Annons

Månads arkivering mars 2010

Bulgariens hälsominister avgår efter Tamifluaffär

0

För att säkerställa tillgången på det antivirala medlet Tamiflu i landet såg Bulgariens hälsominister Bozhidar Nanev till att skriva kontrakt med tillverkaren Roche. Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters åtalas nu ministern för att ha i och med det ha slösat med landets tillgångar.

Åklagarna menar att Nanev slösat bort drygt 1,67 miljoner dollar av statens pengar eftersom han hade kunnat kommat billigare undan om Tamiflu hade köpts från brittiska myndigheter istället. Nanev har nu lämnat sin ministerpost men nekar till att han skulle vara skyldig till brott.

Åtalet ses som en del i det bulgariska arbetet med att rensa upp landet från korruption. Om Nanev döms kan han få upp till tio år i fängelse.

Apoteksgruppen utökar i ledningen

0

Den statliga småföretagarkedjan Apoteksgruppen har rekryterat ytterligare folk till ledningsgruppen. Apotekaren Birgitta Lange Sjöblom som närmast kommer från Apoteket AB där hon har varit processägare för receptexpeditionsprocessen, blir kvalitetschef. Hon har tidigare arbetat på Pharmacia och Kabi Pharmacia.

Eva Thorén Hultman från Vi-butikerna blir varuförsörjningschef. Hon har tidigare erfarenhet från Unilever och Carlsberg.

Nytt it-stöd får okej

0

Företagets system Pharma Suite har fått klartecken av Apotekens Service AB och kan från och med den 15 april börja användas i produktion. Sedan tidigare har Pharma Solution ett godkänt receptexpeditionssystem som de utvecklat tillsammans med Åhléns för deras två befintliga apotek.

Förutom Åhléns har Apotek Hjärtat, Foxfarmaci och Ica:s apoteksverksamhet Cura avtal med Pharma Solutions.

Patienter till prövningar hittas på Facebook

0

Det är inför en klinisk fas II-studie som drivs inom ramen för HIV Vaccine Trials Network, HVTN, i USA som de sociala medierna hamnat i fokus. HVTN finansieras av det nationella institutet för infektionssjukdomar och allergi, NIAID och just nu söker de efter 1300 HIV-negativa homosexuella män.

Den kliniska studien involverar två vaccinkandidater som utvecklats vid NIAID:s vaccin forskningscenter. Deltagarna kommer att ges en serie med tre immuniseringar med ett rekombinant DNA-baserat vaccin under åtta veckor. Därefter får de en singeldos av ett vaccin som bygger ett försvagat adenovirus typ 5, ett vanligt förkylningsvirus som ska aktiveras immunförsvaret. Med studien ska forskarna se om vaccinet kan minska risken för männen att infekteras av hiv.

För att hitta intresserade studiedeltagare har HVTN haft annonskampanjer på bland annat Facebook och andra webnätverk som besöks av homosexuella män rapporterar Pharmatimes. De har också använt sig av sajter för jobbrektytering för att hitta personer som kan passa in i studien och som bor nära något av de 13 aktuella prövningsställena. Från HVTN säger man att utfallet hittills har varit väldigt bra eftersom man möter målgruppen där de är.

Branschkod för farmacevter på gång

2

I och med att apoteksmarknaden omreglerats och nya apotek etablerats har önskan om en svensk GPP hörts från flera håll. På initiativ av Andreas Furängen, vd för Apotekarsocieteten, har ett första steg mot en svensk GPP nu tagits. Tillsammans med representanter från bland annat Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och branschorganisationen Sveriges Apoteksförening hoppas han kunna formulera ett gemensamt dokument.

Den 7 april ska gruppen ha sitt första möte och diskutera målsättningar och förutsättningar.
– Det finns en massa lagar och regler att följa men det är också viktigt att se vad dessa innebär i praktiken, speciellt i en ny bransch. Det gäller att sätta en svensk standard för farmacevter och apoteksverksamhet, säger Andreas Furängen.

