Nedbrytningsprodukt kan förvärra prostatacancer
Illustration av prostatacancer.

Nedbrytningsprodukt kan förvärra prostatacancer

Förändrad nedbrytning av läkemedlet abirateron hos vissa patienter tycks försämra effekten av behandling.

26 jun 2018, kl 16:27
0

Annons

Läkemedlet abirateron, med handelsnamnet Zytiga, används vid så kallad kastrationsresistens prostatacancer. Läkemedlet verkar genom att blockera ett enzym i testosteronsyntesen och på så sätt försämra förutsättningarna för cancercellerna, som är beroende av det manliga könshormonet testosteron för att växa.

Det är sedan tidigare känt att män med aggressiv prostatacancer och som har en mutation i genen HSD3B1 har sämre prognos än patienter utan mutationen.

Nu har forskare vid Cleveland Clinic i USA upptäckt en möjlig förklaring, som presenteras i en artikel i tidskriften The journal of clinical investigation.

Genen HSD3B1 kodar för ett enzym som är inblandat i testosteronsyntesen och som gör det möjligt för cancerceller att använda testosteron producerat i binjurarna. Hos patienter med mutationen i HSD3B1 är enzymet överaktivt.

I studien fann forskarna att män med mutationen metaboliserar läkemedlet aribaterone annorlunda än de utan mutationen. Slutsatsen kom de fram till efter att ha studerat en specifik nedbrytningsprodukt, 5a-abirateron.

Studien bestod av två delar. I den första studerades farmakokinetiken hos 15 friska män som fick abirateron och apalutamid (ett hormonläkemedel) med avseende på olika nedbrytningsprodukter och tid för dessa att ansamlas.

Därefter studerades motsvarande hos 30 män med kastrationsresistent prostatacancer som behandlades med abirateron och prednison (ett kortisonpreparat). Forskarna fann att patienter med den muterade HSD3B1-genen hade statistiskt signifikant högre nivåer av nedbrytningsprodukten 5a-abirateron än de utan mutation.

Till saken hör att 5a-abirateron har förmågan att ”lura” de system som läkemedlet abirateron blockerar genom att bete sig som ett manligt könshormon och få prostatacancerceller att växa.

– Vi hoppas att dessa fynd kan bidra till att bättre skräddarsy prostatacancerbehandlingar baserade på patientens specifika genetiska egenskaper, säger forskaren Nima Sharifi, som lett studien i en kommentar.

Han konstaterar att det behövs mer forskning och större studier, men menar att de nu presenterade resultaten ger gott stöd för att mutation i HSD3B1 troligen påverkar hur abirateron metaboliseras och därmed sannolikt dess effekt.

– Om våra resultat bekräftas är förhoppningen att kunna identifiera en alternativ och effektiv läkemedelsbehandling som kan ge bättre behandlingsresultat hos män med den här genetiska anomalin, sade Nima Sharif.