Annons
Bättre information ska öka viljan att vaccinera

Bättre information ska öka viljan att vaccinera

Folkhälsomyndigheten ska förbättra informationen till föräldrar för att skydda barn mot smittsamma sjukdomar.

28 jun 2018, kl 10:20
0

Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination mot nio allvarliga sjukdomar. Sjukdomarna är difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB-infektion (Haemophilus influenzae typ b), pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom i cancerförebyggande syfte vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Vaccinationerna är inte obligatoriska utan föräldrarna avgör om barnet ska vaccineras. Regeringen vill att ännu fler än i dag ska välja att vaccinera sina barn och ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka arbetet med information om vaccinationer.

– Vaccinationer är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination, sade socialminister Annika Strandhäll när det nya informationsuppdraget om barnvaccinationer offentliggjordes.

Socialministern anser att det finns många missuppfattningar om risker med vaccinationer och det skydd de ger.

– Missuppfattningarna kring vaccinationer är många. Därför behöver vi stärka informationsinsatserna, inte minst i de grupper där vaccinationsviljan är lägre. Det är målet med regeringens beslut, sade Annika Strandhäll.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten är att utveckla det informationsarbete som landstingen och kommunerna bedriver om vaccinationer som i första hand riktas till barn, samt att höja kunskapen hos föräldrarna.

Folkhälsomyndigheten får tio miljoner kronor för uppdraget som ska slutredovisas senast i januari 2021.