”Det räcker inte att vara bra i Sverige”
Foto på Malin Grape: Lena Katarina Johansson.

”Det räcker inte att vara bra i Sverige”

Trots att Sverige är ett litet land kan vi spela roll i den globala kampen mot antibiotikaresistens, menar den nya AMR-ambassadören Malin Grape.

14 apr 2022, kl 09:40
0

Annons

För en månad sen packade Malin Grape ihop sina saker från Folkhälsomyndigheten i Solna, där hon sedan 2014 har arbetat som enhetschef och biträdande avdelningschef, och flyttade till Socialdepartementet i Stockholm city. Det var nämligen dags att tillträda som Sveriges nya AMR-ambassadör vilket hon utsågs till av regeringen i mitten av februari. Rollen som AMR-ambassadör innebär att ytterligare förstärka arbetet mot antimikrobiell resistens, AMR, på global nivå, med ett särskilt fokus på antibiotikaresistens.

– Jag har redan börjat jobba med flera aktiviteter. Till exempel är jag med och planerar ett möte med hälsoministrar som ingår i ”the alliance of champions on AMR” i samband med Världshälsoförsamlingen i Geneve i maj. Jag är också med i ett antal processer som pågår på EU-nivå, säger Malin Grape.

Malin Grape har lång erfarenhet om AMR

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande problem som av Världshälsoorganisationen, WHO, bedöms som ett av de största globala hoten mot människors hälsa. I en nyligen publicerad studie i The Lancet beräknade forskarna antalet dödsfall som en direkt konsekvens av resistens mot antibiotika till 1,27 miljoner under 2019.

I Sverige har frågor inom AMR prioriterats högt under lång tid. Genom bland annat övervakning av resistens och vårdrelaterade infektioner samt ett arbete för en ansvarfull användning av antibiotika jobbar flera myndigheter för att bromsa spridningen av resistens.

Malin Grape, som i grunden är apotekare, har arbetat med dessa frågor till och från sedan 2002. På Folkhälsomyndigheten var hon chef för enheten för antibiotika och vårdhygien och hon har också varit ansvarig för myndighetens stöd till uppbyggnaden av WHO:s globala övervakningssystem för antibiotikaresistens, GLASS.

Hon menar att den svenska erfarenheten och kunskapen om antibiotikaresistens är efterfrågad i många länder.

– Vi har varit medvetna om och jobbat aktivt med problematiken länge, men det räcker inte med att vara bra på hemmaplan.

I sin nya roll kommer Malin Grape nu att fokusera på att stödja det svenska AMR-arbetet på den internationella arenan.

– Det handlar om att fortsätta att utveckla arbetet mot antibiotikaresistens i Sverige men också om att påverka omvärlden.

Men Sverige är ju ett litet land, kan vi verkligen göra något skillnad?

– När det handlar om resurser som bistånd till exempel så är det klart att större länder kan bidra med högre belopp. Men ja, vi kan faktiskt spela roll. Sverige är en röst som man lyssnar på i debatten och vi kan bidra med goda erfarenheter och kunskap.

Annat fokus under pandemin

Att den nya rollen som AMR-ambassadör tillsätts just nu menar Malin Grape delvis beror på coronapandemin.

– Under pandemin har fokus förståeligt nog varit på andra frågor och nu är det viktig att åter rikta ljuset mot antibiotikaresistens. Det finns en vilja och en öppning att göra det nu, säger hon.

På frågan om det finns något särskilt område inom AMR som hon brinner lite extra för svarar Malin Grape att det är svårt att välja.

– Alla dimensioner är viktiga. Det räcker inte med att bara satsa på tillgång till nya antibiotika om man inte samtidigt försöker att minska spridningen av resistens. Det går hand i hand. Men om jag ska säga en sak som får för lite uppmärksamhet så är det preventionsdelen.

Hur menar du?

– Åtgärder som att bara minska på den onödiga användningen av antibiotika eller bara använda antibiotika när det verkligen behövs räcker inte, det driver ju också på resistensutvecklingen. Vi behöver bli bättre på att förebygga infektioner som kräver antibiotikabehandling och minska spridningen av redan resistenta bakterier. På en global nivå handlar det till exempel om tillgång till rent vatten och en bättre avloppsrening i tillägg till vaccinationer och bättre vårdhygien.

Malin Grape kommer att vara inblandad i alla delarna av arbetet med att stödja det svenska AMR-arbetet.

– Jag går ju från att arbeta med frågorna på myndighetsnivå till en politisk nivå. Det blir en ytterligare dimension som ska bli väldigt spännande att vara en del av.

Tycker du att det görs tillräckligt på politisk nivå i Sverige?

– Det görs mycket, men det är klart att vi inte kan luta oss tillbaka. Det gäller på alla nivåer, både lokalt, regionalt och internationellt. Vi måste ha höga ambitioner och fortsätta att driva frågan framåt.