Månads arkivering juni 2012

Cerezyme subventionerat tills vidare

0

Från och med den 1 juni ansåg Tandvårds- och läkemdelsförmånsverket, TLV, inte att Cerezyme (imiglukeras) skulle ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet fattades i mars i år men överklagades till förvaltningsrätten av tillverkaren Genzyme. Företagen begärde dessutom inhibition vilket innebär att fram till dess att målet avgörs så ska allting fortsätta som förut, med subvention av läkemedlet.

Kammarrätten har nu beslutat att inhibition ska gälla och Cerezym att ingå i högkostnadsskyddet till dess att Kammarrätten sagt sitt. De skriver i sitt beslut att de ekonomiska konsekvenser det kan få för staten inte kan uppväga de olägenheter en indragning innebär för patienterna.

Cerezyme används för att behandla Gauchers sjukdom, ett sällsynt enzymbrist som omkring 60 personer i Sverige har. Patienterna behandlas i första hand med enzymbristersättning med läkemedlen Cerezyme eller Vpriv (velagluceras alfa). För ett år sedan försvann Vpriv ur förmånen då TLV ansåg att priset var för högt jämfört med nyttan.

Landsting förhandlar om rabatterade priser

0

I början av året gick Region Skåne som första landstig ut med en rabattförfrågan till de läkemedelsföretag som marknadsför de fem TNF-hämmarna, Enbrel, Humira, Remicade, Cimzia och Simponi för behandling av bland annat reumatoid artrit.

– TLV har bedömt läkemedlen som likvärdiga, så vi ville se om något av företagen var berett att ge en rabatt mot att vi så långt det är möjligt rekommenderar läkemedlet, säger Maria Landgren läkemedelschef i Region Skåne.

Regionen fick ett positivt svar från företaget UCB som marknadsför Cimzia samtidigt som Abbott som marknadsför Humira gick till förvaltningsdomstolen då företaget ansåg att landstingets rabattförfrågan egentligen var en offentlig upphandling och sådana får inte landsting göra för öppenvårdsläkemedel.

Ärendet har nu avgjorts i Kammarrätten som gett Region Skåne rätt. Abbotts försök att få ärendet prövat i Högsta förvaltningsdomstol avvisades för några dagar sedan.

Förutom läkemedelsföretag har också apoteksbranschen reagerat på landstingets rabattförfrågan.

I samband med att Region Skåne och företaget UCB kom överens om att landstinget ska få rabatt på Cimzia som expedieras på apoteken gick landstinget ut med en uppmaning till apoteken att ”undvika att ta hem parallellimporterade varianter av Cimzia utan istället lagerhålla och expediera Cimzia UCB”.

I samband med omregleringen fick apoteken möjlighet att tjäna extra pengar genom handel med parallellimporterade läkemedel, det vill säga förhandla sig till ett lägre pris på de parallellimporterade produkterna.

– Naturligtvis förlorar apoteken på det här om de förhandlat till sig ett bättre pris med en parallellimportör, säger Maria Landgren.

– Så naturligtvis blir de irriterade. Men deras vinst kommer ju vare sig landstingen eller patienterna till godo. De rabatter vi som landsting får innebär att vi får pengar att behandla fler patienter med de här läkemedlen.

– Apoteksbranchen har reagerat på att landstinget på det här sättet försöker styra deras försäljning, säger Inger Erlandsson, avdelningschef på TLV. Hon konstaterar samtidigt att landstingen inte kan bestämma vilken produkt apoteken ska sälja när det gäller läkemedel vars patent inte gått ut. Det gör också Andreas Rosenlund informationsdirektör på Kronans Droghandel.

– Men den här typen av kickback till landstinget innebär ju att det indirekt blir en prisskillnad mellan landstingen. Så vi vill nu att TLV tittar på hur det här stämmer med lagen om läkemedelsförmåner som säger att priset ska vara detsamma i hela landet på receptbelagda läkemedel. Vi vill få klarhet i hur spelreglerna ser ut.

