Annons
Apotekarsocieteten tar plats i styrelsen
Läkemedelsverket har ändrat sina bedömningar av licensansökningar för patienter med Skelleftesjukan.

Apotekarsocieteten tar plats i styrelsen

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer har av regeringen utsetts till en av fem ledamöter i den styrelse som från och med den 1 juli ska leda Läkemedelsverket.

28 jun 2018, kl 11:45
0

Annons
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Som Läkemedelsvärlden.se tidigare rapporterat om ska Läkemedelsverket från och med den 1 juli i år ledas av en styrelse och inte en generaldirektör.

Styrelsen kommer att ledas av ordförande Nils Gunnar Billinger, före detta generaldirektör för Post- och telestyrelsen mellan åren 1998 och 2004 samt för Luftfartsstyrelsen 2005 till 2008.

En av styrelsens nu fem tillsatta ledamöter är Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Varför föll valet på dig tror du?
– Jag tror att det är en kombination av olika faktorer. Jag har en bred bakgrund från läkemedelsområdet både vad gäller forskning, affärsutveckling, styrelsearbete och samhällsnytta, säger Karin Meyer.

Vad kommer du att kunna bidra med mer specifikt?
– Läkemedelsverket har ett brett uppdrag och då behövs kompetenser från olika håll och här tror jag att min erfarenhet från tidig läkemedelsutveckling spelar en stor roll.

Du har valts med särskilt fokus på life science-området. Vad innebär det?
– Det är ett brett område och det gäller att kunna lyfta blicken från forskning och tidig läkemedelsutveckling och se det stora samhällsuppdraget. Framtidens läkemedel kommer till stor del att utgöras av proteinbaserade läkemedel riktade mot smalare patientgrupper. Det innebär många möjligheter men också utmaningar, bland annat kopplat till demografiska förändringar i samhället. Läkemedelsverkets huvuduppdrag är att bedöma effekt och säkerhet på läkemedel och för att kunna utvärdera dessa parametrar vad gäller de nya läkemedlen krävs även nya utvärderingsmetoder, och det är en utmaning för en regulatorisk myndighet som Läkemedelsverket.

Hur kommer din roll som vd för Apotekarsocieteten att märkas i styrelsearbetet?
– Apotekarsocietetens ändamål, att verka för en bättre utveckling och användning av läkemedel i Sverige, ligger väldigt nära Läkemedelsverkets uppdrag, så det finns en naturlig koppling där.

Slutligen, en sportfråga. Hur känns det?
– Det är hedrande och jag ser fram emot att arbeta med resten av styrelsen för att bidra till att driva verksamheten framåt, säger Karin Meyer.

Förutom Karin Meyer består styrelsen av Emma Spak, läkare och samordnare för nära vård, Sveriges kommuner och landsting, Björn Eriksson, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus, Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen. I styrelsen ingår även Läkemedelsverkets generaldirektör Catharina Andersson Forsman.