Månads arkivering juni 2012

Renovering pågår

Vi har paus i nyhetsrapporteringen över sommaren men återkommer med ny kraft och med en alldeles ny sajt i augusti. På nya lakemedelsvarlden.se kommer du som läsare att hitta de senaste nyheterna, de djupgående reportagen, intressanta bloggar och analyser. Du kan läsa mer om vår digitala satsning här.

Fram till vecka 34, när den nya sajten drar igång, är du välkommen att ta del av artiklarna i vårt nyhetsarkiv. Du som prenumerant kan också läsa om härvan med läkemedel till äldre, vaccinrädslan och hur tolv myndigheter ska förvandlas till fyra.

Vi ser fram emot en spännande höst med mycket som händer inom läkemedelsområdet. Men fram till dess önskar vi en riktigt skön och bra sommar!

Biverkningar kan rapporteras via sjukvårdens egna system

0

Idag rapporteras biverkningar via en pappersblankett eller ett webbformulär. Nu har Läkemedelsverket efter ett regeringsuppdrag gjort en förstudie om hur rapporteringen skulle kunna ske elektroniskt.

Genom att använda den befintliga nationella Tjänsteplattformen för IT-system inom vård och omsorg behöver kommuner, landsting och andra intressenter bara koppla upp sig mot den. Det kräver dock ett samarbete mellan Läkemedelsverket, sjukvårdshuvudmän och deras systemleverantörer, skriver Läkemedelverket i ett pressmeddelande. Man rekommenderar ett pilotprojekt på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral.

– Biverkningsrapportering görs inte så ofta av den enskilde förskrivaren och rapporteringen måste därför vara enkel att utföra. Rapportering är viktig och får inte utebli på grund av att den upplevs som krånglig. Sjukvårdspersonalen har länge efterlyst ett enklare system för biverkningsrapportering, säger Kerstin Jansson, enhetschef på enheten för farmakovigilans vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket är enligt den Nationella läkemedelsstrategin huvudansvarig för att göra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar möjlig.

Amerikansk kedja köper in sig i Boots

0

USA:s största apotekskedja Walgreens köper de 45 procenten av Allliance Boots för 6,7 miljarder dollar, nästan 50 miljarder kronor, uppger företaget i ett pressmeddelande. I och med köpet förenas USA:s och Europas största apoteksbolag.

Walgreens har också möjlighet att köpa de resterande 55 procenten av Alliance Boots inom tre år.

Danskt bolag ska utveckla vaccin för USA

0

Det danska läkemedelsbolaget Bavarian Nordic har tecknat ett avtal med National institutet of allergy and infectious diseases, NIAID, om att utveckla vaccin som ska användas vid ett eventuellt virusrelaterat terrordåd.

Kontraktet, som är värt 4,4 miljoner dollar (cirka 30 miljoner kronor), sträcker sig över två år. Då ska företaget fokusera på den prekliniska utvecklingen av vaccin som ska påskynda kroppens immunförsvar efter att ha utsatts för avsiktliga utsläpp av patogener som anses vara ett hot mot folkhälsan. Företaget ska främst fokusera på det som amerikanska myndigheter anser vara den största hälsofaran, som smittkoppor och Marburgvirus som ligger bakom blödarfeber.

Om Bavarian Nordic lyckas med vaccinkandidaterna kan avtalet förlängas och då innefatta kliniska fas I-studier. Avtalet värderas då till mer än 100 miljoner kronor.

Vaccinering mot rotavirus säkert och effektivt

0

Vaccination mot rotavirus skulle enligt danska Socialstyrelsen minska insjuknanden med 30 000, läkarbesöken skulle bli 9 000 färre på ett år och sjukhusinläggningarna minska med 1.100. Enligt studien är också vaccination mot rotavirus både säkert och effektivt och skulle enkelt kunna ingå i det danska barnvaccinationsprogrammet.