Region Skåne är först ut med att förhandla om priset på öppenvårdsläkemedel, men Stockholms läns landsting har nyligen också gått ut med rabattförfrågan till marknadsförarna av TNF-hämmare.

– Om det här håller så att säga hela vägen öppnar det nya möjligheter för oss, säger Maria Landgren.

 

Landsting förhandlar om rabatt

0

I början av året gick Region Skåne som första landstig ut med en rabattförfrågan till de läkemedelsföretag som marknadsför de fem TNF-hämmarna, Enbrel, Humira, Remicade, Cimzia och Simponi för behandling av bland annat reumatoid artrit.
? TLV har bedömt läkemedlen som likvärdiga, så vi ville se om något av företagen var berett att ge en rabatt mot att vi så långt det är möjligt rekommenderar läkemedlet, säger Maria Landgren läkemedelschef i Region Skåne.

Regionen fick
ett positivt svar från företaget UCB som marknadsför Cimzia samtidigt som Abbott som marknadsför Humira gick till förvaltningsdomstolen då företaget ansåg att landstingets rabattförfrågan egentligen var en offentlig upphandling och sådana får inte landsting göra för öppenvårdsläkemedel.
Ärendet har nu avgjorts i Kammarrätten som gett Region Skåne rätt. Abbotts försök att få ärendet prövat i Högsta förvaltningsdomstol avvisades för några dagar sedan.

Förutom läkemedelsföretag
har också apoteksbranschen reagerat på landstingets rabattförfrågan.
I samband med att Region Skåne och företaget UCB kom överens om att landstinget ska få rabatt på Cimzia som expedieras på apoteken gick landstinget ut med en uppmaning till apoteken att ?undvika att ta hem parallellimporterade varianter av Cimzia utan istället lagerhålla och expediera Cimzia UCB?.
I samband med omregleringen fick apoteken möjlighet att tjäna extra pengar genom handel med parallellimporterade läkemedel, det vill säga förhandla sig till ett lägre pris på de parallellimporterade produkterna.
? Naturligtvis förlorar apoteken på det här om de förhandlat till sig ett bättre pris med en parallellimportör, säger Maria Landgren.
? Så naturligtvis blir de irriterade. Men deras vinst kommer ju vare sig landstingen eller patienterna till godo. De rabatter vi som landsting får innebär att vi får pengar att behandla fler patienter med de här läkemedlen.
? Apoteksbranschen har reagerat på att landstinget på det här sättet försöker styra deras försäljning, säger Inger Erlandsson, avdelningschef på TLV. Hon konstaterar samtidigt att landstingen inte kan bestämma vilken produkt apoteken ska sälja när det gäller läkemedel vars patent inte gått ut. Det gör också Andreas Rosenlund informationsdirektör på Kronans Droghandel.
? Men den här typen av kickback till landstinget innebär ju att det indirekt blir en prisskillnad mellan landstingen. Så vi vill nu att TLV tittar på hur det här stämmer med lagen om läkemedelsförmåner som säger att priset ska vara detsamma i hela landet på receptbelagda läkemedel. Vi vill få klarhet i hur spelreglerna ser ut.

Region Skåne
är först ut med att förhandla om priset på öppenvårdsläkemedel, men Stockholms läns landsting har nyligen också gått ut med rabattförfrågan till marknadsförarna av TNF-hämmare.
? Om det här håller så att säga hela vägen öppnar det nya möjligheter för oss, säger Maria Landgren.

 

Apoteken gick miste om miljoner

0

I samband med apoteksomregleringen förstärktes handelsmarginalen med ett pengapåslag för expedition av utbytbara läkemedel, den så kallade generikatian. På grund av ett fel i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, tekniska rutiner har ersättningen till apoteken uteblivit i vissa fall.

