Annons
KAMPEN MOT LÄKEMEDELSBRISTERNA
Utvidgat uppdrag till Läkemedelsverket
Läkemedelsverket. Foto: Sara Heyman.

Utvidgat uppdrag till Läkemedelsverket

Regeringen utvidgar uppdraget till Läkemedelsverket om att förebygga läkemedelsbrister i Sverige.

5 maj 2023, kl 10:37
0

Ett utvidgat uppdrag till Läkemedelsverket ger myndigheten nya frågor att undersöka om att motverka läkemedelsbrister på den svenska marknaden.

– Varje gång som en patient inte får tillgång till sin medicin utgör det en risk och det här är ett eskalerande problem vars effekter ökar bördan i sjukvårdssystemet. Frågan är i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU och på agendan när jag träffar EU:s sjukvårdsministrar i början av maj. Men vi behöver också se över befintlig lagstiftning på nationell nivå för att förebygga att rest- och bristsituationer uppstår, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, KD, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket arbetar sedan tidigare med flera uppdrag med sikte på att förebygga läkemedelsbrister. Bland annat förstärker myndigheten sin omvärldsbevakning och lägger grunden för ett system som ska kunna ge fortlöpande nationella lägesbilder av läkemedelsförsörjningen.

Delarna i nya uppdraget

Med ett utvidgat uppdrag till Läkemedelsverket vill regeringen nu ha svar på ytterligare frågor. Myndigheten ska:

  • Kartlägga hur dessa situationer hanteras i andra länder och peka på åtgärder som kan mildra effekter av rest- och bristsituationer.
  • Om möjligt föreslå åtgärder för att farmaceuter på ett bättre sätt ska kunna kommunicera med föreskrivare om ordination av läkemedel.
  • Utreda om författningsändring är lämplig för att farmaceuter ska kunna hantera utlämnande av läkemedel om det läkemedel som ska expedieras inte finns tillgängligt.
  • Utreda om det är lämpligt att farmaceuter i vissa fall ska kunna bryta en läkemedelsförpackning för att kunna säkerställa att fler patienter får läkemedel under kritiska restsituationer.
  • Ta fram förslag om hur information om parallellhandlade läkemedels och licensläkemedels tillgänglighet kan öka.
  • Utreda om Läkemedelsverket genom sin tillsynsverksamhet i större utsträckning kan förebygga att restsituationer uppstår.

För uppdraget får Läkemedelsverket under 2023 använda 10 miljoner kronor. Läkemedelsverket ska redovisa delar av uppdraget till socialdepartementet senast 31 maj 2024 och resten senast 15 februari 2026.