Annons
Hpv-vaccin drygt halverar cancerrisk
Pär Sparén och Jiayao Lei. Foto: Stefan Zimmerman.

Hpv-vaccin drygt halverar cancerrisk

Svenska forskare visar för första gången i en stor befolkningsstudie att hpv-vaccinering ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen.

30 sep 2020, kl 23:00
0

Hpv-vaccin, vaccin mot humant papillomvirus, mer än halverar risken för livmoderhalscancer. Bland kvinnor som får vaccinet före 17 års ålder är riskminskningen ännu större. Detta visar en stor studie som forskare vid Karolinska institutet publicerar i New England journal of medicine.

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor och de flesta fallen orsakas av hpv-infektion som överförs vid sexuella kontakter. Hpv-vaccinering har därför införts för att förebygga livmoderhalscancer och andra hpv-relaterade cancerformer. I Sverige har hpv-vaccin varit kostnadsfritt för flickor sedan 2007 och blir det nu även för pojkar från och med höstterminen 2020.

Fyller kunskapslucka om hpv-vaccin

Tidigare uppföljningsstudier har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, visat att vaccineringen skyddar mot hpv-infektion, könsvårtor och cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Det har dock tidigare saknats forskning som i stora befolkningsunderlag studerat sambandet mellan hpv-vaccinering och fullt utvecklad livmoderhalscancer. Förklaringen till det är att det tar många år för denna cancersjukdom att utvecklas samtidigt som hpv-vaccinering inte pågått så länge.

I den aktuella studien följde forskarna närmare 1,7 miljoner flickor och kvinnor under upp till elva år. Kvinnorna var mellan 10 och 30 år vid studieperiodens början 2006 och följdes i befolknings- och hälsoregister. Som längst följde forskarna dem till och med 2017.

Drygt en halv miljon av deltagarna vaccinerades med fyravalent vaccin (skyddar mot fyra virusstammar) mot humantpapillomvirus. De flesta vaccinerades före 17 års ålder.

Nitton vaccinerade kvinnor utvecklade livmoderhalscancer, att jämföra med 538 fall av livmoderhalscancer bland de ovaccinerade. Detta motsvarar 47 respektive 94 drabbade per 100 000 kvinnor. Studien tog hänsyn till flera potentiella störfaktorer, såsom föräldrarnas utbildning, inkomst, födelseland och sjukdomshistoria.

– Nu kan vi för första gången på befolkningsnivå visa att hpv-vaccination skyddar mot invasiv livmoderhalscancer, och inte bara mot cellförändringar som kan vara förstadier till livmoderhalscancer. Det är något vi tidigare anat men som vi nu faktiskt kan visa i en stor nationell, individbaserad studie, säger i ett pressmeddelande Jiayao Lei, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Tidig vaccinering skyddar bäst

Kvinnor som vaccinerades vid 17–30 års ålder hade en halverad risk för livmoderhalscancer jämfört med ovaccinerade kvinnor, enligt studien.

Bland dem som fick vaccinet före 17 års ålder var risken för livmoderhalscancer bara 12 procent av risken för de ovaccinerade.

– Att kvinnor som vaccineras i ung ålder verkar vara mer skyddade kan bero på att de ännu inte har exponerats för viruset. Hpv-vaccin har ju ingen botande effekt mot en pågående infektion, säger en annan av studiens författare, professor Pär Sparén, även han vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

– Sammantaget visar vår studie att hpv-vaccination kraftigt kan minska risken för livmoderhalscancer, framförallt om den genomförs i tidig ålder. Detta ger starkt stöd till att fortsätta att erbjuda hpv-vaccin till barn och ungdomar via allmänna vaccinationsprogram.