När vanliga antidepressiva inte hjälper
Ny studie: Ketamin minst lika bra som elbehandling
Foto: Istock

Ny studie: Ketamin minst lika bra som elbehandling

Över hälften av de svårt deprimerade patienterna som fick ketamin rapporterade en långvarig förbättring.

25 maj 2023, kl 10:39
0

Annons

Narkosmedlet ketamin är ett möjligt behandlingsalternativ mot svårbehandlad depression som intresserar många forskare, bland annat i Sverige. Nu publicerar amerikanska forskare en ny studie där de jämförde ketaminbehandling med elbehandling (elektrokonvulsiv behandling, ECT).

Jämförde narkosmedlet ketamin med ECT

I studien, som publicerats i New England journal of medicine, medverkade 403 försökspersoner. De led av svår depression och hade prövat vanliga antidepressiva läkemedel utan resultat.

– ECT har varit ”gold standard” för att behandla svår depression i över 80 år, säger en av forskarna, psykiatriprofessorn Amit Anand, i ett pressmeddelande.

Han är chef för translationell klinisk psykiatriforskning inom Mass general Brigham och professor i psykiatri vid Harvard medical school. Forskarna vid Mass general Brigham ledde studien där även fyra andra kliniska centra i USA deltog.

Elbehandling är bevisat effektiv mot svårbehandlad depression.

– Men det är också en kontroversiell behandling eftersom den kan orsaka minnesproblem, kräver sövning och är förknippad med socialt stigma, säger Amit Anand.

Minskad depression och bättre livskvalitet

Forskarna genomförde studien under perioden mars 2017 till september 2022. De 403 patienterna randomiserades till en av två grupper. Den ena fick elbehandling tre gånger i veckan under tre veckor och den andra fick lika länge intravenöst ketamin två gånger i veckan.

Forskarna följde patienterna i sex månader efter behandlingen. Patienterna fick rapportera hur de mådde med hjälp av frågeformulär om självupplevd hälsa och livskvalitet. De fick också göra minnestest.

Resultatet visade att 55 procent av dem som fått ketamin rapporterade förbättrad livskvalitet och en minst 50-procentig förbättring av depressionssymtomen. Förbättringarna hööll i sig under de sex uppföljningsmånaderna.

Elbehandlingen orsakade minnesproblem hos en del patienter. En vanlig biverkning av ketaminet var overklighetskänslor och liknande psykiska fenomen vid behandlingstillfällena.

Stort lidande vid svårbehandlad depression

Forskarna påpekar att en begränsning med studien är att den bygger på deltagarnas egna rapporter och att de visste vilken behandling de fått. Detta skulle kunna påverka resultaten.

Men trots det anser forskarna att studien ger ytterligare stöd för att narkosmedlet ketamin kan utvecklas till ett användbart behandlingsalternativ för patienter med svårbehandlad depression.

– Personer med svårbehandlad depression lider mycket så det är uppmuntrande att studier som denna hittar nya möjligheter för dem, säger Amit Anand.

Hans forskarteam går nu vidare med en studie som ska jämföra ketamin och elbehandling för patienter med självmordstankar.