Men i Danmark
liksom bland annat Norge och Sverige har myndigheterna ännu inte fattat något beslut. Världshälsoorganisationen WHO uppmanade 2007 rotavirusvaccination också i Europa. Sedan dess har bland annat Finland, Belgien och Luxemburg infört allmän vaccinering. Några länder har beslutat att inte införa vaccinering, medan andra som till exempel Sverige ännu inte fattat något beslut.

I Sverige
vårdas tre till fem barn per 1000 barn under fem år varje år på sjukhus för rotavirusdiarré. Det är ytterst sällsynt i länder som Sverige och Danmark att barn dör på grund av rotavirus.

Novartis snart störst

0

Enligt läkemedelsanalysföretaget EvaluatePharma kommer det att ske stora förändringar inom läkemedelsindustrin de närmaste sex åren. Skälet till förändringarna är de bland annat patentutgångarna som enligt EvaluatePharma innebär att Pfizer kommer att halka ned från sin plats som största läkemedelsföretag till förmån för Novartis.

Enligt analysen
kommer marknaden för receptbelagda läkemedel för det största 500 läkemedels- och bioteknikföretagen att växa med 3,1 procent per år mellan 2011 och 2018 för att nå 885 miljarder dollar 2018. Under samma period räknar EvaluatePharma med att företagen kommer att förlora mer än 290 miljarder dollar på patentutgångar.

I tävlingen
om att vara största företag, i fråga om totalförsäljning av receptbelagda läkemedel, kommer Novartis enligt analysen att gå förbi Pfizer med en omsättning på 51,3 miljarder dollar 2018. Pfizer kommer som god tvåa. Sanofi och GlaxoSmithKline kliver också upp ett par pinnhåll på stegen, medan Roche och Merck och Astrazeneca backar.

Det snabbast
klättrande företaget är Gilead Sciences som under den här perioden beräknas bli det femtonde största företaget med en försäljning på 15,1 miljarder dollar 2018.

Kritik mot nya dosrecept

0

Kritiken mot de nya dosrecepten har varit kraftfull. Lena Hjelmerus som är medicinskt ledningsansvarig för drygt 2000 multisjuka på äldreboenden i Stockholms läns landsting, beskriver, liksom många andra kritiker, det nya verktyget som en katastrof.
? Vi såg verkligen fram mot det nya ordinationsverktyget Pascal i förhoppning om att det skulle vara säkrare och bättre än det tidigare.
? Vad jag inte kan förstå är varför man inte körde en pilot och hämtade in synpunkter innan man körde ut det i nationell skala, säger Lena Hjelmerus.
Verktyget är främst ett system för leverens och beställning av läkemedel.
? De som tagit fram det har inte förstått att dosreceptet ofta används som ett meddelande till andra om vilka mediciner patienten har, till exempel om en patient ska till akuten säger Lena Hjelmerus.

Lena Hjelmerus
kritik handlar främst om att de doskort som skrivs ut, för att till exempel följa med en patient, innehåller en mängd otydlig information.
? På de utskrivna dosrecepten är det svårt att till exempel utläsa om ett läkemedel är utsatt eller om det är en pågående behandling men att receptet är slutexpedierat.
Kritiken mot Pascal har främst varit den dåliga och svårtydda layouten på dosrecepten samt att de innehåller allt för mycket information som inte är användbart.

Framtagandet av det
nya ordinationsverktyget för dosläkemedel och utvecklingen av ett nytt nationellt dosreceptregister har drivits som ett gemensamt projekt av center för eHälsa i samverkan, företaget Inera AB, Apoteket AB och Apotekens Service AB.
Anna-Karin Swärd som är projektledare för Apotekens Service räkning säger att man nu börjat anpassa verktyget efter förskrivarnas rutiner.
? Den främsta kritiken var att det fanns alldeles för mycket information, till exempel om utsatta läkemedel som var svårtytt.
Nu ska det inte längre finnas information på dosrecepten om utsatta och utgångna läkemedel.
? I och med att den informationen försvinner så kommer många av klagomålen att försvinna, hoppas Anna-Karin Swärd.

