Annons
Efter WHO-besked om att covid-19-krisen är över:
FHM efterlyser beredskap för nästa pandemi
Coronavirus. Foto: CDC.

FHM efterlyser beredskap för nästa pandemi

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell ser WHO-beslutet som befogat.

5 maj 2023, kl 18:49
0

Annons
Karin Tegmark Wisell

Karin Tegmark Wisell vid presskonferensen.

Bra beslut, men vi får inte slå oss till ro utan måste börja bygga beredskap inför nästa pandemi. Så skulle man kunna sammanfatta den officiella kommentaren från Folkhälsomyndigheten om Världshälsoorganisationens, WHO:s, beslut att efter drygt tre år sluta klassa covid-19-pandemin som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Den engelska termen är Public health emergency of international concern, PHEIC.

Beslutet kom i dag, 5 maj, sedan den rådgivande expertkommittén om covid-19 inom WHO haft sitt 15:e möte sedan coronaviruset upptäcktes.

– Det är ett befogat beslut utifrån att det nu globalt finns en grundimmunitet mot covid-19, och vi vet att de nya virusvarianterna har varit mildare. Vi har vacciner som ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död och det finns både antiviraler och andra behandlingsstrategier etablerade, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Hälsonödläge avblåst efter tre år

Det var 30 januari 2020 som WHO kategoriserade covid-19 som PHEIC. Dagen efter meddelade den svenska regeringen och svenska myndigheter att insatserna mot det som då kallades det nya coronaviruset skulle förstärkas.
När WHO nu blåser av hälsonödläget, får det ingen praktisk betydelse för den svenska befolkningen, skriver Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att fortsätta att ta fram vaccinrekommendationer mot covid-19.
– Närmast är det personer som är 80 år och äldre samt de i riskgrupp som rekommenderas en påfyllnadsdos innan sommararen, säger Karin Tegmark Wisell.

Vill öka beredskap för nästa pandemi

Hon understryker också att det är viktigt att fortsätta övervaka virusets utveckling liksom att följa forskning om pandemin. Inte minst för att göra oss bättre rustade inför framtida pandemier av andra infektioner:

– Nu behövs mer långsiktiga insatser, och vi utvecklar vår beredskap inför framtida pandemier. När vi nu tittar framåt behöver vi säkerställa att alla i befolkningen har lika möjligheter till en god hälsa även under en pandemi. Det behövs en bättre beredskap och förebyggande insatser, inte minst i de delar av samhället som drabbats hårdast under pandemi.