 Tanken med branschriktlinjerna är att skapa ett dokument över vad som förväntas av farmacevter och apoteksverksamhet, något som läkemedelsansvariga på apoteken kan använda som stöd i det dagliga kvalitetsarbetet. Som grund för arbetet kommer den internationella varianten av GPP som formulerats av International Pharmaceutical Federation, FIP i början av 90-talet att ligga.

 Att branschen finns representerad i ett sådant arbete är självklart menar Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.
– Vi som branschrepresentanter kommer naturligtvis att ta ett stort ansvar i frågan och ser positivt på initiativet, säger han.

Även från Läkemedelsverket tycker man att det är bra att det kommit initiativ till gemensamma riktlinjer för apotekspersonal.
– Initialt när en ny bransch tar form är det många frågor som ska lösas och jag tror att det är bra med ett forum för kvalitetsfrågor. I våra föreskrifter framgår att apoteken ska bedriva egenkontroll men anger inte i detalj hur en sådan ska vara utformad. Det är ett område där diskussioner mellan de olika apoteksaktörerna kan bidra till en hög och jämn kvalitet över hela apoteksväsendet, säger Gert Ragnarsson, direktör för Tillsyn och vetenskaplig information på Läkemedelsverket.

Han är en av dem som tillsammans med bland andra Astrid Kågedal internationell bevakare på Apoteket AB och Amadou Jallow, läkemedelsansvarig på Åhléns som kommer att vara med vid det första mötet. Om arbetet resulterar i ett dokument kommer det i sig inte innebära några stora förändringar i vardagen, i alla fall inte enligt Johan Wallér. Han tror att mycket av det som kommer att finnas i ett GPP-dokument är sådant som redan är verklighet och att implementeringen inte kommer att bli en stor utmaning.
– Jag tror vi kommer att märka att många av de saker vi tycker är viktiga redan görs ute på apoteken men vi behöver sätta ord på det. Sen kommer vi behöva marknadsföra det utåt så att det blir en självklarhet för de anställda.

Startskott för Kronans Droghandels första nya apotek

0

Apotekskedjan Kronans Droghandel som tillsammans med Kooperativa Förbundet, KF, köpte 171 av de apotek som såldes av staten börjar nu sin nyetablering. På tisdagen öppnar de sitt första apotek som inte tidigare tillhört Apoteket AB.

Det nya apoteket ligger i anslutning till en Coop Forum butik i Stockholmsförorten Bromma i en lokal på 169 kvadratmeter. Apoteket blir det första som ska öppnas i anslutning till Coop stormarknader säger vd Cecilia Marlow i ett pressuttalande.

Antibiotika kan rädda hivpatienter menar forskare

0

En stor del av insatserna på läkemedelssidan för personer som drabbas av hiv handlar om att ge dem antiretrovirala medel. Dessa kan förlänga livet väsentligt för många drabbade. Men att ge personer som nyligen fått sin hiv diagnos antibiotika, skulle kunna spara ännu fler liv. Det menar forskare från Storbritannien, Uganda och Zimbabwe i en artikel i Lancet.

I sin studie har de sett att en stor andel av hivpatienterna i Uganda avlider redan under de första veckorna med hivdiagnosen. Orsaken är att det försvagade immunförsvaret leder till att de under det tidiga sjukdomsstadiet blir infektionskänsliga och avlider av annars relativt harmlösa infektioner. Tidigare studier har visat att så mycket som en fjärdedel av hivpatienterna i Afrikanska sub-Sahara som börjar en antiretroviral behandling dör under det första året.

Om personer med mest nedsatt immunförsvar får ett tillägg av antibiotikumet co-trimoxazol kan däremot många liv sparas menar artikelförfattarna. I sin studie av 3 179 ugandiska patienter såg de en minskning i dödstal med 59 procent under de första tolv veckorna och 44 procent mellan den 12 och 77 veckan. Förutom att förebygga bakterieinfektioner hos hivpatienterna hade antibiotikabehandlingen ytterligare en positiv effekt. Den visade sig minska incidensen av malaria med en fjärdedel.