Enligt muntliga uppgifter från TLV:s generaldirektör Gunilla Hulth Backlund vid ett informationsmöte rör det sig om ett bortfall på uppskattningsvis 73 miljoner kronor per år eller totalt cirka 180 miljoner kronor sedan omregleringens start, skriver tidningen Svensk Farmaci.

Felet är nu åtgärdat. För att kompensera för intäktsbortfallet föreslås att generikatian höjs till 12,70 från nästa år, enligt information från TLV till apoteksaktörerna, skriver Svensk Farmaci. Men det är ännu inte beslutat.

Sveriges apoteksförening ska nu kartlägga problemet och därefter bestämma hur man går vidare.

Förbud att sälja lusthöjande medel

0

Läkemedelsverket har tidigare varnat för att sälja det lusthöjande medlet Viamax Pure Power eftersom det vid laboratorieanalyser visat sig innehålla dithiodesmetylcarbodenafil. Det är en variant av sildenafil, den aktiva substansen i Viagra. Nu förbjuder myndigheten produkten.

På grund av innehållet klassar Läkemedelsverket produkten som ett läkemedel och eftersom den inte är godkänd för försäljning så förbjuder man företaget Viamax AB att sälja produkten. Vid försäljning kan företaget drabbas av ett vite på 500 000 kronor. Dessutom ska redan sålda förpackningar återkallas inom två veckor.

Enligt Läkemedelsverket är det inte säkert att använda produkten eftersom den inte är godkänd och biverkningarna är okända. 

Insulin gav inte minskad hjärtrisk

0

Studien Origin presenterades på den amerikanska diabeteskongressen ADA och har publicerats i New England Journal of Medicine, NEJM. I studien ingick 12 537 personer med antingen diagnostiserad typ 2-diabetes eller störd blodsockeromsättning. Personerna fick antingen insulin-glargin (Lantus) eller placebo. Målet med studien var att ta reda på om risken för hjärt-kärlhändelser kunde minskas genom att normalisera blodsockernivån.   

Studien visade dock att efter mer än sex års uppföljning var andelen dödliga och icke-dödliga hjärt-kärlrelaterade händelser lika stor i båda behandlingsgrupperna. Inte heller ökade behandling med insulin-glargin risken för cancer. Bland de som hade förstadier till diabetes minskade behandling med Lantus risken för utveckling av typ 2-diabetes med 28 procent. Behandling minskade också risken för hypoglykemier men ökade risken för viktuppgång. Dessutom visade studien att omega 3-tillskott inte minskade risken för kardiovaskulära händelser. Studien har finansierats av Sanofi.

Två andra studier av Sanofi som också presenterades vid ADA visade att lixisenatid som tillägg till basinsulin och perorala diabetesläkemedel (oftast metformin) sänkte långtidsblodsockret hos personer med typ 2-diabetes som nyligen påbörjat sin behandling och de som behandlats under en längre tid.

Sanofi ansökte om godkännande för lixisenatid hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i november förra året.

Klimatsmartare värktablett

0

 GSK Consumer Healthcare som marknadsför Alvedon börjar med att byta ut aluminiumet runt Alvedonförpackningar med 20 stycken tabletter á 500 mg, som är Sveriges mest sålda värktablett.

Aluminiumet byts
ut mot en återvinningsbar förpackning i polypropylenplast som innebär att den nya förpackningen blir helt återvinningsbar.
Enligt GSK innebär förändringen att drygt fyra ton aluminium mindre kommer att hamna i hushållssoporna under ett år.

FDA sa ja till ny cancerbehandling

0

Läkemedlet som marknadsförs under namnet Perjeta (pertuzumab) har godkänts som behandling i kombination med trastuzumab och docetaxel.

Godkännandet bygger
på data från en fas III-studie som visade att personer med tidigare obehandlad HER2-positiv metastaserad bröstcancer hade en förlängd överlevnad med drygt sex månader jämfört med patienter som inte fick tilläggsbehandlingen.

