Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

En utvärdering ska visa om en ny ersättningsmodell kan säkra den svenska tillgången på speciella antibiotika.

28 jun 2018, kl 11:38
0

Annons

Även om antibiotikaresistens är ett växande hot mot folkhälsan även i Sverige, har vi mindre akuta problem än många andra länder. En baksida med detta är att det bidrar till sämre tillgång till vissa viktiga antibiotika i vårt land, eftersom läkemedelsföretagen inte anser det tillräckligt lönsamt att tillhandahålla dem på den svenska marknaden.

Det kan bland annat handla om antibiotika som måste användas mot infektioner där bakterien uppvisat resistens mot vanliga antibiotika.

För att svensk hälso- och sjukvård inte ska hamna i ett läge där antibiotikabrist äventyrar behandling av svåra infektioner ska nu en ny ersättningsmodell testas. Modellen togs fram av  Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i ett tidigare regeringsuppdrag och ska ge företagen en garanterad ersättning för att öka deras incitament att tillhandahålla vissa antibiotika.

Nu får Folkhälsomyndigheten, TLV och Vinnova ett gemensamt regeringsuppdrag att utvärdera denna modell i ett pilotprojekt som Folkhälsomyndigheten ska redovisa senast i december 2022.