Författarna menar att dessa relativt billiga antibiotika saknas i många
av de hivdrabbade länderna trots att behandlingen rekommenderas av WHO.
De uppmanar till en handlingsplan för att göra dessa läkemedel mer
tillgängliga till behövande.

P-pillret Yasmin uppdateras om risk för ventrombos

1

Det är resultatet från två epidemiologiska studier som undersökt sambandet mellan p-piller och ökad risk för venös tromboembolism, VTE, som uppmärksammat risken. Yasmin som innehåller drospirenon och etinylestradiol, har i studierna visat sig ge liknande risk som kombinations p-piller med levonorgestrel.

Bayer, som tillverkar Yasmin, har meddelat att de kommer att uppdatera produktinformationen på den europeiska marknaden. Företaget har tidigare blivit anklagat i Kanada för att inte ha informerat tillräckligt om riskerna för VTE vid användning av p-pillerna Yasmin och YAZ.

Ingen fara använda Rotarix

0

Det var i förra veckan som det uppmärksammades att vaccinet Rotarix från Glaxosmithkline mot rotavirus innehöll DNA från viruset PCV1, porcint circovirus1. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gick ut med en uppmaning till vårdpersonal att inte tillfälligt inte använda vaccinet. Det europeiska EMA meddelade att man skulle granska de uppgifter och data som kommit in, vilket man nu gjort.

EMA:s expertkommitté för humanläkemedel, CHMP, anser inte att det förekommer någon risk med att använda vaccinet. De meddelar att de inte rekommenderar några restriktioner för användandet men att de kommer att fortsätt att följa ärendet.

Tillverkaren GSK uppger att man inte vet hur virus-DNA kommit in i vaccinet men att de utreder saken. Rotarix används till barn för att vaccinera mot rotavirus som ger upphov till svåra diarréer. Det används till största delen i tredje världen.

Målinriktad behandling ökar överlevnaden

0

Det är läkare vid kirurgklinikerna i Kalmar län som följt omkring 550 kvinnor som drabbats av spridd bröstcancer i en retrospektiv studie. Slutsatserna är att överlevnaden ökat överlag i takt med att nya behandlingar introducerats. Den största förbättringen gäller kvinnor som insjuknat i den mest aggressiva formen av tumör, så kallad grad 3, med ett överuttryck av HER2-genen.

Marie Sundquist vid länssjukhuset i Kalmar är en av läkarna bakom studien. Hon presenterade nyligen resultaten vid den europeiska bröstcancerkonferensen EBCC i Barcelona.
– För de 288 kvinnor med den mest aggressiva tumörformen ökade mediantiden för överlevnad från 10 månader under perioden 1985 till 1990 till 17 månader för perioden 2000 till 2004, säger hon.

För kvinnor som haft en HER2-positiv tumör, vilket är omkring 15 procent av fallen, har överlevnaden ökat allra mest. En tydlig skillnad syntes efter att målinriktad behandling med antikroppen Herceptin (trastuzumab) infördes. Sedan 2000 ges det som tilläggsbehandling efter operation.
– Den femåriga överlevnaden har ökat från tre till 20 procent i den här gruppen vilket är en stor förbättring som kan kopplas till den målinriktade behandlingen, säger Marie Sundquist.

Dödligheten i den aggressiva formen av bröstcancer är omkring 96 procent och enligt Marie Sundquist leder behandling med trastuzumab till en stor skillnad.
–  Det här är visserligen dyra läkemedel men man måste tänka på att de flesta av patienterna mår så bra att de kan arbeta så även samhällsekonomiskt är det positivt.

Marie Sundquist och hennes kollegor ska nu gå vidare med materialet och göra genetiska analyser. På så sätt ska de undersöka om det finns vissa markörer som kan kopplas till de kvinnor som svarar extra bra på behandlingen.
– Framtidens behandling ligger i de målinriktade terapierna. Genom att koppla behandlingssvar till olika genetiska varianter kan vi göra det ännu bättre.

