NT-rådet: Prep bör förskrivas inom förmånen
Foto: NAIAD.

NT-rådet: Prep bör förskrivas inom förmånen

Landstingen bör förskriva förebyggande läkemedels-
behandling mot hiv inom förmånen, enligt NT-rådet.

27 jun 2018, kl 14:30
0

Annons

Läkemedlet Truvada, och generiska varianter, används som så kallad preexpositionsprofylax, Prep, mot hiv. Den utökade indikationen godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2016. Sedan 2005 har läkemedlet varit godkänt i Europa för behandling av hiv.

Som Läkemedelsvärlden.se tidigare rapporterat om har det varit oklart hur Prep ska förskrivas och ersättas. Truvada ingår i högkostnadsskyddet för behandling av hiv och rent teoretiskt även som förebyggande behandling.

Samtidigt har förskrivare varit osäkra på hur och i vilken omfattning läkemedlet kan förskrivas som förebyggande behandling.

I nya rekommendationer från NT-rådet, som tagits fram efter att en region bett om vägledning i frågan, menar dock NT-rådet att Truvada (emtricitabin tenofovirdisoproxil) bör förskrivas inom ramen för läkemedelsförmånen.

I sin rekommendation har man begärt in en etisk analys från Prioriteringscentrum i Linköping, och utifrån den drar NT-rådet slutsatsen att förskrivning av Prep är värdefullt ur ett individ- och samhällsperspektiv och att läkemedlet bör bekostas av det offentliga. Detta eftersom användning av Prep minskar smittspridning och en bedömning att användningen av läkemedlet sannolikt skulle vara mindre om det offentliga inte bekostade behandlingen.

Rekommendationen gäller i första hand förskrivning av läkemedlet till hiv-negativa män som har sex med män och som vid en samlad bedömning bedöms ha ett beteende med betydande risk att smittas med hiv.

Insättning och uppföljning ska enligt rekommendationerna alltid ske tillsammansmed smittförebyggande åtgärder och förskrivning ska ske enlig rekommendation från Referensgruppen för antiviral terapi inom Svenska Läkaresällskapet.

I sina rekommendationer skriver NT-rådet att kostnaden för Truvada och generika varierar över tid beroende på vad som är månadens vara, men att man i underlaget utgått från en kostnad på 4 000 kronor per år. Eftersom behandlingen omfattas av läkemedelsförmånen betalar den enskilda patienten maximalt 2 250 kronor per år ur egen ficka.

På grund av att läkemedelsbehandling med Prep innebär en hel del kringkostnader för provtagning inför behandlingsstart, uppföljande provtagning, information, med mera påtalar NT-rådet också risken för undanträngningseffekter i vården och att man bör vara observant på sådana.

Totalt beräknas cirka 500 personer i Sverige vara aktuella för behandling med Prep.