Annons
Regeringen remissar läkemedelspaketet
Foto: Istock

Regeringen remissar läkemedelspaketet

Nu får svenska företag, myndigheter och organisationer tycka till om EU-kommissionens förslag till ny reglering.

26 maj 2023, kl 08:37
0

Det så kallade läkemedelspaketet från EU-kommissionen går nu på remiss till 121 svenska myndigheter, företag och organisationer.

Regeringen vill ha in synpunkter på det reformpaket för läkemedelslagstiftningen som kommissionen presenterade för en månad sedan. Paketet innehåller förslag till nya regler om humanläkemedel, dels en ny EU-förordning och dels ett nytt direktiv.

Förutom att skapa jämlikare tillgång till läkemedel, vill EU-kommissionen med sina förslag även bidra till lägre läkemedelspriser, minskade läkemedelsbrister och miljövänligare läkemedel.

Ett förslag som fått hård kritik från industrin är att korta tiden med ensamrätt på marknaden för nya läkemedel. Ett annat förslag som också redan blivit omdiskuterat är ett system med vouchers för förlängt marknadsskydd som ska stimulera företag att utveckla helt nya antibiotika.

Den svenska regeringen skickar läkemedelpaketet på remiss till 121 instanser. Bland dessa finns samtliga regioner, ett flertal kommuner, domstolar, myndigheter på läkemedelsområdet, forskningshuvudmän, stora läkemedelsföretag, branschorganisationer och fackliga organisationer.

Senast 25 september vill regeringen ha remissvaren.