Kina ändrar patentlagar

0

Den ändrade kinesiska patenträtten gör det möjligt för den kinesiska regeringen att utfärda så kallade tvångslicenser som berättigar vissa företag att i speciella nödsituationer tillverka patenterade läkemedel. Det kinesiska beslutet bör göra att varningsklockorna ringer hos Big Pharma, spår nyhetsbyrån Reuters. Skälet är den växande kinesiska marknaden samtidigt som försäljningen i västvärlden tycks stagnera.

Med lagändringen tycks det också som att Kina inte enbart kommer att nöja sig med produktion för en inhemsk marknad utan att man också har planer för en global marknad. Ett påtagligt skäl till den förändrade lagstiftningen är att Kina som nu erkänner att man har en växande hiv/aids-epidemi är i behov av tenofovir för behandling av de hiv-sjuka. Originalet säljs av företaget Gilead under namnet Viread men med en tvångslicens kan Kina producera läkemedlet till ett lägre pris.

Beslutet att förändra den kinesiska lagstiftningen kommer bara några månader efter att den indiska regeringen tagit liknande steg. Där beslutade patentmyndigheten att ett företag, Natco, via tvångslicens ska tillverka en generika på Bayers läkemedel för behandling av njur- och levercancer, Nexavar. Den licensen gäller dock enbart för nationell distribution. Även Thailand har sedan tidigare använt den här möjligheten till tvångslicenser.

Tidig behandling kan förebygga diabetes

0

Forskarna analyserade en studie på 1 990 personer med höga blodsockervärden, men inte tillräckligt höga för att klassas som diabetiker. Deltagarna i studien behandlades antingen med livsstilsförändringar (736), metformin (647) eller placebo (607).

Forskarna kunde se att de deltagare som lyckats normalisera sina blodsockernivåer hade en 56 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes efter nästan sex års uppföljning. Studien visar, enligt forskarna, vikten av att tidigt behandla personer med förstadium till typ 2-diabetes. Vilken typ av behandling är av mindre betydelse, det viktiga är att behandling sätts in för att normalisera blodsockernivåerna.

Studien har finansierats av amerikanska National Institutets of Health.

Ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden

0

Petra Hedbom började på tidningen 2008 som medicinjournalist och blev nyhetsredaktör under 2010. Tidigare har hon arbetat på tidningarna Fokus och 8 Sidor och även frilansat som journalist. Hon har utöver en journalistutbildning en magisterexamen i biomedicin. Nu är Petra Hedbom tillbaka på tidningen efter knappt ett års föräldraledighet och går in i rollen som chefredaktör.

– Jag är väldigt glad över att vara tillbaka. Det är en spännande tid för tidningen när vi efter sommaren går över till att bli helt digitala. Läkemedelsvärlden är en tidning med lång tradition med en bred och oberoende bevakning av läkemedelsområdet. Vi fortsätter arbetet, men presenterar det i ett nytt, modernt format, säger Petra Hedbom, chefredaktör på Läkemedelsvärlden.

Läkemedelsvärldens tidigare chefredaktör Ingrid Stenberg lämnade tidningen för ett år sedan och gick till Biotech Sweden. Under hösten och våren har Fredrik Hed varit tillförordnad chefredaktör för tidningen. Han återgår nu till frilansverksamhet.

Fler pojkar än flickor får tillväxthormon

0

Två tredjedelar av de barn som får tillväxthormon är pojkar. Skälet ska vara att föräldrar oftare söker hjälp för att deras pojkar ska bli längre enligt ett Sveriges Radios Ekoredaktion. Under 2000-talet har omkring tusen barn fått behandling med tillväxthormon. Av dessa är två tredjedelar pojkar.

Anledningen är att det är betydligt fler pojkar som kommer på remiss till landets barnendokrinologimottagningar.
–  Det beror i allmänhet på att föräldrar söker mer sällan med sina flickor än med sina pojkar som är korta, säger Lars Sävendahl, professor i barnendokrinologi vid Karolinska institutet till Ekot.

