Fler personer erbjuds vaccin mot apkoppor
3D-illustration av Mpox-virus. Foto: Istock

Fler personer erbjuds vaccin mot apkoppor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin även till personer med påtagligt hög risk att utsättas för viruset.

25 aug 2022, kl 14:11
0

Ett nytt dossnålare vaccinsätt, som nyligen rekommenderades av EU:s läkemedelsmyndighet EMA, gör att fler personer i Sverige kan erbjudas vaccin mot apkoppor.

Enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndighetens kan nu även personer med en påtagligt hög risk att utsättas för viruset få vaccin som förebyggande behandling, så kallad preexpositionsprofylax. Tidigare har vaccinet endast erbjudits till personer som har varit exponerade för smittan.

– Det är glädjande att vi nu kan rekommendera även en bredare användning och att fler personer kan få förebyggande behandling. Även om vi fortsatt har en brist på vaccin mot apkoppor kan fler nu erbjudas vaccination, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Vaccin mot apkoppor räcker till fler

Det nya dossnålare sättet innebär att man ger vaccinet intradermalt, vilket betyder att man ger det alldeles under hudens yttersta lager. Vaccinet är egentligen godkänt att ges subkutant, under huden. Intradermalt räcker det med en dos på 0,1 ml medan subkutan vaccinering kräver en dos på 0,5 ml.

Detta nya vaccinationssätt innebär att det vaccin som Sverige har fått av EU:s beredskapsmyndighet Hera kan räcka till fler än de 1 500 personer som man först hade räknat med.

Den grupp som bedöms ha en påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus är för närvarande män som har sex med män och som har många sexuella kontakter. Alla som riskerar att exponeras för apkoppor kan i nuläget inte erbjudas vaccin då tillgången fortfarande är begränsad. Det är läkare på mottagningar där vaccinet finns tillgängligt som avgör vilka personer som ska få vaccin.

– Det är den behandlande läkaren som bäst kan bedöma individens behov av vaccination, i enlighet med aktuell prioriteringsgrund från Folkhälsomyndigheten, säger Karin Tegmark Wisell.

Inte använts brett mot apkoppor

Det vaccin som används är från början framtaget mot smittkoppor, men har nyligen godkänts i EU även mot apkoppor. Det har dock hittills inte använts brett mot apkoppor och det är därför inte klarlagt hur effektivt det faktiskt är mot sjukdomen. Vaccinet går under namnet Imvanex i EU och Jynneo i USA.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att det inte räcker med enbart vaccin för att bromsa utbrottet i Sverige. Även andra smittskyddsåtgärder, som tidig testning vid misstanke om att man har blivit utsatt för smitta, förhållningsregler samt smittspårning vid konstaterade fall, är viktiga.

– Inte minst krävs en medvetenhet om att den här sjukdomen finns och sprids, och att många sexuella kontakter ökar risken att bli smittad, säger Karin Tegmark Wisell.