Konflikten om Hjärtat löstes med pengar

0

Konflikten mellan apotekskedjan och vårdbolaget om Apoteket Hjärtats registrering av namnet till EU:s varumärkesmyndighet är nu över.

Vårdbolaget
lämnade strax före jul in en invändning mot apotekskedjans varumärkesregistrering, vilket ledde till att den fördröjdes.
? Vi har nått en överenskommelse kring samexistens som innebär att vi nu kan få vår registrering godkänd utan vidare fördröjning, säger Charlotte af Klercker, Apoteket Hjärtats presschef.

Överens blev
de två parterna genom att apotekskedjan lämnat en donation, på en okänd summa, till en stiftelse som ägs av vårdbolaget Mitt Hjärta. Stiftelsen ska ägna sig år folkhälsofrågor.
Det är inte fråga om något samarbete mellan de två i stiftelsen, den drivs av vårdbolaget.
? Men arbetet i den ligger ju nära våra frågor, säger Charlotte af Klercker.

Apoteket blir grossist

0

Apoteket AB har beslutat bygga en egen grossistfunktion och har skrivit ett så kallat intentionsavtal med Schenker Logistics AB som ska sköta lagerhanteringen.

Grossistdelen
ska enligt planen vara i drift till 1 juli och kommer till en början vara inriktad på egenvårdssortimentet.
Apoteket ska även framöver samarbeta med KD och Tamro när det gäller övriga delar av sortimentet, men avtalet med Tamro för distribution av handelsvaror går ut i sommar.

Högskoleverket har fel menar kritiker

0

Det är i en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning som Andreas Furängen tillsammans med Fred Nyberg, dekanus och Erik Björk prodekanus vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala kritiserar HSV för att än en gång ha gjort en missvisande prognos vad gäller yrkets framtid i Sverige.

Omregleringen
med snart kanske 1500 apotek och stora pensionsavgångar, rekrytering till industrin och en europeisk arbetsmarknad är några argument som det tre skribenterna anser visar hur fel HSV:s dystra prognos är.

Stockholmsvården bryter mot patientdatalagen

0

När den gemensamma journalföringen infördes i Stockholms läns sjukvårdsområde i juni förra året beslutade styrelsen att uppgifter i läkemedelsjournalen och viktig medicinsk information inte skulle kunna spärras.
? Chefsläkarna såg det som en intressekonflikt mellan det medicinska säkerhetstänkandet och patientens rätt till konfidentialitet och beslutade att pröva möjligheten att inte göra det möjligt att spärra de här uppgifterna, säger Bo Vikström överläkare och systemägare för det gemensamma journalsystemet Takecare.

Men efter
att en anmälan kommit till Datainspektionen, som nu slagit fast att det strider mot lagen, och sjukvårdsområdets policygrupp studerat patientdatalagen ska spärrmöjligheten införas.
När det gäller läkemedelslistan finns sedan början av februari spärrmöjligheten. Men den är ännu inte i bruk.
? Policygruppen vill att spärrfunktionen görs tydligare med en bättre signalering till läkaren att det finns spärrad information, säger Bo Vikström.
Men i juni räknar han med att funktionen för läkemedel ska vara igång.
När det gäller möjligheten att spärra viktig medicinsk information kommer det att ta längre tid.
? Det är en mycket större fråga och gäller till exempel information om blodsmitta eller om en patient bär på multiresistenta bakterier för att bara nämna ett par. Här är ju problemet att vi kan spärra sådant som äventyrar säkerheten för andra patienter och medarbetare, menar Bo Vikström.
Idag går det inte att spärra den informationen i journalsystemet men möjligheten utreds.
? Och det kommer att gå, försäkrar Bo Vikström.

Här gäller dock
samma som för läkemedelslistan att policygruppen vill att det klart signaleras att det finns spärrad information.
När den funktionen införs är oklart, men i slutet av juni ska Stockholms läns sjukvårdsområde komma in med en plan till Datainspektionen om när och hur den funktionen är tänkt att bli.
Men inte förrän till sommaren är det möjligt för en patient att få information om läkemedel spärrad. Hur länge det dröjer när det gäller viktig medicinsk information är ännu inte klart.