Enligt Lars Sävendahl kan det bero på en allmän föreställning att pojkar ska vara stora och starka och flickor små och söta och att föräldrarna därför oftare söker hjälp för sina söner.

Apoteket samarbetar med Friskis & Svettis

Apotekets kunder ska få prova på träningsaktiviteter och komma igång med bra levnadsvanor bland annat på träningens dag i oktober och under en hälsovecka våren 2013.

– Vi har två starka varumärken som kompletterar varandra och tillsammans kan vi nå långt i ett gemensamt hälsoarbete. Vi minskar tröskeln att komma igång och uppleva positiva effekter man får av att röra på sig. Det passar utmärkt i koppling till bland annat Apotekets hjärt-kärlkoll. För oss är det här ett viktigt sätt att bidra till att människor mår bra i vardagen, säger Marianne Norelius, hälsostrateg på Apoteket AB, i ett pressmeddelande.

Vaccin mot Parkinsons testas

0

Det är det österrikiska forskningsföretaget Affiris som utvecklar vaccinet. Totalt ska 32 patienter med Parkinsons sjukdom ingå i en fas I-studie med läkemedelskandidaten som heter PD01A. Meningen är att vaccinet ska få immunförsvaret att börja producera antikroppar riktade mot proteinet aplpha-synuclein. Det proteinet har enligt forskarna en viktig roll i utvecklingen av Parkinsons.

Enligt företaget är det första gången som immunterapi testas för att behandla Parkinsons.  Förhoppningen är att det inte bara ska hämma utvecklingen utan också kunna bota sjukdomen.

Felaktiga råd om läkemedel

Läkemedelsverket har genomfört undersökningen för att ta reda på vad som måste göras för att öka kunskapen kring rådgivningen av receptfria läkemedel utanför apoteket. I undersökningen utgav sig tränade observatörer sig för att vara kunder och besökte 297 apotek och 801 andra försäljningsställen för receptfria läkemedel under hösten 2011. De läkemedel som ingick i undersökningen var läkemedel mot värk och feber. Anledningen var att de används av många och står för de högsta försäljningssiffrorna i butiker utanför apotek. Dessutom är det viktigt att välja rätt läkemedel då effekter, biverkningsmönster och rekommenderad användning kan skilja sig åt.

Observatörerna frågade antingen ?Jag skulle vilja ha ett läkemedel till mitt barn/barnbarn som har feber?, ?Jag behöver ha värktabletter till min fru/sambo/väninna som snart ska ha barn? eller ?Jag skulle vilja ha ett paket Reliv?.

Vid två av tre besök i butik utanför apotek gav personalen förslag på läkemedel till kunden som efterfrågade ett läkemedel till en höggravid kvinna, trots att personalen inte ska ge råd om läkemedel utan hänvisa till apotek. Vid nio procent av besöken föreslogs ett läkemedel som är olämpligt i slutet av graviditeten. På apotek var andelen olämpliga förslag på läkemedel en procent.

När det gällde läkemedel till ett febrigt spädbarn föreslog både apotek och butik utanför apotek i sex procent av besöken ett olämpligt läkemedel. Endast 16 procent av apotekspersonalen och 14 procent av personalen i butiker utanför apotek frågade efter barnets ålder. Totalt gav personal i butik utanför apotek förslag på läkemedel vid 66 procent av besöken.

Apoteks- och butikspersonal gav rekommenderade också läkemedel med ibuprofen och acetylsalicylsyra när kunden frågade efter ett läkemedel med paracetamol (Reliv).

Enligt Läkemedelsverket visar undersökningen att både personal på apotek och i dagligvaruhandeln inte utsträckning uppmärksammar olikheterna mellan olika läkemedel mot värk i tillräckligt hög, och det kan leda till olämpliga rekommendationer.

