Annons
TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

Trots att systemet med generiskt utbyte på apotek funnits sedan 2002 behövs mer information, enligt TLV.

27 jun 2018, kl 12:19
0

Annons

Farmaceuter på apotek upplever att de lägger för mycket tid på att informera om det generiska utbytet. Detta enligt en kunskapsinhämtning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort.

I arbetet har man enligt myndigheten utgått från “samlade erfarenheter och en ständigt pågående dialog” med berörda aktörer.

Där framkommer också att farmaceuter upplever att patienter har större förtroende för förskrivarens information, och därför vill att förskrivare ska informera patienten om att det förskrivna läkemedlet kan komma att bytas ut på apoteket.

I samma arbete framgår att förskrivare inte anser det vara sin uppgift att ge råd om utbyte av läkemedel, utan förutsätter att det görs på apotek. TLV konstaterar också att förskrivare verkar ha “relativt begränsad kunskap om generiskt utbyte och subventionssystemet i övrigt.”

Det generiska utbytet infördes 2002 med skärpta regler i samband med apoteksomregleringen 2009. Syftet är att minska statens läkemedelskostnader genom att skapa ett system för generisk priskonkurrens. I dag ingår varannan förpackning som säljs på svenska öppenvårdsapotek i systemet med periodens vara.

Men trots att systemet funnits länge är forskning om dess effekt på korrekt läkemedelsanvändning mycket begränsad och det saknas kunskap om systemet hos såväl förskrivare som hos patienter.

För att öka patientsäkerheten i samband med utbytet bedömer TLV att både farmaceuter och förskrivare bör utveckla sina roller i förhållande till patienten. Myndigheten ser också ett behov av mer och bättre rådgivning i samband med generiskt utbyte.

– Vi vet att det är viktig för patientens trygghet att få information av sin läkare om läkemedel. Därför behöver vi öka medvetenheten hos förskrivarna om att de har en viktig roll i att informera om att läkemedel kan komma att bytas ut på apotek, säger Anna Montgomery, medicinsk utredare på TLV.

För att åstadkomma detta håller nu TLV på att ta fram en kommunikationsstrategi riktad till framför allt förskrivare och patienter. Syftet är att förskrivare ska förstå vilken roll de har för patienters förståelse och acceptans för utbyte och att patienter ska förstå att generika är lika bra som det förskrivna originalläkemedlet. Man vill också öka patienternas förtroende för farmaceuten när denne erbjuder utbyte.

Exakt vilka aktiviteter som ska prioriteras och genomföras är inte klart i dagsläget, men enligt TLV kan det komma att handla om artiklar i olika branschmedier samt rörlig information i sociala medier och på myndighetens webbplats.