Förändringen av
rutinerna för ordination och expedition av dosläkemedel har tagits fram bland annat för att förskrivare ska få en bättre bild av patienternas läkemedelsintag, men syftet har också varit konkurrensutsättningen av själva dosproduktionen.
Den har tidigare helt legat hos Apoteket AB men är nu konkurrensutsatt. Alla dosrecept har nu förts över till apotekens Services nationella dosregister.

Regeringen vill ha två nya myndigheter

0

Det kan tyckas rimma illa med utredaren Stefan Carlssons utredning att kort efter att den blivit klar komma med förslag på ytterligare myndigheter.

Regeringen vill
att det inrättas en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten som ska få namnet Inspektionen för vård och omsorg inrättas för att tillsynsarbetet ska stå självständigt från till exempel kunskapsutveckling.
Förutom den här nya myndigheten vill Socialdepartementet också att Apotekens Service blir en myndighet 2014.

Plötsligt har vi alltså 14 myndigheter
istället för tolv, vilket är stick i stäv med intentionerna i Statens vård- och omsorgsutredning.

Enligt Anders Gustafsson
pressekreterare på Socialdepartementet ska de här två förslagen ses som parallella spår till den utredningen. De här två idéerna har funnits länge inom departementet och därför har man, enligt Anders Gustafsson, valt att gå vidare med dem.
Trots en utredning som alltså är inne på ett annat spår.

Roche köper Alzheimerskandidat

0

Roche Genentech kommer att betala åtminstone 418 miljoner dollar för AC Immunes anti-Tau antikroppar som befinner sig i klinisk utveckling.

Affären är den
andra mellan de två företagen; tidigare har Roche förvärvat rättigheterna till crenezumab, utformat för att binda till beta-amyloid som orsakar plack i hjärnan vilket är kopplat till Alzheimers sjukdom.
Vissa forskare tror att Tau protein kan vara en andra viktig orsak till sjukdomen, eftersom det bildar tvinnade fibrer och trassel i hjärncellerna.

EU satsar på vacciner

0

BioVacSafe är ett forskningssamarbete mellan industri och akademi från hela Europa som startade i mars i år. Syftet med samarbetet är att utveckla nya vacciner som ska vara säkrare och mer effektiva än dagens.

Under en femårsperiod kommer 30, 2 miljoner euro att satsas på projektet varav 17,5 miljoner kommer från EU-programmet Innovative Medicines Initiative, IMI.
?I ett första steg handlar det om att utveckla immunologiska biomarkörer som kan fungera som varningssignaler för vacciner som riskerar att bli överreaktiva. Vi vill också öka möjligheterna för att kartlägga vacciners biverkningar, samt att undersöka hur vacciner kan samverka med immunsystemet, speciellt när det kommer till inflammatoriska reaktioner, säger Ali Harandi, som leder Sahlgrenska akademins och Göteborgs universitets medverkan i projektet i ett pressmeddelande.

IMI utgörs i grunden av två miljarder euro där en miljard kommer från EU-kommissionen och en kommer från medlemsföretagen i europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA. Pengarna ska användas till att få igång de medicinska innovationerna i Europa.

Splittring hämmar samarbeten

0

Vid ett frukostmöte anordnat av Stockholms handelskammare träffades representanter från akademi, läkemedelsindustri och beslutsfattare för att diskutera hur forskningen kring läkemedel kan stärkas i huvudstadsregionen. Trots att avvecklingen av Astazenecas forskning i Södertälje fanns med som en mörkare kuliss var stämningen positiv inför framtiden.

Ett av huvudbudskapen var att det måste till mer samsyn mellan de olika parterna.
– Sverige är stort som en halv kinesisk stad och då fungerar det inte att Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet strider om vem som ska göra vad, sade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl.

Han menade att det finns en tendens bland sjukhus och institutioner att vilja var de bästa och att det leder till splittringar som missgynnar forskning och utveckling. Richard Bergström, vd för den europeiska branschorganisationen EFPIA, sade att det är en utmaning att för att få tillbaka mer klinisk forskning till Sverige behöver vi samarbeta, inte bara mellan landsting utan mellan länder.
– En viktig konkurrensfördel är att ha tillgång till stora patientunderlag. Vi har många fördelar med våra personnummer och biobanker, men för att få stora grupper eller hitta specifika patientgrupper måste vi samarbeta inom Norden och även inom Europa.

