Annons
Studie bekräftar: Psilocybin kan lindra svår depression
Foto: Istock

Studie bekräftar: Psilocybin kan lindra svår depression

I en ny studie gav en engångsdos av den psykedeliska substansen psilocybin effekt i sex veckor.

8 sep 2023, kl 07:21
0

Annons

Forskning om psilocybin mot depression har de senaste åren tagit fart på flera håll i världen. Intresset har vuxit i takt med att allt fler – hittills ganska små – studier rapporterat lovande resultat, vilket Läkemedelsvärlden tidigare berättat om.

Bland annat pågår sådan forskning i Sverige, vid Karolinska institutet.

Kombineras med psykologiskt stöd

En ny studie från USA förstärker ytterligare bilden att behandling med den psykedeliska substansen psilocybin kan bli ett alternativ vid svårbehandlad depression. Detta när den kombineras med psykoterapi eller annat psykologiskt stöd.

I studien, som är publicerad i Jama, gav psilocybin en signifikant större minskning av depressionssymtom än placebo.

Effekten höll i sig under hela den sex veckor långa uppföljningen.

Psilocybin mot depression

Psilocybin är en psykedelisk substans, besläktad med till exempel LSD. Substansen förekommer naturligt i vissa svampar, men det psilocybin som används i forskning framställs syntetiskt.

När man tar psilocybin påverkar det under några timmar sinnesintryck, känslor och tankeverksamhet. Man kan känna eufori och uppleva en samhörighet med naturen och universum.

Med vanliga antidepressiva läkemedel som SSRI-hämmare är syftet att dämpa depressionssymtom genom att påverka bakomliggande biokemiska mekanismer i hjärnan.

Idén med psilocybin mot depression är i stället att använda substansens psykedeliska egenskaper och kombinera detta med psykologisk behandling. Detta ska öka möjligheterna att prata om och bearbeta negativa känslor och tankar som patienten kanske annars har svårt att prata om.

En del menar också att själva den psykedeliska upplevelsen i sig kan motverka depression.

Niacin till placebogruppen

Den aktuella studien var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Den genomfördes vid elva olika kliniker i USA. Sammanlagt 104 vuxna patienter med svår depression deltog.

De slumpades till behandling med antingen psilocybin eller placebosubstansen niacin, ett B-vitamin. Forskarna valde niacin som placebo eftersom denna substans ger vissa fysiologiska effekter, bland annat rodnad.

Detta skulle göra det mindre uppenbart för deltagarna om de fått psilocybin eller placebo. Om deltagarna i en sådan här studie enkelt förstår vilken av behandlingarna de fått, blir resultatet mindre pålitligt. Det ställer ofta till problem i forskning om psykedeliska substanser.

Så gick behandlingen till

På behandlingsdagen tillbringade studiedeltagarna sju till tio timmar i ett bekvämt rum på kliniken. De fick en kapsel med antingen psilocybin eller niacin. De fick ha ögonmasker och lyssna på speciell musik i hörlurar.

På plats fanns två särskilt utbildade behandlare. De var med som stöd hela tiden och uppmuntrade också deltagaren att berätta om sina upplevelser, tankar och känslor under behandlingssessionen.

Forskarna följde sedan upp deltagarna vid ett flertal tillfällen under sex veckor.

Minskade depressiva symtom

Även i niacingruppen skedde i genomsnitt en viss förbättring av deltagarnas depression, Men förbättringen var signifikant större hos dem som fått psilocybin.

De som fick en positiv effekt av psilocybin började märka den inom åtta dagar efter behandlingen och effekten höll sedan i sig under hela uppföljningstiden.

42 procent av personerna i psilocybingruppen fick en varaktig minskning av depressiva symtom, att jämföra med 11 procent i niacingruppen. Psilocybinterapin kunde också kopplas till bland annat bättre självrapporterad livskvalitet.

Hjälper inte alla

Psilocybingruppen hade fler biverkningar än kontrollgruppen. Vanliga biverkningar var huvudvärk, illamående och konstiga synupplevelser.

I en ledarartikel i samma tidskrift kommenterar två andra amerikanska forskare studien. De är båda verksamma inom fältet psykisk ohälsa och menar att psilocybinterapi är en lovande framtida möjlighet för personer med svår depression.

Samtidigt påpekar de att den inte hjälper alla. Ett signifikant antal personer i studiens psilocybingrupp fick ingen effekt av behandlingen, påpekar de och efterlyser fortsatt forskning om bland annat vilka som kan ha nytta av psilocybin. De konstaterar:

“Det finns inga enkla lösningar inom psykiatrin.”