Vaccinering mot rotavirus säkert och effektivt

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Enligt en dansk studie är vaccinet både säkert och effektivt samtidigt som såväl sjukhusinläggningar som läkarbesök minskar.

19 jun 2012, kl 13:09
0

Annons

Vaccination mot rotavirus skulle enligt danska Socialstyrelsen minska insjuknanden med 30 000, läkarbesöken skulle bli 9 000 färre på ett år och sjukhusinläggningarna minska med 1.100. Enligt studien är också vaccination mot rotavirus både säkert och effektivt och skulle enkelt kunna ingå i det danska barnvaccinationsprogrammet.

Men i Danmark
liksom bland annat Norge och Sverige har myndigheterna ännu inte fattat något beslut. Världshälsoorganisationen WHO uppmanade 2007 rotavirusvaccination också i Europa. Sedan dess har bland annat Finland, Belgien och Luxemburg infört allmän vaccinering. Några länder har beslutat att inte införa vaccinering, medan andra som till exempel Sverige ännu inte fattat något beslut.

I Sverige
vårdas tre till fem barn per 1000 barn under fem år varje år på sjukhus för rotavirusdiarré. Det är ytterst sällsynt i länder som Sverige och Danmark att barn dör på grund av rotavirus.