Det var under fjolåret som sjukdomen Mpox började spridas över världen i snabb takt, främst bland män som har sex med män. Hittills har mer än 87 000 fall och 140 dödsfall rapporterats från 111 länder, enligt WHO.

I Sverige hade 260 fall rapporterats fram till början av april. I slutet av februari hade närmare 3 100 personer i Sverige fått minst en dos Mpox-vaccin, enligt Folkhälsomyndigheten.