger han.

Om det beror på att läkemedlet också används för viktminskning kan han dock inte svara på.

– Ozempic har indikationen diabetes typ 2. Jag kan inte uttala mig om hur mycket det förskrivs för viktminskning, men det är viktigt att Ozempic reserveras för de patienter som har diabetes typ 2, säger han.

Ska lanseras för viktminskning

Enligt Niels Abel Bonde kommer Novo Nordisk att lansera semaglutid för indikationen viktminskning längre fram även i Sverige.

– Baserat på den bristsituation som vi nu ser har vi valt att prioritera de patienter som redan behandlas med semaglutid och inte lansera det för ett nytt användningsområde förrän det finns tillräckligt med läkemedel, säger han.

Han bedömer att läget kommer att bli bättre nästa år.

– Vi investerar enormt mycket i nya anläggningar och ökar därmed vår kapacitet för tillverkning. Vi gör allt vi kan för att förse marknaden med läkemedel och jag tror att vi kommer att ha en mycket bättre situation under 2023.