Annons
En dos i stället för tre gav gott skydd mot hpv

En dos i stället för tre gav gott skydd mot hpv

I en studie i Kenya testade forskarna om det går att förenkla vaccineringen mot hpv med bibehållen effekt.

13 apr 2022, kl 14:30
0

En singeldos av hpv-vaccin gav gott skydd mot infektion med humant papillomvirus, hpv. Det visade en randomiserad, kontrollerad studie som har publicerats av NEJM Evidence.

Singeldos av hpv-vaccin kan spara resurser

Hpv-infektion, ofta sexuellt överförd, är den vanligaste orsaken till cancer i livmoderhalsen. Hpv-infektion kan även orsaka flera andra cancerformer i underliv och svalg hos kvinnor och män.

Många hoppas att vaccinering mot hpv på sikt kommer att kunna utrota livmoderhalscancer. Men för detta krävs en betydligt högre vaccintäckning än dagens globala nivå bland kvinnor på cirka 15 procent. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför satt som mål att 90 procent av världens 15-åriga flickor ska vara hpv-vaccinerade år 2030.

I dag består vaccineringen mot hpv av tre doser som ges med vissa mellanrum. Om det i stället skulle räcka med en enda singeldos så skulle detta både spara pengar och göra vaccineringen enklare att genomföra. Båda dessa faktorer är också särskilt betydelsefulla i många av de låg- och medelinkomstländer som har en låg hpv-vaccintäckning.

Studie i Kenya

För att undersöka om en singeldos av hpv-vaccin kan ge tillräcklig skyddseffekt genomförde amerikansk forskare en studie tillsammans med kollegor i Kenya. I studien deltog 2 275 kvinnor i åldrarna 15-20 år i Kenya.

För att komma med i studien skulle man vara hpv-negativ och vara sexuellt aktiv men inte ha haft fler än fem sexpartners.

Forskarna lottade kvinnorna till en av tre ungefär lika stora grupper. En grupp fick en singeldos av ett bivalent (skyddar mot två virusstammar) hpv-vaccin. Nästa grupp fick en singeldos av ett nonavalent (nio virusstammar) vaccin och den tredje gruppen var kontrollgrupp och fick ett vaccin mot hjärnhinneinflammation.

Kvinnorna följdes under 18 månader med hjälp av provtagningar från livmoderhalsen och vagina. Forskarna undersökte hur många i de olika grupperna som under den tiden fick en infektion med någon av de virusstammar som hpv-vaccinerna skyddar mot.

I nivå med tre doser

Sammanlagt inträffade 71 fall av hpv-infektion under studieperioden. Hela 65 av dessa fall fanns i kontrollgruppen som inte fått hpv-vaccin utan vaccin mot hjärnhinneinflammation. Analysen visade att det bivalenta hpv-vaccinet hade en skyddseffekt på 97,5 procent. Även det nonavalenta vaccinet hade en skyddseffekt på en bra bit över 90 procent.

Studien jämförde inte effekten av en singeldos med effekten av standardkuren på tre doser. Forskarna menar dock att singeldosernas uppmätta skyddseffekt är i nivå med den effekt som tre doser har haft i andra studier.

Professor Sam Kariuki, chef för Kenya medical research institute som medverkade i studien, kommenterar resultaten i ett pressmeddelande:

– Dessa resultat är en ”game changer” som påtagligt kan minska bördan av hpv-relaterad cancer och visar att vaccinering med en singeldos av hpv-vaccin är en värdefull folkhälsoåtgärd som är inom räckhåll för oss.

Förekomsten av biverkningar var lika hög i samtliga tre grupper. Totalt 112 deltagare rapporterade allvarliga biverkningar, bland annat inflammationer och infektionerr.

Forskarna framhåller att deras studie ger stöd för att ändra vaccinationsschemat och gå över till singeldos av hpv-vaccin. De påpekar dock också att det fortfarande behövs mer forskning för att undersöka hur länge skyddseffekten består.