Annons
Hon får ny roll i kampen mot antibiotikaresistens
Malin Grape. Foto: Helene Wallskär.

Hon får ny roll i kampen mot antibiotikaresistens

Regeringen har utsett Malin Grape till nationell ambassadör för arbetet mot antibiotikaresistens.

17 feb 2022, kl 09:57
0

Malin Grape, Folkhälsomyndigheten, blir Sveriges AMR-ambassadör (AMR=antimikrobiell resistens) med särskilt fokus på frågor om antibiotikaresistens.

Uppdraget att vara Sveriges företrädare i den globala diskussionen om dessa frågor är en helt ny roll som regeringen nu skapar. Malin Grapes uppgift blir att ytterligare förstärka det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens.

– Jag är enormt hedrad över uppdraget. Det känns mycket angeläget att få arbeta med det som WHO bedömer är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Det är en fråga som berör oss alla och som vi måste arbeta med internationellt för att nå resultat, säger Malin Grape i ett pressmeddelande.

Malin Grape är disputerad apotekare. Hon är chef för   Folkhälsomyndighetens enhet för antibiotika och vårdhygien och har länge arbetat med dessa frågor. Bland annat var hon ansvarig för Folkhälsomyndighetens del av uppbyggnaden av Världshälsoorganisationens, WHO:s, globala övervakningssystem för antibiotikaresistens, GLASS.