Antalet nya fall av apkoppor minskar i Europa
Patient med apkoppor. Foto: Istock

Antalet nya fall av apkoppor minskar i Europa

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, tyder nya siffror på ett sjunkande antal fall av apkoppor i Europa.

30 aug 2022, kl 13:30
0

Annons

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, minskade antalet nya inrapporterade fall av apkoppor globalt med 21 procent förra veckan jämfört med veckan innan. Denna minskning kan vara ett tidigt tecken på ett sjunkande antal fall i Europa, skriver organisationen.

Även den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste veckorapport tyder på att antalet nya fall per vecka nu är något lägre än vid toppen i juli. Från och med starten av det aktuella utbrottet fram till den 29 augusti har EU/EES-länderna rapporterat totalt 18 072 fall.

I Sverige hade fram till den 25 augusti totalt 154 fall av apkoppor rapporterats.  Folkhälsomyndigheten bedömer att spridningen i Sverige fortsätter. Ökningen av antalet nya rapporterade fall har de senaste veckorna dock stannat av även här.

Antalet fall av apkoppor ökar i USA

Samtidigt som det ser ut som utbrottet skulle kunna vara på väg bromsa in i Europa rapporterar andra länder i världen en ökning av antalet fall. Enligt WHO ses den största ökningen i USA. Två länder, Iran och Indonesien, rapporterade också nyligen sina alla första fall av apkoppor.

Både ECDC och WHO konstaterar att det nuvarande utbrottet av apkoppor fortsätter att vara dominerande bland män som har sex med män. Det vanligaste överföringssättet av sjukdomen är också fortsatt genom sexuella kontakter.

Ändrad vaccinrekommendation

Nyligen kom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA med en ny rekommendation gällande vaccinering mot apkoppor. Till skillnad från tidigare, då endast personer som varit utsatta för smitta rekommenderades vaccination, kan numera även de som har hög risk att bli smittade vaccineras i förebyggande syfte.

Strax efter EMA:s beslut ändrade även Folkhälsomyndigheten sin rekommendation, vilket Läkemedelsvärlden har rapporterat om.