Annons

Plasminogen kan bota kroniska sår

Proteinet plasminogen kan bli lösningen för kronisk sårbehandling.

20 maj 2013, kl 11:06
0

Annons

Diabetiska sår är en allvarlig typ av sår som ibland leder till amputation då de inte läker. Man beräknar att cirka 20 provcent av de 350 miljonerna diabetespatienterna globalt utvecklar diabetiska fotsår som inte läker.

I en avhandling vid institutionen för medicinsk biokemi- och biofysik vid Umeå universitet är nu doktoranden Yue Shen en lösning på spåren. I sin avhandling visar han att plasminogen, ett känt plasmaprotein, fungerar som en viktig molekyl för reglering av inflammation. Proteinet kan i sin tur användas för att behandla kroniska sår.
 
Yue Shen har visat att halterna av plasminogen ökar dramatiskt i och runt vilket gör att inflammationen minskar. Men i diabetiska sår som inte läker ökar inte nivån av plasminogen. Yue Shen har visat att läkningsprocessen kommer igång när plasminogen injiceras runt diabetiska sår.
 
Baserat på de här resultaten planerar nu Yue Shen en kontrollerad klinisk studie med slutmålet att utveckla ett läkemedel för sårbehandling.
Avhandlingens namn är Plasminogen: a novel inflammatory regulator that promotes wound healing.