Den 1 juli 2008
kom den nya patientdatalagen som gjorde det möjligt för olika vårdgivare att ta del av varandras patientjournaler, så kallad sammanhållen journalföring. Enligt lagen ska patienten informeras om vad det innebär och samtidigt möjlighet att säga nej till att hela eller delar av dokumentationen blir tillgänglig för andra vårdgivare.
Stockholms läns sjukvårdsområde ansvarar för landstingets psykiatri, beroendevård, rättspsykiatri och primärvård.

Regeringen halverar förmånsnämnd

0

Den 15 april slutar Axel Edling som ordförande i läkemedelsförmånsnämnden. Hans efterträdare blir Stefan Lundgren som nu är generaldirektör för SCB, Statistiska Centralbyrån.

Förutom
nytt ansikte på ordförandeposten blir det tre nya ledamöter i nämnden. De är Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting, Mats Bojestig som är detsamma i Jönköpings läns landsting och Gunnar Persson i Norrbottens läns landsting.
Från att tidigare inte ha haft någon representation alls i nämnden representeras nu landstingen av tre ledamöter. Eftersom regeringen också beslutat banta nämnden från tidigare 11 ledamöter till dagens sex ordinarie betyder det att landstingen får stor makt i det beslutande organet.

Enligt Sofia Wallström på socialdepertementet är skälet till att regeringen bantar totalen att den medicinska och farmakologiska kompetensen knyts till myndigheten. Fem läkare och en sjuksköterska försvinner liksom två ekonomer.
? Man ska komma ihåg att läkemedelsförmånsnämnden i sin nuvarande storlek bildades 2002 och då fanns knappt själva myndigheten.
? Nu finns en myndighet med expertis och spetskompetens med helt annan storlek. Så ser man det totalt har myndigheten blivit betydligt större.
Läkemedelsförmånsnämnden är nu till sin sammansättning och storlek densamma som  tandvårdsnämnden.

Förutom de
tre landstingsrepresentanterna sitter Christina Bergdahl,ordförande i Blodcancerföreningen, Per Carlsson,professor i hälsoekonomi och Rune Dahlqvist, professor och överläkare i klinisk farmakologi kvar.
? Jag är väldigt glad att tre ledamöter med viktig kompetens sitter kvar i den nya nämnden, säger Gunilla Hulth-Backlund, TLV:s generaldirektör.
? Det är ju skarpa beslut vi tar så det får inte bli för stora hack i praxis. Det här säkrar en kontinuitet i våra beslut.
Hon menar inte att landstingens makt över nämnden blir så mycket annorlunda eftersom många av de läkare som tidigare satt med i nämnden var anställda av landstingen.
? Och två av de nya ledamöterna Catarina Andersson Forsman och Mats Bojestig,är läkare i botten.
Gunilla Hulth-Backlund säger att förändringen ska ses i sken av att man nu knyter den medicinska kompetensen till myndigheten och att den ska användas i själva beredningsprocessen.
? Idag är vi runt 60 personer på TLV, när vi startade 2002 var man 15.
Med en ny mindre nämnd kommer arbetsprocesserna att bli effektivare, menar Gunilla Hulth-Backlund.

Patienter kräver tvingande försäkring

0

Visserligen handlar det om ganska få läkemedel, men Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att företag som säljer läkemedel i Sverige också ska tvingas med i branschens Läkemedelsförsäkring.
? När det finns utbytbara preparat är det ju TLV som bestämmer vilket läkemedel du som konsument ska behandlas med, konstaterar Berndt Nilsson förbundets ordförande.
? Som konsument kan du inte styra över det här, eftersom du inte kan välja att byta till ett annat utbytbart och betala mellanskillnaden. Utan då måste stå för hela kostnaden själv.
Därför borde det, anser förbundet, vara obligatoriskt att alla läkemedel som finns på marknaden också ingår i läkemedelsförsäkringen.