Annons
Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv

Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv

Stockholm öppnar ny mottagning. Ökad efterfrågan en orsak. Men tillgången varierar över landet.

26 maj 2023, kl 13:00
0

Annons
Jukka Aminoff

Jukka Aminoff
Foto: Pierre Aminoff

Jon Gjønnes

Jon Gjønnes. Foto: anna@mandalaya.se/RFSL

Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv. Idag står 550 Stockholmare i en halvårslång kö för att få behandlingen, så kallad preexpositionsprofylax, Prep, mot hiv.

Idag är det bara Venhälsan vid Södersjukhuset som erbjuder behandlingen.

Från och med halvårsskiftet ska även Karolinska universitetssjukhuset Huddinge erbjuda behandlingen enligt avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, skriver Vårdgivarguiden.

Under hösten ska regionen också utreda om vårdgivare inom Vårdval sexuell hälsa ska få erbjuda Prep.

Fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv

Jon Gjønnes är verksamhetsansvarig hiv/STI-prevention vid RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Han välkomnar beskedet att fler ska få behandlingen Prep som skyddar mot hiv.

– Vi är väldigt positiva till att ytterligare en mottagning i Stockholm nu får det här uppdraget så att kötiderna kan kortas och personer i behov av Prep snabbare kan få tillgång till det, säger han.

Väntetiden till behandling kan vara upp till vårdgarantins 90 dagar. Kan inte den egna regionen hålla tidsgränsen går det att få remiss till annat landsting.

Jukka Aminoff är seniorrådgivare för Riksförbundet Noaks Ark. Han har arbetat med frågor kring Prep under lång tid.

– Långa väntetider kan i värsta fall betyda att personer hinner få hiv under under kötiden.

Prep är ett billigt sätt att skydda mot hiv

Hivvårds-veteranen poängterar att Prep också är ett billigt sätt att minska hivspridning.

– Läkemedlet kostar inte mycket, särskilt som det idag finns generika. Jämför det med livskostnaden för en ung människa som behöver ta läkemedel och leva med hiv resten av sitt liv. Därför vill vi inte att det ska finnas köer.

År 2020 gjorde RFSL en kartläggning av hur det ser ut över landet. Region Stockholm hade då ett års kö på 750 personer och Skåne ett halvt års kö på 100 personer.

Pandemin minskade möjligheten att få Prep. Sju regioner svarade att den påverkade tillgängligheten.

Storstadsregionerna dominerar

Samtliga regioner skriver ut Prep men storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland dominerade, och gör det fortfarande. I övriga regioner varierar antalet behandlade mellan 2 och 50 personer.

Det finns också den privata vårdgivare, cordiscare.se, men då får patienten betala 1800 kronor privat plus läkemedel.

Enligt RFSL finns det regionala skillnader i fråga om hur generös man är i förskrivningen av Prep – vissa regioner är mer restriktiva än andra.

Organisationen överväger att göra en ny kartläggning och även fråga målgrupperna hur de upplever mötet med vården.

Kan användas ”on demand”

Prep tas som en tablett och ingår i läkemedelsförmånen. Behandlingen kan tas dagligen.

Den kan även tas ”on demand”, 2-24 timmar före samlag och därefter en tablett dagligen till och med två dagar efter senaste sexuella kontakten.

Behandlingen rekommenderas främst till män som har sex med män, MSM, och transpersoner som har en betydande risk för att få hiv.

Det kan handla om tillfälliga sexuella kontakter utan kondom med med okänd tillfällig partner, sex i samband med droganvändning eller personer som köper och säljer sex.

– Det finns mängder av skäl som kan göra att man inte skyddar sig själv. Det kan vara livsomständigheter som att man inte kan säga nej till oskyddat sex eller att man tar av andra skäl tappar kontrollen. Men det kan också vara ett informerat val, en praktisk metod för att skydda sig, säger Jukka Aminoff.

Ger en större trygghet

Även heterosexuella och cis-personer med betydande risk för hivsmitta kan få behandlingen. Det kan exempelvis handla om att man reser till länder med hög hiv-prevalens och har tillfälligt sex utan kondom, exempelvis med personer som säljer sex.

Sådana personer som använder droger och säljer sex kan efter individuell bedömning av hivrisk också få Prep.

Personer under behandling kallas till vården var tredje månad. Det tas prover även för andra könssjukdomar än hiv, de kan även få annat stöd som kuratorskontakt och hjälp med drogavvänjning.

Fångar personer med ökad risk

Jukka Aminoff tycker att beskedet från Region Stockholm är glädjande. Nu ska fler få läkemedelsbehandlingen Prep som skyddar mot hiv

– Behandlingen ger en trygghet, man slipper vara orolig efteråt. Dessutom fångar man upp personer med ökad risk för sexuellt överförda sjukdomar, screenar och hjälper dem i de seriösa behandlingsprogram vi har i Sverige, säger Jukka Aminoff.

Skyddet mot hiv är högt men inte 100-procentigt. Det varierar mellan olika studier och olika länder. Enligt Jukka Aminoff är Prep är ett mycket effektivt verktyg för att minska hiv.

Resultaten i Sverige är bra, menar han, tack vare de strukturerade och ambitiösa behandlingsprogrammen.

– Det är mycket bättre än om man köper på nätet eller lånar av kompisar.

”Det är ett paradigmskifte”

Efterfrågan på Prep har ökat mer än förväntat. Jukka Aminoffs åsikt är att det beror på att medvetenheten om att behandlingen finns har ökat.

– Det vi ser är ett paradigmskifte. Man kanske tar behandlingen innan man åker till Barcelona för att festa. Man skyddar sig i stället för att få en livslång infektion i kroppen, säger han och fortsätter.

– Indirekt ökar alltid sådant här när det är sommar och sol, man är utomhus och festar.

Jukka Aminoff anser att stigmat kring hiv har minskat. Det finns behandling, det går att leva med sjukdomen.

– Det är inte lika dramatiskt längre. Dagens unga har inte varit med om att se sina vänner dö i aids som vi gamlingar har.

Läkemedelsbehandlingen Prep skyddar mot hiv

I Sverige och övriga EU-länder godkändes läkemedel Truvada (emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat) för att förebygga hiv 2016.

Behandlingen ska alltid ske parallellt med andra smittförebyggande åtgärder; information om hur olika sexuellt överförbara infektioner smittar, kondomanvändning, råd om riskreducering, stöd och hjälp för drog-avvänjning och eventuellt även kuratorskontakt.

Det är viktigt att ta hivtest inför behandlingsstart och vid receptförnyelse. Om man har hiv och tar Prep finns hög risk för att viruset muterar som leder till resistens.

Personer som behandlas med Prep har hög risk även för andra sexuellt överförbara sjukdomar, och därför ska även sådana prover tas innan man startar behandlingen och när recept förnyas.

Prep kan ge biverkningar som illamående och huvudvärk de första veckorna. De går ofta över efter ett par veckor eller om man avslutar medicineringen.

Behandlingen passar inte alla. Allvarliga biverkningar är ovanliga men Prep kan påverka njurarna, inverka negativt på levern om man har en leversjukdom och leda till mineralförlust i skelettet.

Förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med infektionsklinik och/eller mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Detta enligt Referensgruppen för antiviral terapi, RAV.

I Sverige har omkring 3000 personer fått Prep det på recept vid minst ett tillfälle mellan 2017 fram till maj 2022.

Källor: Södersjukhuset om Prep, RAV:s rekommendation, RFSL om Prep

Föregående artikel Stängt apotek i Västerås får öppna igen
Nästa artikel Nya läkemedlet mot blodsjukdom dras tillbaka