Annons
Nylansering av Läkemedelsboken
Läkemedelsverket. Foto: Sara Heyman

Nylansering av Läkemedelsboken

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att ansvara för uppdatering och förvaltning av Läkemedelsboken.

17 feb 2022, kl 09:58
0

Annons

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att återuppbygga Läkemedelsboken. Uppdraget innebär att nya tekniska lösningar ska tas fram samt att texterna ska granskas och uppdateras.

– Läkemedelsboken är ett uppskattat och viktigt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, och informationen är dessutom producentobunden och reklamfri. Med detta uppdrag ska Läkemedelsverket finna en lämplig organisering och styrning för ett långsiktigt arbete med boken, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

I ett mejl till Läkemedelsvärlden skriver socialdepartementet att det under 2022 kommer att avsättas tio miljoner kronor för uppdraget. Därefter är avsikten att Läkemedelsboken ska finansieras långsiktigt.

Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt.

Felaktig läkemedelsanvändning orsakar både lidande för patienter och stora samhällskostnader. Läkemedelsboken kan bidra till en jämlikare, effektivare och säkrare läkemedelsanvändning och därför bedömer vi att det är väl använda resurser när vi nu påbörjar detta omtag, säger Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsboken inte uppdaterad

Läkemedelsboken är ett numera webbaserat kunskapsstöd som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste folksjukdomarna ur ett svenskt vårdperspektiv. Den vänder sig till exempel till målgrupper som läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier.

Boken har funnits sedan 1977 och gavs tidigare ut av Apoteket AB. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 är det Läkemedelsverket som har haft ansvaret. År 2018 beslutade dock verkets styrelse att sluta uppdatera publikationen på grund av bristande ekonomiska resurser, vilket väckte debatt.

Efter detta har fler av målgrupperna uttryckt ett behov av Läkemedelsboken och hälso- och sjukvården har inkommit med önskemål om att den ska fortsätta finnas på samma sätt som tidigare.

Det nu aktuella uppdraget baseras på en förstudie som Läkemedelsverket har gjort. Denna förstudie visade bland annat att den webbaserade boken hade 2,6 miljoner unika besök under 2020, trots att den inte hade uppdaterats på två år.

En slutredovisning av uppdraget kommer att lämnas i mars 2024.