Även Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson, pratade om hur akademi och sjukvård behöver ta en större del i läkemedelsutvecklingen.
– Tiden då det gick från en idé inom akademin till utveckling  av ett färdigt preparat inom läkemedelsindustrin  som sedan används av sjukvården är förbi. Akademin måste nu äga en mycket längre del av kedjan inom läkemedelsutvecklingen och satsa på både grundforskning, tillämpning och kliniska studier i tidig fas innan läkemedelsindustrin tar vid, sade hon.

Hon menade att läkmedelsutveckling också måste ske i samarbete och partnerskap mellan akademi, landsting och industri. Att följa patienter som kommer till vården och spara prover som kan användas till att identifiera behandlingar, sjukdomar och följa upp resultat vår något som alla talarna återkom till.
– Vi i Sverige kan forska på molekyler det är vi väldigt bra på, nu handlar det om att resultaten måste ut i vården, sade Peter Honeth, statssekreterare vid utbildningsdepartementet.

Statlig garanti till narkolepsidrabbade

0

Drygt 200 personer under 19 år har än så länge drabbats av narkolepsi efter vaccineringen mot svininfluensan. Läkemedelsförsäkringen har avsatt 150 miljoner kronor i ersättning till barnen, som vid 18 års ålder får en individuell ersättning för inkomstbortfall. Om Läkemedelsförsäkringens pengar inte räcker går staten in. Det är nu alliansen och Socialdemokraterna överens om.

?Statens åtagande måste i det här fallet stå fast över tid. Staten ska ta det yttersta ansvaret för att de barn och ungdomar som var 19 år eller yngre vid vaccinationstillfället och som drabbats av narkolepsi efter vaccineringen med Pandemrix, och som av Läkemedelsförsäkringen bedöms ha en läkemedelsskada, ska få ersättning. Det gäller efter det att begränsningen i Läkemedelsförsäkringen om hur mycket ersättning som totalt kan utgå till samtliga drabbade eventuellt aktualiseras.? skriver socialminister Göran Hägglund (KD) och vice ordförande i riksdagens socialutskott Lena Hallengren (S) i debattartikeln.

Apoteksutredningen breddas

0

Sofia Wallström skulle den 1 september redovisa de delar av utredningen som bland annat rör prissättning av läkemedel utan generisk konkurrens, 24-timmarsregeln och marknaden för dosdispensering. Men nu får hon mer tid och regeringen breddar uppdraget att även omfatta prissättning och utbytet av generiska läkemedel. De delarna av utredningen ska istället redovisas den 1 november.

Sveriges apoteksförening välkomnar beskedet att utredningen vidgas till att omfatta generikamodellen.
– Vi hoppas att utredningen på allvar utvärderar hur vårt förslag till modifierad generikamodell kan användas för att förbättra patientsäkerheten och apotekens service till patienterna. Efter att tidigare ha fått beskedet att generikamodellen ligger fast, är det mycket glädjande att regeringen lyssnat på branschen och öppnar för förändringar, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

De delar av utredningen som gäller djurläkemedel ska redovisas den 1 april 2013.

Högre sjukfrånvaro för endometriospatienter

0

Omkring tio procent av alla fertila kvinnor har endometrios och av den behöver runt var femte kvinna medicinsk behandling och kirurgiska ingrepp. Trots att det är en av de vanligaste sjukdomarna är kunskapen fortfarande låg och genomsnittstiden till diagnos och specifik behandling är åtta år.

Studien visar även att 42 procent av kvinnorna når upp till högkostnadsbeloppet på 900 kronor, jämfört med ett genomsnitt på 18 procent hos befolkningen. Patienterna når också oftare upp till frikortsgränsen för läkemedel på 2 200 kronor, 31 procent jämfört med 15 procent i genomsnitt hos befolkningen. Kvinnorna har också högre sjukfrånvaro, i genomsnitt 38 dagar per år jämfört 9 dagar hos övriga befolkningen. Studien visar även att bland de kvinnor som sökt vård för sina buksmärtor har 19 procent fått sin blindtarm bortopererad. Det är mer än dubbelt så många jämfört med genomsnittet.

