”Vänta inte på ett omikronvaccin”
Foto på Magnus Gisslén: Ines Sebalj.

”Vänta inte på ett omikronvaccin”

Professor och överläkare Magnus Gisslén tycker att äldre bör ta en påfyllnadsdos covid-19-vaccin så snart som möjligt, och inte invänta ett uppdaterat vaccin.

31 aug 2022, kl 08:38
0

Annons

Om man är 65 år eller äldre bör man ta ytterligare en påfyllnadsdos covid-19-vaccin så fort man erbjuds en sådan. Det anser Magnus Gisslén som är överläkare vid infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Han tycker därmed inte att man bör vänta in ett godkännande av ett vaccin som specifikt riktar sig mot virusvarianten omikron.

− Trots nya virusvarianter ger de nuvarande vaccinerna ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det är inte säkert att ett uppdaterat vaccin skulle ge en betydande fördel, säger han.

Påfyllnadsdos covid-19-vaccin till äldre

Från och med i morgon rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 65 år och äldre, samt personer över 18 år som är i riskgrupp, tar ytterligare en påfyllnadsdos covid-19-vaccin. Anledningen är att dessa personer har en ökad risk för allvarlig sjukdom samt att skyddet avtar snabbare för äldre än för yngre.

Även Folkhälsomyndigheten anser att äldre bör ta en påfyllnadsdos så snart som möjligt och inte invänta ett uppdaterat vaccin som är anpassat till några av de nya virusvarianterna. Något sådant vaccin är inte godkänt i EU ännu och enligt Folkhälsomyndigheten är det osäkert när Sverige kan få tillgång till det. Det är inte heller helt klarlagt om det faktiskt är mer effektivt mot smittspridningen, uppger myndigheten.

Magnus Gisslén är tveksam till om ett uppdaterat vaccin faktiskt skulle kunna påverka smittsamheten.

− Det är möjligt att ett nytt uppdaterat vaccin skyddar bättre mot infektion, men jag tror inte att det skulle påverka smittspridningen på något avgörande sätt.

Genomgången infektion ger immunitet

Folkhälsomyndighetens rekommendation för äldre och riskgrupper gäller även om man tidigare har varit sjuk i covid-19. Magnus Gisslén tycker dock inte att det skadar att vänta med en påfyllnadsdos om man precis har haft infektionen.

− Även en infektion ger en påfyllnad av immunitet. Har man varit sjuk under sommaren gör det inget om man väntar tre till fyra månader om man har tagit alla tidigare rekommenderade doser.

Han framhåller dock att Folkhälsomyndigheten behöver göra många överväganden när de lämnar sina rekommendationer.

− Jag diskuterar enbart ur ett medicinskt perspektiv. Det är viktigt att påpeka att det absolut inte är någon fara med att ta en påfyllnadsdos även om man haft infektionen nyligen, men nyttan är sannolikt begränsad. Jag ska också vara noga med att jag pratar om säkerställd covid-19. Eftersom vi inte testar i samma utsträckning vet många inte säkert att det är covid-19 de faktiskt har haft.

Yngre får påfyllnadsdos om de vill

När det gäller personer som är mellan 18 och 64 år finns ingen allmän rekommendation om att ta ytterligare en påfyllnadsdos. Detta eftersom denna åldersgrupp bedöms ha ett gott skydd efter tre doser vaccin. Regionerna ska dock se till att alla i denna åldersgrupp har möjlighet att vaccinera sig om de vill.

− Det viktigaste för yngre är att man tar de tre doser som rekommenderas. Men personligen ser jag inga nackdelar med att man tar ytterligare en dos. Riskerna med en covid-19-infektion är klart högre än riskerna med vaccination, säger Magnus Gisslén.

Men många i denna åldersgrupp undrar nog hur de ska göra. Hur ska man tänka?

− Det är en avvägning. Det är en stor skillnad mellan att vara 18 och 64 år. En frisk 18-åring behöver kanske inte skynda sig att ta en påfyllnadsdos medan de som är runt 60 år kanske ska fundera en extra gång. Jag tycker inte att det finns skäl nog att ge en allmän rekommendation om en påfyllnadsdos till yngre, har man tagit tre doser vaccin så är risken att bli allvarligt sjuk låg och det är också många i denna åldersgrupp som nyligen har haft covid-19.

Magnus Gisslén menar att man ska också komma ihåg att vaccinationerna minskar risken för att få besvärliga symtom även om de inte är så allvarliga att de kräver sjukhusvård.

− Även risken för långdragna besvär minskar. Det finns alltså många goda skäl för att ta en påfyllnadsdos även för personer under 65 år. Men för att sammanfatta det hela; ju äldre man är desto viktigare är det med en påfyllnadsdos.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Personer som är 65 år och äldre: Rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos.
  • Personer som bor på särskilt boende för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst: Rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos.
  • Personer från 18 år i riskgrupp: Rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos. (Till exempel personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdomar, personer med Downs syndrom och gravida.)
  • Personer mellan 18 och 64 år: Får ta en ytterligare påfyllnadsdos om de vill. Folkhälsomyndigheten har dock ingen allmän rekommendation för denna åldersgrupp.
  • Barn från 12 år: Rekommenderas en grundvaccination med två doser. Ingen ytterligare dos rekommenderas.

Föregående artikel Antalet nya fall av apkoppor minskar i Europa
Nästa artikel Ny behandling tillgänglig mot svår lungcancer