Annons

Oklart om HPV-rapportering påverkat vaccinationerna

Den senaste tiden har det rapporterats om att färre flickor tar vaccin mot humant papillomvirus, HPV, i Danmark jämfört med tidigare. Siffror från Statens Serum Institut visar att varannan flicka född 2002 vaccinerade sig, medan enbart var fjärde vaccinerade sig i årskullen efter.

26 jan 2016, kl 09:20
0

Foto: iStockphoto

Tiia Lepp. Folkhälsomyndigheten.

Tiia Lepp. Foto: Lena Katarina Johansson.

Hur det ser ut i Sverige är för tidigt att svara på eftersom motsvarande siffror ännu inte rapporterats in till Folkhälsomyndigheten, som för statistik över vaccinationsgraden. Siffrorna väntas komma i februari-mars.

– De preliminära siffrorna visar däremot inte att det är några stora skillnader i vaccinationstäckning för flickor födda 2002 och 2003, säger Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I slutet av förra veckan rapporterade dock Dagens Nyheter om att läkare och verksamma inom skolhälsovården sett antydningar till minskad vaccinationsvilja även hos svenska flickor.

Tiia Lepp menar att det är svårt att dra sådana slutsatser utifrån den information som finns och att det är svårt att, utifrån från några exempel från mindre kommuner och enstaka siffror, säga något generellt om hur det ser ut i landet.

Visar det sig att det skett en nedgång även i Sverige kommer dock Folkhälsomyndigheten att sätta in riktade informationsinsatser, men än så länge är inga sådana åtgärder planerade.

– Under våren informerar vi om hela vaccinationsprogrammet och i det ligger redan nu extra fokus på HPV-vaccin, säger Tiia Lepp.

I Danmark blossade i slutet av förra året upp en debatt om misstankar om samband mellan HPV-vaccin och de neurologiska sjukdomarna POTS och CRPS. Om den minskade vaccinationsviljan i Danmark har något samband med debatten framgår inte av statistiken. Det var en klinik i Danmark som anmälde fall, av POTS och CRPS, utifrån kvinnor de valt ut och som passade in på den förutfattade meningen att vaccinet gav skador. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, fastslog detta efter att ha analyserat anmälningarna och i en egen rapport som EMA gjorde konstaterades det att det inte finns någon koppling mellan HPV-vaccinationerna och de allvarliga sjukdomarna.

– Det har varit mycket negativ publicitet i danska medier gällande misstänka biverkningar, så det skulle kunna vara en orsak till minskningen av danska flickor som vaccinerat sig. Men det kan finnas andra orsaker, säger Tiia Lepp.

Att uppmärksamheten i Danmark även skulle kunna påverka vaccinationstäckningen i Sverige ser inte Tiia Lepp som osannolikt.

– Helt omöjligt är det inte. Om det är mycket negativ uppmärksamhet så kan det påverka. Dock har det inte varit så uppmärksammat i Sverige. Dessutom visade EMAs rapport att det inte finns något samband mellan sjukdomarna och vaccinet, säger hon.

I Sverige börjar flickor vaccineras mot HPV-virus i årskurs fem eller sex. Här ligger vaccinationstäckningen för HPV ungefär på 80 procent. Det innefattade flickor som vaccinerats inom det nationella programmet och andelen flickor som fått minst en vaccinationsdos registrerad.

– Man vill ju alltid gärna ha en högre siffra. Täckningsgraden för andra vaccinationer som ges till tvååringar är betydligt högre på 98 procent. Men de vaccinerna har använts längre och ges till en annan åldersgrupp, säger Tiia Lepp.

Dock menar hon att den faktiska täckningsgraden förmodligen är några procent högre än 80 procent. Registret är inte så gammalt och även om registrering är obligatorisk så har en del skolor inte börjat rapportera in vaccinationer än. Dessutom finns det en del tekniska problem med överföringar mellan olika system.

– Om man tittar på Värmland som ligger högst med 90 procent så har de använt ett slags journalsystem för registrering ganska länge, så därifrån kan man tro att rapporteringen är som mest komplett. Därför är det rimligt att tro att täckningsgraden i övriga landet kan ligga något högre än vår statistik visar, säger Tiia Lepp.