– Det är bara att konstatera att kvinnor med endometrios ligger långt över konsumtionen jämfört med kvinnor i samma ålder som inte har sjukdomen. Det rör sig om kostnader som ofta slår hårt mot den drabbade kvinnan, men som även i slutändan bärs av samhället. Omfattningen av problemet visar tydligt att kvinnorna tidigare måste få hjälp till diagnos och behandling, säger Matts Olovsson, överläkare vid endometrioscentrum på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudförfattare till studien Burden of Illness in women with endometriosis, i ett pressmeddelande.

Studien presenteras på den vetenskapliga kongressen Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG). Totalt fick 800 kvinnor med diagnosen endometrios en förfrågan om att vara med i enkäten. 449 av dem tackade ja, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent. Studien har genomförts i samarbete med Bayer Healtcare.

P-piller kan ge ökad risk för stroke

0

Det är sedan tidigare känt att användningen av kombinations p-piller kan ge ökad risk för venösa blodproppar. Nu har danska forskare sett att det finns ett samband mellan p-pillerintag och risken att drabbas av stroke och hjärtinfarkt.

I studien som publicerats i NEJM har forskarna följt omkring 1, 6 miljoner danska kvinnor i upp till 15 år. De som använde p-piller med östrogen 30 till 40 mikrogram, löpte en ökad relativ risk på mellan 30 och 130 procent att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Kvinnor som redan haft en stroke eller blodpropp togs inte med i studien.

P-piller som bara innehöll gestagen, så kallade minipiller, medförde ingen ökad risk alls att insjukna i hjärtinfarkt eller stroke. Studien visade också att den ökade risken försvann efter att  kvinnor slutat med kombinerade p-piller.

Privat sajt samlar biverkningar

0

Sedan ett par dagar finns sajten biverkningar.se. Där kan vem som helst gå in och söka på ett läkemedel och läsa om biverkningar men också skriva om egna upplevelser. I dagsläget kommer informationen som ligger på sidan från Läkemedelsverket men tanken är att privatpersoners inlägg också ska finnas att läsa.

Sajten skapades i början av veckan under projektet 24 hour base camp där hundratalet internetentreprenörer samlas för att under ett dygn gå från idé till att skapa en färdig webbsida eller applikation.  Bakom projektet ligger Stiftelsen för internetinfrastruktur, en privat stiftelse som ansvarar för och administrerar alla domännamn som slutar på .se.

Biverkningar.se är en av  omkring 40 projekt som kom till och bakom sidan står Jonas Lejon.
– Jag drivs av att göra data från myndigheter öppen lättillgänglig och öppen för alla. Informationen om biverkningar som rapporteras in till Läkemedelsverket är offentlig men måste begäras ut. På det här sättet kan den lätt läsas av folk, säger han.

På sajten kan också vem som helst skriva in sina egna upplevda biverkningar men först efter en kontroll av Jonas Lejon. Främst handlar det om att personuppgifter inte får läggas ut hur som helst. Än så länge är det bara uppgifter från Läkemedelsverket som finns där och Jonas Lejon vet inte om det kommer att framgå för läsaren om en viss biverkan hämtats från Läkemedelsverket eller skrivits av en privatperson.
–  Det man förlorar på en sådan här form av rapportering är ju datakvalitén. Samtidigt har det fördelar i form av tidsaspekten. Om det är ett fel på ett läkemedel till exempel  kan det ta lång tid att märka när det rapporteras den vanliga vägen men här ser man direkt om många personer plötsligt skriver om samma sak. Man kan också se statistik om många människor plötsligt söker på ett viss ämne, då kan det vara värt att kolla om något har hänt.

Jonas Lejon säger att han är inte ute efter att folk ska bli uppskrämda av att läsa om biverkningar och inte vilja ta sina läkemedel utan.
-Blir det en sådan stämning få tänka om eller stänga ner sajten.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng