LmV har kartlagt TBE-subventionerna
Fortsatt stor skillnad mellan regioner
Antalet fall av TBE ökar i takt med att fästingarna blir allt fler. Foto: Istock

Fortsatt stor skillnad mellan regioner

Subventionerat TBE-vaccin eller ej – det beror på var du bor. Nu subventionerar något fler regioner och många diskuterar frågan, visar vår kartläggning.

29 mar 2023, kl 11:56
0

Jonas Ekström

Allt fler svenskar smittas av den fästingburna infektionen TBE, tick borne encephalitis.

Smittan har ökat över hela landet och spritt sig till nya områden.

Förra året rapporterades 446 fall till Folkhälsomyndigheten. Det var den näst högsta siffran på tio år. Rekordet har pandemiåret 2021 med 534 fall.

Redan nu börjar fästingarna vakna. Hittills i år har två fall rapporterats i Sverige. Det är hög tid att börja vaccinera sig inför fästingsäsongen, särskilt om man bor i ett högriskområde.

Fler regioner bjuder på eller rabatterar vaccin

Nu inför allt fler regioner gratis eller subventionerad TBE-vaccination, visar Läkemedelsvärldens enkät till landets alla regioner.

– Vi ser att TBE ökar även i vårt område och vaccination ger ett ger bra skydd mot smittan, säger Jonas Ekström, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland.

TBE-vaccination till barn och unga mellan 3 och 19 år blir nu kostnadsfritt, planer som Läkemedelsvärlden skrivit om tidigare. Tanken är att starta i april, berättar Jonas Ekström.

Men varför har regionen valt att ge vaccinet gratis till barn och inte till vuxna?

– Det är en avvägning man gjort mellan kostnad och vad som är mest angeläget. Äldre har större möjlighet betala själva, det är ett politiskt beslut, säger Jonas Ekström.

Modellerna skiljer sig mellan regionerna

Fästingtäta regioner som Sörmland, Uppsala och Östergötland har sedan tidigare erbjudit barn gratis vaccin. Från och med i år subventionerar Östergötland TBE-vaccin även till vuxna över 19 år. De betalar då halva priset, till en kostnad av 200 kronor.

I Örebro subventioneras TBE-vaccin till alla, en vaccindos till barn kostar 250 kronor och till vuxna 270 kronor.

Vanligt är att regionerna subventionerar grundvaccinationen men inte påfyllnadsdoserna.

Modellerna för gratis eller billigare vaccin ser väldigt olika ut mellan regionerna, visar Läkemedelsvärldens enkät.

Västra Götaland startar utredning

Flera regioner svarar att de diskuterar införandet av gratisvaccin eller subventioner, fast de har kommit olika långt i processen.

Västra Götaland har haft ett kraftigt antal ökat antal personer som smittats och fler fästingar bär på TBE.

Dåvarande biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog konstaterade i VGRFokus redan vid den här tiden förra året att “det inte finns några säkra områden” och att alla som rör sig i naturen bör TBE-vaccinera sig.

VGR utreder vaccin till både barn och vuxna

På grund av den ökade spridningen har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att utreda kostnaderna för att avgiftsfritt TBE-vaccin till barn och unga.

Man ska också överväga kostnader och hälsoekonomiska aspekter när det gäller full avgiftsfrihet och subvention även till andra grupper än barn och unga.

Även i Jönköping har politikerna beslutat att utreda gratis vaccin till barn och unga.

Stockholm saknar tidsplan för om och när

I Region Gävleborg och i region Stockholm är diskussionerna i ett tidigare skede.

I Stockholm diskuteras gratis vaccin till barn men det finns ingen tidsplan för om eller när det kan bli ett beslut. Pressansvarig svarar att vi “följer utvecklingen” och att “bedömningen görs löpande”.

En nationell strategi för TBE-vaccination har efterfrågats. Chefläkare och smittskyddsläkare Maria Amér, Region Gotland, konstaterar att de haft fall av TBE.

Sen 2020 har ingen smittats på Gotland utan på fastlandet.

Vill ha nationellt vaccinationsprogram

Region Gotland efterfrågar ett nationellt vaccinationsprogram, särskilt till barn och unga. Maria Amér på Gotland poängterar att TBE kan vara en allvarlig infektion med svåra resttillstånd där vaccination är den behandling som finns.

Många smittade får inga eller milda symtom, enligt Folkhälsomyndigheten. Men allvarlig TBE ger hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar.

Omkring 30 procent, oftast vuxna, får kvarstående besvär som huvudvärk och trötthet som leder till koncentrations och minnesstörningar. Dödsfall är sällsynta men de förekommer.

Införandet av ett nationellt vaccinationsprogram mot TBE, framför allt riktat till barn och unga, bör övervägas, tycker Region Gotland.

Folkhälsomyndigheten utreder

Just nu arbetar Folkhälsomyndigheten med ett inriktningsbeslut om omfattningen av nationella rekommendationer för vaccination mot TBE. Myndigheten ska definiera riskområden och riskgrupper.

Även doser och intervall för olika åldersgrupper ska myndigheten rekommendera samt vilka vacciner som är utbytbara. Men viktigast – Folkhälsomyndigheten ska rekommendera vilka grupper som ska vaccineras.

Myndighetens rekommendationer har sagts ska vara färdiga i vår men har ännu inte publicerats. Vad TBE-vaccin ska kosta samt om vissa grupper ska få det gratis eller billigare bestämmer regionerna helt själva.

Regionerna som ger billigare eller gratis TBE-vaccin

REGION SÖRMLAND

Erbjuder gratis TBE-vaccination till barn mellan 3 och 19 år. Planerar inte att avgiftsbefria eller subventionera för andra grupper, enligt pressansvarig.

REGION UPPSALA

Sedan 2022 får alla barn mellan 3 och 18 år som är skrivna i Region Uppsala kostnadsfri vaccination mot TBE. Om man börjar vid 3 års ålder kan man alltså få totalt 6 vaccinationer enligt nuvarande vaccinationsschema. ”Vi har inga andra subventioner.” svarar Johan Hedlund, enhetschef vid Smittskyddsenheten. Några planer på att utvidga gratisvaccinationer eller subventioner till andra grupper finns inte idag.

REGION VÄSTMANLAND

I höstas beslutade politikerna om att erbjuda kostnadsfri vaccination mot TBE för barn och ungdomar 3-19 år i Västmanland. Planerad är att sätta igång i april. ”Gratis eller subventionerat TBE-vaccin för andra grupper diskuteras inte.” svarar biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Ekström.

REGION ÖREBRO LÄN

Erbjuder inte gratis TBE-vaccin, däremot subventionerat vaccin till alla. Vuxna betalar 270 kronor och barn 250 kronor per dos. Pressansvariga känner inte till några ytterligare planer på att utöka subventionen eller avgiftsbefria helt.

REGION ÖSTERGÖTLAND

De tre första doserna av TBE-vaccin är kostnadsfria för barn och unga i åldern 3-19 år (från den dag man fyller 3 år) i Region Östergötland. Efterföljande doser kostar 400 kronor per dos.

För vuxna upp till 49 år kostar de tre första doserna av TBE-vaccin 200 kronor per dos och för vuxna från 50 år kostar dos 1-4 200 kronor per dos. Efterföljande doser kostar 400 kronor per dos.

Källa: Läkemedelsvärldens enkät till regionerna

Regionerna som diskuterar gratis eller subventionerat TBE-vaccin

REGION GÄVLEBORG

Regionen erbjuder inte gratis eller subventionerat vaccin. Diskussionen har påbörjats men vi inte har fattat beslut om dessa frågor. ”Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens utredning och tar beslut efter det, säger smittskyddsläkare Shah Jahal till Läkemedelsvärlden.

REGION JÖNKÖPING

Erbjuder inte gratis eller subventionerat vaccin. Frågan diskuteras, men ännu är inget beslut taget, enligt presstjänsten. Den politiska ledningen har avsatt pengar i budgeten för i år för att ”utreda förutsättningarna för att erbjuda barn avgiftsfri vaccinering mot fästingburen hjärninflammation (TBE).” Nämnd för folkhälsa och sjukvård har i uppdrag att utreda detta under året.

REGION STOCKHOLM

Regionen erbjuder inte gratis eller subventionerat vaccin. Kostnadsfri vaccination mot TBE till barn diskuteras. Inga beslut är tagna eller förberedda. “Vi följer utvecklingen och har ingen tidsplan för om/när ett beslut blir aktuellt. Bedömningen görs löpande”, svarar pressansvarig.

VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN

Regionen erbjuder inte gratis eller subventionerat vaccin. Men på grund av ökad spridning av fästingburen TBE beslutade regionfullmäktige sista november förra året att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu ska utreda kostnaderna, inklusive hälsoekonomiska aspekter, för att införa avgiftsfritt TBE-vaccin till barn och unga. Även alternativ till full avgiftsfrihet ska övervägas samt avgiftsfrihet/subvention även för andra grupper än barn och unga.

Regionerna som nobbar billigare TBE-vaccin

REGION BLEKINGE

Erbjuder idag inte gratis eller subventionerat TBE-vaccin. Det förs heller inga diskussioner om att införa det, enligt smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

REGION DALARNA

Erbjuder idag inte gratis eller subventionerat TBE-vaccin. Det förs heller inga diskussioner om att införa det, enligt Smittskydd Dalarna.

REGION GOTLAND

Regionen erbjuder i dagsläget inte gratis eller subventionerat TBE-vaccin. TBE-fall förekommer på Gotland, men sedan 2020 bara sådana som smittats på fastlandet.

REGION HALLAND

Svaret är nej på samtliga tre frågor, enligt smittskyddsläkare Maria Rydberg-Mo.

REGION JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Erbjuder inte erbjuder gratis eller subventionerat vaccin till någon grupp. Planer på att införa det är inte aktuellt i nuläget, enligt presstjänsten.

REGION KALMAR LÄN

Erbjuder inte erbjuder inte gratis eller subventionerat vaccin. Regionen för heller inga diskussioner om införandet av det, svarar smittskyddssjuksköterska Tina Danielsson, Smittskydd och Vårdhygien i Kalmar län.

REGION KRONOBERG

”Vi erbjuder inte erbjuder inte gratis eller subventionerat vaccin. Regionen för heller inga diskussioner om införandet av det.” svarar Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronoberg. Han poängterar att risken att smittas av TBE i Kronoberg fortfarande är liten. Senaste åren har man årligen haft några enstaka fall som sannolikt smittats i länet.

REGION NORRBOTTEN

”Nej, vi har varken gratis eller subventionerat vaccin – och finns heller inga planer på det för närvarande.” svarar Jonas Hansson, biträdande smittskyddsläkare. Enligt Jonas Hansson har regionen aldrig någonsin haft ett enda påvisat fall av TBE där personen smittats i länet. ”Därav att vi kanske skiljer oss mot södra tredjedelen av riket.”

REGION SKÅNE

Erbjuder inte gratis eller subventionerat TBE-vaccin. Det förs heller inga diskussioner om att införa det, enligt regionens presstjänst.

REGION VÄRMLAND

Erbjuder inte gratis eller subventionerat TBE-vaccin. Patienten får vaccinet till självkostnadspris samt en besöksavgift på 200 kronor. Just nu finns inga planer på gratis vaccin. Frågan har diskuterats ett par gånger, senast i höstas om barn och ungdomar skulle få det kostnadsfritt. De hälsoekonomiska analyser som gjorts inte har kunnat visa att det skulle vara kostnadseffektivt, enligt svaret från regionens smittskydd.

REGION VÄSTERNORRLAND

I Västernorrland erbjuds inte gratis eller subventionerat vaccin mot TBE. Några sådana planer finns heller inte. Länet är ännu inget riskområde.” enligt smittskyddsläkare och verksamhetschef Maria Tempé. Sen 2004 har länet haft två TBE-fall där personer smittats inom länet. ”Vi följer utvecklingen kontinuerligt och vid ökad förekomst av TBE-smitta inom länet kan vi i framtiden behöva ompröva vårt nuvarande ställningstagande”, svarar Maria Tempé.

REGION VÄSTERBOTTEN

I Västerbotten erbjuds inte gratis eller subventionerat vaccin mot TBE. ”I dagsläget har vi inte den förekomst av TBE i vårt län som motiverar gratis eller subventionerat vaccin mot TBE. Sker en förändring i det så kommer vi självklart att ta ställning till frågan.” svarar smittskyddsläkare Maria Marklund.

Källa: Läkemedelsvärldens enkät till regionerna

Föregående artikel Stängt apotek har bättrat sig – får öppna igen
Nästa artikel Första receptfria naloxon-sprayen godkänd i USA