– Personal på både apotek och i butiker bör bli mer medvetna om skillnaderna mellan olika läkemedel mot värk. Vissa värktabletter ska inte ges till spädbarn, och andra inte användas om man är höggravid. Det är också mycket viktigt att försäljningsställena driver ett kontinuerligt arbete med att undervisa sin personal i vad de får säga och inte säga om ett läkemedel och när de ska hänvisa till en farmacevt, säger Cecilia Bernsten vid Läkemedelsverket, som varit projektledare för studien, i ett pressmeddelande.

Myndigheten ska nu föra en dialog med Apoteksföreningen och Svensk handel om resultatet.

Läkemedelsvärlden ändrar utseende

Genom att efter sommaren gå över till en helt digital publiceringskanal frigörs resurser för att satsa ännu mer på bevakning, granskning, analys och rapportering från hela läkemedelsområdet

När den nya webbtidningen släpps i mitten av augusti (vecka 34) blir det med både de dagliga läkemedelsrelaterade nyheterna och med de längre fördjupande reportagen och intervjuerna. Och givetvis med många nya funktioner och möjligheter som den nya tekniken erbjuder.  Tanken är att den trogna läsaren ska känna igen sig i det som Läkemedelsvärlden står för; den breda och oberoende bevakningen av hela läkemedelskedjan, och där patientens, professionens och samhällets perspektiv finns med.

LmV Plus ? för dig som vill ha allt
Mycket av innehållet i den digitala tidningen kommer att vara öppet för alla, men det kommer också finnas exklusivare material, LmV Plus, som kräver inloggning.

Prova på nya digitala Läkemedelsvärlden
I samband med lanseringen erbjuder vi alla läsare en prova-på-period. Du kan då kostnadsfritt skapa ett konto för din inloggning. När prova-på-perioden är slut får du en fråga om du vill fortsätta vara LmV Plus-läsare. Du förbinder dig alltså inte till något abonnemang under prova-på-perioden. För dig som vill fortsätta ha LmV Plus erbjuder vi en tillsvidareprenumeration för endast 29 kronor/månad, helt utan bindningstid.

Prenumeranter på papperstidningen
Alla prenumeranter på papperstidningen som har utgåvor kvar att få i sin prenumerationsperiod har fått ett informationsbrev tillsammans med senaste numret (nr 4/2012). Där finns information om ditt kund- eller referensnummer och hur många månader du istället erbjuds tillgång till LmV Plus utan extra kostnad.

I augusti när den nya digitala tidningen lanseras kommer du kunna klicka på LmV Plus-knappen för att logga in med hjälp av ditt kund- eller referensnummer. Det är därför viktigt att du sparar ditt kund- eller referensnummer så att du enkelt kan komma åt de nya webbtjänsterna. Har du glömt ditt kund- eller referensnummer så kommer du självklart att få hjälp av oss.

När din prenumerationsperiod tar slut får du en fråga om du vill fortsätta din LmV Plus-prenumeration. Du förbinder dig alltså inte till något abonnemang under din kompensationsperiod eller prova-på-period. För dig som vill fortsätta vara LmV Plus-läsare erbjuder vi en tillsvidareprenumeration för endast 29 kronor/månad, helt utan bindningstid.

Arbetet med den nya digitala Läkemedelsvärlden
Beslutet att satsa på en helt digital publicering fattades av Apotekarsocietetens styrelse under våren. Beslutet diskuterades och godkändes även under föreningens fullmäktigemöte.

Utvecklingsarbetet görs tillsammans med webbkonsultbyrån A3J och designbyrån Wonderboys. Redaktionen har tillsammans med konsulterna jobbat igenom innehåll, struktur, navigering och design av sajten. Samtidigt genomförs också ett tekniskt plattformsbyte från Zino till Drupal och en stor förflyttning av allt artikelmaterial till ett nytt och bättre sökbart arkiv.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna på marknad@lakemedelsvarlden.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng