Annons

Permanent stress en riskfaktor

Män som upplever permanent stress har en ökad risk att drabbas av diabetes typ II. Det visar en stor svensk studie.

28 jan 2013, kl 11:07
0

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har sedan 1970-talet följt hälsoutvecklingen hos män födda i Göteborg mellan 1915 och 1925. En ny studie visar att permanent stress kraftigt ökar risken att drabbas av diabetes typ II.

Totalt ingick 7494 män i studien, och av dem utvecklade 899 diabetes. Det jämfördes med en enkät som männen besvarat, där de graderade sin stressnivå utifrån faktorer som till exempel irritation, ångest och sömnsvårigheter kopplat till arbetet eller hemmet.

Resultaten visar att permanent stress var en tydlig riskfaktor för diabetes jämfört med män som inte känt sig stressade. Skillnaderna kvarstod även när forskarna justerat för ålder, socioekonomisk status, fysisk inaktivitet, BMI, systoliskt blodtryck och användning av blodtryckssänkande medicin. 
– Stress är idag inte erkänd som en faktor som kan orsaka diabetes. Vår studie bevisar att det verkligen finns ett oberoende samband mellan permanent stress och risken att insjukna i diabetes, vilket understryker behovet av förebyggande åtgärder, säger forskaren Masuma Novak, i ett pressmeddelande.

Männen som ingick i studien hade inte tidigare haft diabetes, kranskärlssjukdom eller stroke. De undersöktes första gången mellan januari 1970 och mars 1973 och har följts fram till 2008 eller tills de avled.

Studien har publicerats i Diabetic Medicine.